Ordningsvakt

Ordningsvakt

Ordningsvakter medverkar till att upprätthålla allmän ordning och har lydnads- och rapporteringsplikt till polisen, som utbildar, förordnar och sköter tillsynen av ordningsvakter.

Ordningsvakter har begränsade polisiära befogenheter och får omhänderta personer som är berusade eller uppträder störande på allmän plats. Ordningsvakter utbildas och förordnas av polisen, som också sköter tillsynen.

Ordningsvakter kan vara utbildade väktare i grunden men tjänstgör inte som väktare, yrket ordningsvakt är något annat. Många utan kunskap jämför ofta väktare och ordningsvakt och anser att dessa två yrkeskategorier är samma yrke, men de facto är att yrkena skiljer sig både vad gäller befogenheter och arbetsuppgifter. Väktare åker ofta runt på platser för att säkerställa att dörrar är låsta, inga obehöriga vistas på platsen eller åker på larm som går i olika fastigheter. En ordningsvakt är på platsen för att säkerställa den allmänna ordningen och är som polisens högra hand. En väktare har inte några polisiära befogenheter.

Läs mer på Ordningsvaktsportalen
och
på BYA, Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämndens hemsida: http://www.bya.se