Ordningsvakt

Ordningsvakt

Ordningsvakter medverkar till att upprätthålla allmän ordning och har lydnads- och rapporteringsplikt till polisen, som utbildar, förordnar och sköter tillsynen av ordningsvakter.

Ordningsvakter har begränsade polisiära befogenheter och får enl.LOB, Lagen (1976:511), omhänderta personer som är berusade eller uppträder störande på allmän plats. Ordningsvakter utbildas och förordnas av polisen, som också sköter tillsynen.

Ordningsvakter ingriper när de ser att någon uppträder sig hotfullt, begår brott eller om de upptäcker personer i nöd eller om de får anrop från operatörer från Trygghetscentralen.

Ordningsvakter arbetar ofta i små lag (patruller), bestående av 2-4 vakter. En arbetsledare har några patruller "under sig", dvs några patruller som hen är arbetsledare för. Kommunikationen mellan patruller och arbetsledaren sker via internradiokommunikation. 

En av de viktigaste personliga egenskaper för ordningsvakter är tålamod.

Ordningsvakter kan vara utbildade väktare i grunden men tjänstgör inte som väktare, yrket ordningsvakt är något annat. Många utan kunskap jämför ofta väktare och ordningsvakt och anser att dessa två yrkeskategorier är samma yrke, men de facto är att yrkena skiljer sig både vad gäller befogenheter och arbetsuppgifter. Väktare åker ofta runt på platser för att säkerställa att dörrar är låsta, inga obehöriga vistas på platsen eller åker på larm som går i olika fastigheter. En ordningsvakt är på platsen för att säkerställa den allmänna ordningen och är som polisens högra hand. En väktare har inte några polisiära befogenheter.

Både väktare och ordningsvakter samarbetar med polisen genom att bl a vid behov tillkalla poliser som för bort berörda personer från "händelseplatserna".

Läs mer på Ordningsvaktsportalen
och på https://lagen.nu
samt på BYA, Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämndens hemsida: http://www.bya.se

6 liknande yrke(n)