På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Djurskyddsinspektör

Djurskyddsinspektör

Det är länsstyrelsen som är ansvarig för djurskyddskontrollerna och som anställer djurskyddshandläggare. Beroende på övriga handläggares kompetens vid en länsstyrelse kan därför de krav som ställs vid en anställning variera något.

Utbildning

Vill du bli djurskyddshandläggare, behöver du utbildning och erfarenhet som ger dig kunskap om djurskyddslagstiftningen, om hur man bedömer i fall djurskyddslagstiftningen följs, om olika metoder att kontrollera, om olika djurslag och olika former av djurhållning, om vilka risker som finns med de olika formerna av djurhållning samt kunskap i de delar av förvaltningsrätt, straffrätt och processrätt som handlar om rättsliga åtgärder och rättsverkningar till följd av djurskyddkontroller.
Utbildningar som innehåller detta, helt eller delvis, är etologi och djurskyddsprogrammet, biologiprogrammet, agronomprogrammet, veterinärprogrammet, lantmätarprogrammet och miljö- och hälsoskyddsprogrammet - på högskola/universitet.

Ny djurskyddslag, från 1 april 2019
Djurskyddslagen i Sverige ändrades, efter 30 år, från och med den 1 april 2019. Samma dag började också en ny Djurskyddsförordning (som innehåller mer detaljerade bestämmelser) att gälla.

De ovan nämnda förändringar innebär bl.a:

• Förbud mot att överge tamdjur

• Krav på att djur ska hållas lösgående: de får inte vara uppbundna eller på annat liknande sätt förhindrade att röra sig

• Förbud för att offentligt (som t.ex på cirkus) visa upp en rad djur, bl.a apor, sjölejon och elefanter

• Kompetenskrav för djurhållare införs: hen som tar hand om ett djur ska ha tillräcklig kompetens för att tillgodose djurets behov

• Möjlighet för vård- och socialtjänstpersonal att anmäla djurskyddsproblem hos privatpersoner: en ny sekretessbrytande bestämmelse gör det, från 1 apr 2019, möjligt för personal inom hälso- och sjukvården samt inom socialtjänsten att i vissa fall lämna uppgifter om problem, som handlar om djur.
Källa: Riksdagen.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.