På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Fiskare

Fiskare

Yrkesbeskrivning

Yrkesfiskare har varierande arbetsuppgifter, en del är fysiskt krävande. Det är ett rörligt arbete, som innebär att man vistas utomhus i ur och skur under olika årstider. De flesta yrkesfiskare är egna företagare. Precis vilka arbetsuppgifter en fiskare har beror bland annat på vilken typ av fiske man är inriktad på samt hur stor båten och besättningen är.

Havsfiske bedrivs med större båtar som ofta är utrustade med trål eller vad. Dessa båtar har avancerad teknisk utrustning för navigation och fisksökning, till exempel ekolod och radar. Besättningen är vanligen mellan tre och sex personer. Kustfiske och insjöfiske bedrivs med mindre båtar och med mindre besättning, oftast en eller två man. Fångstredskapen är mindre och annorlunda än vid havsfiske: olika typer av nät, bottengarn, ryssjor och krokredskap är vanliga. Fisken sorteras och packas oftast ute till sjöss eller havs. Ibland rensas den också. I hamn levereras fisken till uppköpare. Till arbetet hör att underhålla fångstredskap och båt. Inför varje fisketur måste förberedelser göras. Mat och vatten ska provianteras, bränsle fyllas på och fisklådor och redskap ska tas ombord.

Fiskaryrket är geografiskt begränsat till kuster och vissa större insjöar. Om det går att försörja sig som fiskare beror bland annat på tillgång på fisk, fiskekvoter som måste följas, och vilket pris man får för fisken när man säljer den. Utrustningen (båt, nät, teknisk apparatur med mera) är mycket kostsam och måste underhållas regelbundet.

Utbildning

Många som i dag är verksamma inom yrket har inte gått någon utbildning för att bli fiskare. Det är till exempel vanligt att yrket gått i arv i generationer. De flesta yrkesfiskare som är egna företagare har börjat som medhjälpare på ett fiskefartyg. Det finns vissa formella krav på utbildning och behörigheter på den som arbetar som yrkesfiskare. Alla yrkesfiskare måste ha genomgått en obligatorisk säkerhetsutbildning. Dessutom rekommenderas kunskaper om både nationella och internationella överenskommelser när det gäller regler för fiske. Man bör kunna engelska och veta en del om miljö och ekologiska samband, liksom om säkerhet och överlevnad.

Framtidsutsikter

Medelåldern inom yrket är hög och intresset hos den yngre delen av befolkningen för att ta över är svagt. Den framtida utvecklingen för fisket är beroende av många olika faktorer. Internationellt och inom EU fattas beslut om storleken på fiskeflottor och fiskekvoter. Råvarupriset och fiskbeståndens storlek har också stor betydelse för utvecklingen. Många fiskare kompletterar sitt fiske med olika former av affärsverksamhet där man till exempel röker, säljer eller konserverar fisken själva.

Länktips

  • jordbruksverket.se - hit kan du vända dig med en projektidé inom utveckling av landsbygden
  • hushallningssallskapet.se - Hushållningssällskapet driver naturbruksgymnasier, försöksgårdar, forskningsprogram, projekt för bättre mat & erbjuder rådgivning för lantbrukets & landsbygdens utveckling.
Visa mer
Visa mindre

4 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.