På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Fiskodlare
Spela filmen

Fiskodlare

Yrkesbeskrivning

Fiskodling sker i havet, dammar och insjöar. Merparten av en fiskodlares arbete sker utomhus. Arbetet kräver god fysik även om man har maskiner och annan teknisk utrustning till sin hjälp. Fiskodlingarna finns främst i glesbygden. Regnbågslaxen är den allra vanligaste odlingsfisken. Andra laxfiskar och ål odlas också. I svenskt vattenbruk förekommer även odling av kräftor, ostron och musslor. Arbetet handlar om praktiska uppgifter i samband med olika stadier i fiskodlingen, från romkläckning till slakt. Utfodring av fisken, kontroller av dess hälsotillstånd, märkning och utsättning av fiskyngel ingår i jobbet. Man håvar, väger och sorterar fisken och hjälper till med infångande och slakt av fisk.

Även vattenanalyser och underhåll av instrument och maskiner som används vid odlingen ska skötas. Hälsokontrollen av fiskyngel och fisk är viktig. Små förändringar i utseende kan vara symptom på sjukdom eller bakterieangrepp som i vissa fall snabbt kan sprida sig till hela beståndet. Efter att fisken slaktats ska den eventuellt vidareförädlas, till exempel genom rökning. Sådana uppgifter liksom packning och transport kan också ingå som en del i jobbet. Beroende på hur stor fiskodlingen är kan man även ha bisysslor inom till exempel skogs- och jordbruk.

Arbete med fiskodling kan även medföra administrativa uppgifter till exempel att ansöka om tillstånd för odling eller utplantering av fisk. Det kan handla om marknadsföring och försäljning och den bokföring som tillhör dessa arbetsuppgifter.

Utbildning

Grundläggande utbildning i naturbruk ges på gymnasiets naturbruksprogram. På några enstaka platser i landet finns särskilda varianter med inriktning mot vattenbruk, se GymnasieGuiden.se. Institutionen för vilt, fisk och miljö vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå erbjuder kurser i fiskbiologi, fiskevård och fiskodling. Framtidsutsikter Hos de små fiskodlingsföretagen kombineras ofta odlingen med annan verksamhet till exempel jordbruk, fiske, sportfiske eller annan form av turism. Jordbruksdepartementet ska utreda förutsättningarna för att utveckla vattenbruket i Sverige. Tanken är att företagandet inom vattenbruk ska öka.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.