Kommunikationschef

Kommunikationschef

Kommunikationschefer leder och utvecklar kommunikations- och marknadsavdelningar på företag, organisationer, inom kommuner, landsting och inom politiska partier.

Utbildning

Akademisk, högskoleutbildning, inom medie- och kommunikationsvetenskap. Utbildning inom ledarskap och projektledning är meriterande.

Du har flera års erfarenhet av att arbeta operativt och strategiskt på en kommunikationsavdelning. Vidare har du erfarenhet av arbetsledning på grupp, eller team-nivå.

Titlar och arbetsplatser

Det förekommer olika arbetstitlar, ex. kan man kallas för Utvecklings- och kommunikationschef.

Arbetsplatserna för kommunikationschefer kan vara diverske olika företag, organisationer, kommuner och politiska partier.

Övrigt

#metoo Consultant - är en specialiserad yrkesroll som har till uppgift att göra världen till en bättre plats, genom att påverka hur människor, organisationer, företag och myndigheter agerar i utsatta situationer.

Visste du att...?

...2016 var medellönen för en man i Sverige ca 34.100 kr/månad. Genomsnittslönen för hela den svenska arbetsmarknaden var under samma period ca 32.800 kronor.
Källa: www.scb.se

Länktips

15 liknande yrke(n)