Skyddsvakt
Spela filmen

Skyddsvakt

En Skyddsvakt bevakar anläggningar som bedöms som särskilt viktiga för samhället.

Skyddsvakternas huvuduppgift är att skydda bevakningsobjektet från obehöriga personer, sabotage, spioneri, terrorism, rån eller stölder. I praktiken är skyddsvaktens arbetsuppgifter mycket lika det som en väktare gör med ronder, larmutryckningar och kontroll av personer samt kontroll av fordon. Den stora skillnaden ligger i de utökade befogenheterna som skyddsvakten har. För att kunna bevaka skyddsobjekt har skyddsvakter rätt att utföra vissa tvångsåtgärder enligt skyddslagen: Avvisa (uppmana en person lämna området), avlägsna (handgripligen föra bort en person), omhänderta för att avlägsna vid en senare tidpunkt, gripa på bar gärning (vid misstanke om sabotage, spioneri, terrorism, grovt rån), beslagta vapen, kameror och dylikt, göra behörighetskontroller och visitera: kropps- och/eller skyddsvisitera.

En skyddsvakt förfogar över handfängsel av samma typ som ingår i polisens utrustning. Skyddsvakter får, efter medgivande av Godkännandemyndigheten, utrustas med skjutvapen enligt rikspolisstyrelsens föreskrifter.

Det är Länsstyrelsen eller Försvarsmakten som beslutar om en byggnad eller ett visst område har avgörande betydelse för rikets säkerhet och ska klassas som ett "skyddsobjekt".

Exempel på skyddsobjekt kan vara flygplatser, hamnar, vatten- eller energiförsörjningsanläggningar.

Bevakningen kan ske även med hjälp av beväpnade Skyddsvakter om det behovet föreligger eller med hjälp av hundförare för skydd eller sök efter sprängmedel och/eller vapen.

Utbildning

Grundläggande förberedande utbildning finns på flera av gymnasieskolans program.

Den som inom Försvarsmakten utses till skyddsvakt och som tillhör myndighetens personal ska vara godkänd av Försvarsmakten. Civila skyddsvakter ska godkännas av länsstyrelserna.

B-körkort är en merit.

Utbildningsstege för Skyddsvakter:

  • Skyddsvakt – grundkurs (obligatorisk)
  • Introduktionsutbildning hos avtalsmyndigheten (obligatorisk)
  • Skyddsvakt – förstärkningsvapen (för vissa, beroende på avtalsmyndighet)
  • Skyddsvakt – förstärkningsvapen repetition (obligatorisk om man utbildats på förstärkningsvapen).

Personliga egenskaper

Skyddsvakter behöver uppvisa proffsigt beteende kombinerat med hög servicekänsla och många gånger även ge ett representativt intryck.

Du måste ha god hälsa och fysik samt ha bra psykisk balans. Du måste även vara medlem i en frivillig försvarsorganisation.

Visa mer
Visa mindre

551 Lediga jobb som skyddsvakt

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.