Fiskekontrollant

Fiskekontrollant

Reglerna för fisket är tydliga, men tyvärr förekommer det olovligt fiske och otillåtna fiskemetoder. Av den anledningen behövs det fiskekontrollanter som arbetar med fisketillsyn.

De sköter fisketillsyn åt uppdragsgivare med enskilt vatten, t ex fiskevårdsområden och åt fiskeklubbar m.m.

En fiskekontrollants viktigaste arbetsuppgift är att förhindra tjuvfiske. Man bär ett tjänstetecken synligt som visar att man är fiskekontrollant och i vissa fall även uniform. 

Fisk som tas i beslag av tjuvfiskare skall, om det finns en fiskerättsägare till fisken lämnas till denne, annars ska den släppas tillbaka i vattnet där den fångats. Detta gäller även om fisken är död.

Fiskekontrollanter har tillsyn av det fiske som regleras av fiskelagstiftningen men kan även ha tillsyn av fiske som regleras av lokala fiskebestämmelser som fastställts av berörda fiskerättsägare, det vill säga fiskevårdsområde eller fiskearrendator.

En fiskekontrollant har rätt att ingripa mot fiskebrott och har rätt att som bevis ta fiskeutrustning och fångst i beslag om någon ertappas på bar gärning. Ett ingripande då beslag görs ska alltid leda till polisanmälan.

Utbildning

En fiskekontrollant har genomgått föreskriven utbildning och har sedan efter ansökan förordnats av Länsstyrelsen för en tid av högst tre år i taget. När förordnandet gått ut skall fiskekontrollanten lämna tillbaka tjänstetecknen till den länsstyrelse som utfärdade förordnandet.

Rekommenderat gymnasieprogram är Naturbruksprogrammet.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.