Hundförare/väktare

Hundförare/väktare

Som väktare som utför bevakning med hund skyddar man egendom, byggnader och lokaler mot brand, stöld och skador.

Arbetet sker främst i industrier, kontor och verkstäder med tillhörande ytterområden. Eftersom handhavandet av tekniska anläggningar är ofta ett måste, bör man vara intresserad av teknik och ha förmåga att förstå tekniska instruktioner. För att rapportera till kunderna vad som har gjorts under arbetet används oftast datoriserade informationssystem, därför måste man ha datorvana och intresse för datorteknik.

Som hundförare skall man i samspel med sin bevakningshund använda hundens sinnen för att få ett extra personligt skydd. Det personliga skyddet bevakningshunden innebär för dig som väktare innebär också att du genom att lära dig läsa hundens reaktioner indirekt får signaler om det finns andra personer i din omgivning. En duktig bevakningshund innebär en förlängning av väktarens sinnen och bidrar till att väktaren i stora lokaler eller på stora områden har större möjlighet att upptäcka saker som annars kanske inte upptäckts.

Många väktare med hund väljer denna del av bevakningsverksamheten för att det ger en möjlighet att kombinera arbete med ett stort hundintresse.

För anställning som hundförare inom bevakningsbranschen krävs det följande : att man blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag samt godkänd i de för arbetsuppgifterna fastställda utbildningarna. För övrigt krävs det att man har gymnasieutbildning med godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk och engelska. Du måste också ha genomgått lämplighetstest med godkänt resultat, du måste ha körkort för bil och gärna tvåårig erfarenhet av bilkörning. Du måste också vara ostraffad, drogfri och ha ordnad privatekonomi.

Personliga egenskaper som krävs är att man är ärlig, vaksam, hjälpsam, ansvarsfull, omdömesgill, praktiskt och tekniskt lagd, har god förmåga att kommunicera, lugn och stabil samt utåtriktad.

Nyttiga länkar
Grans naturbruksgymnasium>> - som erbjuder (uppgift från hösten 2017) Riksrekryterande gymnasieutbildning "Tjänstehund".

4 liknande yrke(n)