Limnolog
Spela filmen

Limnolog

Limnologer är experter på livet i sötvattenmiljöer. Inom limnologin studeras både grundvattnet och ytvattnet, såsom sjöar, dammar, vattendrag och våtmarker. Ämnet tar upp de kemiska, fysikaliska, geologiska, hydrologiska, biologiska och ekologiska aspekterna av inlandsvatten.

Traditionellt förknippas limnologi främst med hydrobiologi, de biologiska processerna i vatten.

En limnolog kan ha artkunskap och släktskap mellan olika växter eller djur som sin specialitet. 

Utbildning

Akademisk utbildning krävs, dvs du måste studera på högskola/universitet. Du kan läsa program eller fristående kurser och sätta ihop din egen utbildning. Det finns utbildningsprogram med olika inriktningar, både på grundnivå (kandidat) och på avancerad nivå (master). Kontakta studievägledarna vid respektive universitet eller högskola för närmare information om respektive utbildning och behörighetskrav.

Bra förkunskaper får du på gymnasiets Naturvetenskapsprogrammet.

Framtidsutsikter

Det finns många utbildade som konkurrerar om jobben och prognosen är att det kommer att vara hård konkurrens om jobben det kommande året och detsamma gäller på fem till tio års sikt. Att kombinera en utbildning i biologi med kunskaper i exempelvis datavetenskap, juridik, ekonomi eller språk kan öka dina möjligheterna till anställning.

Arbetsplats

I Sverige sker forskning och undervisning i limnologi vid Institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet.

Vid Lunds universitet är limnologi sedan 2010 sammanfört med marinbiologi till ämnet akvatisk ekologi, som undervisas och forskas om vid universitetets biologiska institution.

Uppsala universitet har en limnologisk forskningsstation vid insjön Erken i norra Uppland, Erkenlaboratoriet.

Visste du att...?

... vissa vattensköldpaddor andas genom "rumpan".

Visa mer
Visa mindre

31 Lediga jobb

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.