På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Fiskekontrollant

Fiskekontrollant

Reglerna för fisket är tydliga men tyvärr förekommer det olovligt fiske och otillåtna fiskemetoder. Av den anledningen
behövs det fiskekontrollanter, som arbetar med fisketiIIsyn.
De kaIIas egentIigen för fisketillsynspersoner (fisketiIIsynsmän/kvinnor) och sköter fisketillsyn åt uppdragsgivare med enskilt vatten, till exempel fiskevårdsområde, åt fiskeklubbar etc.

En tillsynspersonens viktigaste arbetsuppgift är att förhindra tjuvfiske. Hen bär "tjänstetecken" (ett väl synligt märke) som visar att hen är fisketillsynsman/kvinna och i vissa fall även uniform/tjänstekIäder. Fisk som tas i beslag (tas ifrån tjuvfiskare) skall om det finns en fiskerättsägare till fisken lämnas till denne annars skall den släppas tillbaka i vattnet där den fångats. Detta gäller även om fisken är död.

FiskekontroIIanter har tillsyn av det fiske som regleras av fiskelagstiftningen men kan även ha tillsyn av fiske som regleras av lokala fiskebestämmelser som fastställts av berörda fiskerättsägare (det vill säga fiskevårdsområde eller fiskearrendator).

En fisketillsynsman/kvinna har genomgått föreskriven utbildning och har sedan efter ansökan förordnats av Länsstyrelsen för en tid av högst tre år i taget. När förordnandet gått ut skall fisketillsynsmannen lämna tillbaka tjänstetecknen till den länsstyrelse som utfärdade förordnandet.

En fisketillsynsman har rätt att ingripa mot fiskebrott och har rätt att som bevis ta fiskeutrustning och fångst i beslag om någon ertappas på bar gärning. Fisk som tas i beslag ska om det finns en fiskerättsägare till fisken lämnas till denne; annars ska fisken släppas tillbaka i vattnet där den har fångats. Detta gäller även om fisken är död. Ett ingripande då beslag görs ska alltid leda till polisanmälan. Ingripanden kan ibIand gå våIdsamt tiII. 

Mer information:
om FiskekontroII och fisketiIIsyn på www.europarl.europa.eu
om Tillsynsvägledning inom fiskerilagstiftningen på Havs & vattens myndighetens hemsida www.havochvatten.se

Du som är intresserad av detta yrket, kanske också viII Iäsa om yrken: Fiskare, FiskodIare, Fiskguide, Naturguide, Tutistinformatör, Djurskyddsinspektör och om MiIjövårdsyrken.

Länktips

 

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.