Etolog

Etolog

En etolog är en person som är utbildad i djurs beteenden och orsakerna bakom dem. Etologer är, med andra ord, djurbeteendevetare.

Etologi - är en fördjupning inom zoologi. Zoologi är en möjlig fördjupning inom biologi. På så sätt är etologer både zoologer, och i grunden, biologer.

Inom zoologi finns flera områden, exempelvis evolutions- och systematik forskning, som bl a bedrivs vid Naturhistoriska riksmuseet i samarbete med universitetet, zoologisk ekologi och zoofysiologi.

Exempel på specialiseringar inom etologi kan vara insekter, med vidare specialisering mot att studera nyckelpigor, myror eller silkesmaskar. En annan möjlig specialisering är att bli en kognitionsetolog.

En etolog behöver i grunden ha mycket bred kunskap om djur, som även inkluderar kompetens inom djurskydd, djurhållning, smittskydd, försöksdesign och avelsarbete.

Som forskare inom etologi kan man exempelvis specialisera sig på "husdjurens miljö och hälsa, med fokus på gris och nötkreatur", där tonvikten ligger på forskning kring förebyggande djurhälsovård och sambandet mellan olika skötsel- och inhysningsfaktorer och djurens hälsa och välfärd. Arbetsuppgifterna inkluderar i så fall fältarbete, datainsamling och bearbetning, analys och publicering.

Utbildning

Etologi är ett forskningsområde som inte finns på särskilt många lärosäten i Sverige, men det finns vid Stockholms universitet, som erbjuder ett masterprogram i etologi och det brukar också erbjudas ett masterprogram på Linköpings universitet, som kan vara en av de relevanta utbildningar att gå, om man siktar på att bli en etolog.

Ännu ett lärosäte där man kan utbilda sig inom ämnet Etologi är SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Masterprogrammen inom ämnet Etologi kan man bli behörig till efter en kandidatexamen i biologi, det spelar ingen roll om man då har gått ett program eller fristående kurser men man ska se till att inom kandidatexamen ha valt fördjupning i just etologi.

Rekommenderat gymnasieprogram är i första hand Naturvetenskapsprogrammet och Naturbruksprogrammet.

Arbetsplats

Många etologer arbetar som konsulter eller fristående rådgivare.

Som anställd på ett lärosäte kan man även behöva kombinera forskning med undervisning och det förväntas att man även aktivt söker egna forskningsmedel.

Visa mer
Visa mindre

1 Lediga jobb

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.