Fiskodlare
Spela filmen

Fiskodlare

Fiskodlingarna finns främst i glesbygden. Regnbågslaxen är den allra vanligaste odlingsfisken. Andra laxfiskar och ål odlas också.

I svenskt vattenbruk förekommer även odling av kräftor, ostron och musslor. Arbetet handlar om praktiska uppgifter i samband med olika stadier i fiskodlingen, från romkläckning till slakt.

Utfodring av fisken, kontroller av dess hälsotillstånd, märkning och utsättning av fiskyngel ingår i jobbet. Man håvar, väger och sorterar fisken och hjälper till med infångande och slakt av fisk.

Även vattenanalyser och underhåll av instrument och maskiner som används vid odlingen ska skötas. Hälsokontrollen av fiskyngel och fisk är viktig. Små förändringar i utseende kan vara symptom på sjukdom eller bakterieangrepp som i vissa fall snabbt kan sprida sig till hela beståndet. Efter att fisken slaktats ska den eventuellt vidareförädlas, till exempel genom rökning. Sådana uppgifter liksom packning och transport kan också ingå som en del i jobbet.

Arbete med fiskodling kan även medföra administrativa uppgifter till exempel att ansöka om tillstånd för odling eller utplantering av fisk. Det kan handla om marknadsföring och försäljning och den bokföring som tillhör dessa arbetsuppgifter.

Utbildning

Grundläggande utbildning finns på gymnasieskolans Naturbruksprogrammet, den särskilda varianten marinbiologi / vattenbruk.

Det kan även finnas passande utbildning inom yrkeshögskolan.

Framtidsutsikter

Jordbruksdepartementet ska utreda förutsättningarna för att utveckla vattenbruket i Sverige. Tanken är att företagandet inom vattenbruk ska öka.

Personliga egenskaper

Arbetet kräver god fysik även om man har maskiner och annan teknisk utrustning till sin hjälp.

Arbetsplats

Fiskodling sker i havet, dammar och insjöar. Merparten av en fiskodlares arbete sker utomhus.

Beroende på hur stor fiskodlingen är kan man även ha bisysslor inom till exempel skogs- och jordbruk.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  2 Lediga jobb som fiskodlare

  VISA FLER LEDIGA JOBB


  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.