Zoolog

Zoolog

Zoolog studerar djur och deras beteende och tillhör yrkesgruppen "biologyrken".

Biologer är experter på levande organismer och system av levande organismer. Arbetsfältet för biologer är stort och sträcker sig från molekylär och cellnivå till hela organismer och ekosystem.

Som biolog kan man till exempel inrikta sig på forskning, läkemedelsutveckling, ekologi och miljövård.

Zoologer tittar på hur olika arter är släkt med varandra och genernas likheter med varandra. Man åker till avlägsna platser för att studera djur och ta prover som senare analyseras i laboratorium.

En annan viktig del är ekologi, man försöker förstå hur djuren samspelar, både med den omgivande miljön, men också med andra individer av samma art. Ekologer vill gärna studera djuren i dess rätta omgivningar.

Zoologiska fysiologer undersöker hur kroppen fungerar och hur den påverkas av olika faktorer runt omkring. Det handlar mycket om olika signalsystem, både mellan celler och inom celler. Hur vet man t ex att man är mätt? Hur vet signalsystemet att magen är full?

Utbildning

För att kunna arbeta som zoolog, måste man läsa på högskola eller universitet i minst 3 år på heltid, 180 hp.

Det finns två olika vägar att gå för att utbilda sig till zoolog:
1. söka kandidatprogrammet i biologi eller
2. söka fristående kurser i biologi eller i zoologi och sedan läsa fler kurser för att sätta ihop dem i en kandidatexamen, det krävs 180 hp för att kunna ta en kandidatexamen.

Bra grundkunskaper får du på bl a gymnasiets Naturbruksprogrammet eller Naturvetenskapsprogrammet.

Framtidsutsikter

Efterfrågan på arbetsmarknaden ökar på zoologer / biologer.

Visste du att... ?

... en flodhäst kan öppna sitt gap 120 cm.

... björnar kan sova i sitt ide upp till 8 månader utan att äta.

... det långsammaste djuret anses vara en sengångare och att det kan växa alger och bo många olika typer av insekter i sengångarnas sträva päls? Vid ett tillfälle kunde man hitta 900 skalbaggar och 120 malar som bodde i pälsen på en sengångare.

Visa mer
Visa mindre

112 Lediga jobb

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.