På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Skogsforskare
Spela filmen

Skogsforskare

Gillar du naturvetenskapliga ämnen och samtidigt är förtjust i att vistas mycket i skogen? Vill du utveckla ny kunskap för att hjälpa våra skogar må bättre? I så fall kan yrket skogsforskare vara helt rätt yrke för dig!

En forskare fördjupar sig mycket i ett avgränsat ämne. Man försöker att gå till botten med hur saker och ting hänger ihop, hur olika företeelser och fenomen påverkar varandra och sedan försöker man att få fram lösningar på befintliga och förväntade framtida problem.

En typisk arbetsdag som skogsforskare kan börja med att vara ute i fält och avläsa försöksodlingar, analysera resultatet och avslutas med handledning av de studerande.

Utbildning

På gymnasial nivå rekommenderas det att läsa på Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap, man kan också läsa på Naturbruksprogrammet, inriktning Skog, men då behöver man troligtvis komplettera med några kurser på Komvux.

Sedan söker man studier på högskolenivå. Efter avslutat grundutbildning, exempelvis Kandidatexamen från ett universitet eller från en högskola kan man ansöka om att påbörja en forskarutbildning, exempelvis vid SLU.

Framtidsutsikter

Prognosen är liten konkurrens för såväl nyexaminerade som erfarna på fem års sikt. Detta beror främst på att stora pensionsavgångar förutses, framför allt bland skogsmästarna där 37 procent är 60 år eller äldre.

Visste du att...?

... 2016 förlorade vår planet ovanligt mycket skog, mycket pga stora skogsbränder som härjade i Brasilien. Skogsytan som brann ner i Brasilien är större än hela Nya Zeeland.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

9 Lediga jobb

Tillfällig forskartjänst i långtidsdynamik

Arbetsgivare / Ort: Sveriges Lantbruksuniversitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 3 - 6 månader
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 26 January (4 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-12
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Skogsbruksforskare

Om jobbet
Institutionen för ekologi Institutionen för ekologi söker forskare inom långsiktig populationsdynamik. Vid institutionen för ekologi bedrivs internationellt framstående empirisk och teoretisk forskning och utbildning för uthållig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturvård. Vår forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem utgör en bas för att studera effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter och mark. Vi försöker finna lösningar som bidrar till att förbättra växthusgasbalanser, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster, hållbar viltförvaltning samt bekämpa skadegörare i såväl skogs- och jordbrukslandskapet som i urbana miljöer. Vi undersöker också mer grundläggande ekologiska frågor som berör evolution och dynamik i populationer i mänskligt påverkade miljöer ur ett landskaps- och markanvändningsperspektiv. Arbetsuppgifter: Denna korttidsanställning omfattar tre huvudsakliga delprojekt inom ämnesområdet populationers demografi och populationstillväxt: i) analys av Integrerade populationmodellers (IPM) säkerhet i att skatta täthetsberoende effekter av immigration. ii) sammanställa och analysera relationen mellan vertebraters medelöverlevnad och miljödriven variabilitet överlevnad, samt iii) undersöka om föräldraeffekter (parental effects)  förstärker eller försvagar generella habitateffekter i överlevnad och reproduktion i en långtidsstudie av stenskvättor utanför Uppsala. Kvalifikationer: Du ska ha doktorsexamen i ekologi eller liknande samt erfarenhet av minst två års postdoc. Du ska ha en dokumenterad erfarenhet i att hantera och analysera långtidsdata på demografi och dynamik, utveckla och analysera demografiska data i ett IPM ramverk, samt en god förmåga att uttrycka dig på engelska i både tal och skrift. Speciell vikt läggs på vetenskaplig skicklighet och förmåga att analysera och modellera långtidsdata på demografi i populationer.   Placering: Institutionen för ekologi, Uppsala Anställningsform: Tillfällig anställning som forskare, 100% under 5 månader med möjlighet till viss förlängning Omfattning: 100% Tillträde: Enligt överenskommelse. Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-01-26 Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
Arbetsgivare
Sveriges Lantbruksuniversitet
Hemsida: http://www.slu.se
Ansökan
Ansök senast 26 January (4 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Forskare i Landsbygdsutveckling

Arbetsgivare / Ort: Sveriges Lantbruksuniversitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 29 January (7 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-15
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Skogsbruksforskare

Om jobbet
Institutionen för stad och land Tjänst som forskare om de psykosociala konsekvenserna av skogsbränder i samband med skogsextraktivism i globala nord och syd.  Institutionen för stad och land vid SLU har en stark samhällsvetenskaplig forskningsmiljö som omfattar fyra forskningsområden: landsbygdsutveckling, miljökommunikation, agrarhistoria och landskapsarkitektur. Utnämningen skär vid avdelningen för landsbygdsutveckling. Avdelningen för landsbygdsutveckling består av två ämnesområden: landsbygdsutveckling i det globala syd och landsbygdsutveckling i Sverige och Europa. Avdelningen erbjuder ett internationellt mastersprogram i landsbygdsutveckling och naturresurshantering och ett 5-årigt program inom agronomi med fokus på landsbygdsutveckling. Ämnesbeskrivning: Tjänsten är inom ämnet landsbygdsutveckling som kopplar samman ämnesområdena landsbygdsutveckling i globala syd och landsbygdsutveckling i Sverige och Europa. Ansökningar är välkomna för forskare med nyckelkompetens inom politisk ekologi, både i Latinamerika och Sydeuropa som är intresserade av att utforska de psykosociala effekterna av skogsbränder på platser för skogsutvinning, samt alternativ som bygger på botten upp-processer efter sådana händelser. Sökande måste ha visat erfarenhet och intresse för analysen av skogskonflikter och katastrofer, samt i: - Genomförandet av jämförande forskning (Globala nord / syd), - Förmåga att hantera ett tvärvetenskapligt synsätt (särskilt genom att överbrygga feministiska teorier och psykosocial hälsolitteratur), och - Implementera tvärvetenskaplig forskning med en aktionsforskningskomponent. Sökande ska tillhandahålla en kort text som beskriver deras lämplighet för forskningsprojektet och påvisa tydliga kopplingar till redan pågående forskning inom institutionen för stad och land. Arbetsuppgifter: Vi letar efter en mycket motiverad person som kan vara med och utveckla vår forskargrupp om landsbygdsutveckling både i globala nord och syd. Din uppgift kommer att vara: i) identifiera de viktigaste kunskapsluckorna inom ditt forskningsområde; ii) ny konceptuell utveckling kring psykosocial hälsa och feministisk politisk ekologi genom fältarbete i Spanien, Chile och Sverige av skogens sociala ekosystem (särskilt relaterat till skogsbränder); iii) att aktivt publicera och sprida forskningsresultaten; iv) att delta aktivt i akademiska aktiviteter på institutionen och bidra till att bygga upp ämnena på avdelningen. Kvalifikationer: Kandidaten måste ha en doktorsexamen i samhällsvetenskap eller miljövetenskap eller humaniora med dokumenterad expertis (inklusive vetenskapligt granskade publikationer) inom det ovan nämnda forskningsområdet. Den sökande ska också ha en dokumenterad förmåga att utföra självständig forskning. Utmärkt kommunikationsförmåga på engelska och spanska förväntas. Tidigare erfarenhet av att bo och arbeta i Spanien och Chile är önskvärd, liksom erfarenhet av att arbeta i territorier med ursprungsbefolkning. Postdoktor-erfarenhet är meriterande. Placering: Uppsala Anställningsform: Tjänsten är en permanent forskarposition, SLU kan komma att använd provanställning Omfattning: 100% Tillträde: Enligt överenskommelse. Ansökan: Ansökan bör innehålla ett ansökningsbrev som beskriver varför du är lämplig för tjänsten med detaljer om dina forskningsintressen, ett projektförslag, CV inklusive en lista över publikationer, ett urval av ditt arbete, (t.ex. en artikel), kontaktinformation från två referenspersoner och en kopia på din doktorsexamen. Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-01-29. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
Arbetsgivare
Sveriges Lantbruksuniversitet
Hemsida: http://www.slu.se
Ansökan
Ansök senast 29 January (7 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Arbetsledare till park- och naturvårdsenheten

Arbetsgivare / Ort: Tyresö kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 31 January (9 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-30
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Naturvårdsingenjör

Om jobbet
Tyresö växer och för att möta det ökade behovet av bostäder och samhällsservice omorganiserade vi oss till ett samhällsbyggnadskontor i januari 2020. Målet är att skapa en organisation som kan genomföra översiktsplanen Tyresö 2035, samtidigt som vi klarar av att förvalta färdigställda projekt, kommunala samhällsfastigheter och kommunägd mark. Genom att organisera alla verksamheter som arbetar med samhällsplanering, stadsutveckling, och skötsel till ett gemensamt Samhällsbyggnadskontor stärker vi hela kedjan från initiering till drift. Under kommande år vill vi bygga en modern organisation som snabbt kan möta framtidens utmaningar och som präglas av ett nära ledarskap och en stark teamkänsla. Under våren har enheter och avdelningar förändrats för att på bästa sätt kunna möta organisationens nya behov. Under hösten kommer vi att fokusera på implementering av ny organisation, införandet av nya arbetssätt och teamaktiviteter för att minska stuprör och främja nya samarbetsformer. Park- och naturvårdsenheten är en av åtta enheter på samhällsmiljö- och infrastrukturavdelningen. Vad vi gör och vill Park- och naturvårdsenheten i Tyresö vårdar, sköter och underhåller kommunens park- och naturmarker. Enheten är indelad i tre grupper som tar hand om park- och grönområden, grönytor på skol- och förskolmark och naturområden i reservat och friluftsområden. Enheten består av totalt 29 medarbetare som är engagerade i att skapa trevliga, säkra och artrika grönmiljöer för rekreation och lek. Om tjänsten Som operativ arbetsledare planerar, utvecklar och leder du arbetet för din grupp bestående av fyra naturvårdare. Du kommer både att planera och arbeta praktiskt med underhåll och tillsyn av naturreservat, naturområden, friluftsområdet Alby och med tätortsnära skog såväl sommar- som vintertid. Dina arbetsuppgifter består bland annat av vård och utveckling av Tyresös naturreservat och naturmark samt samordning av viltvård i kommunen. I det dagliga arbetet ingår det att behandla inkommande synpunkter och felanmälningar samt att delta i arbetet med upprättande av skogsvårdsplaner och vara en kunskapsresurs i framtagandet av nya detaljplaner och reservat. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.  Vem är du? Du har eftergymnasial utbildning inom skogsvård och naturvård samt god datorvana. Du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och dokumenterad erfarenhet av arbetsledning. Vidare har du; - Utbildning i praktisk naturvård eller landskapsvård - B-körkort - Motorsågskort A+B+C - Röjsågskort RA - Jägarexamen - Behörighet att framföra terränghjuling och snöskoter Det är meritererande med erfarenhet av nyckelbiotoper, fornminnesvård, viltvård, naturvärdesbedömning och GIS. Som person är du lugn, stabil och tydlig samt har förmågan att vara en god handledare. Du behöver ha en förmåga att stötta och utveckla dina medarbetare. Du har lätt för att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift. Du har god förmåga att knyta nya kontakter och föra dialog med människor i olika situationer. Vidare är du praktiskt lagd, flexibel och lyhörd. Du kan anpassa dig till nya situationer och har lätt för att samarbeta. Du kan arbeta självständigt och besitter stor ansvarskänsla. Arbetet kräver fysisk rörlighet för arbete ute i terräng. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser det som självklart att du bidra till ett gott arbetsklimat. Välkommen med din ansökan Varmt välkommen med din ansökan senast 31 januari 2021. Intervjuer kan komma att ske löpande. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon: Enhetschef, Esther Östin, tel: 08-578 298 68, mejl: [email protected] Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationer: www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Arbetsgivare
Tyresö kommun
Ansökan
Ansök senast 31 January (9 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Forskare inom karakterisering av svamp auxin carrier proteiner

Arbetsgivare / Ort: Sveriges Lantbruksuniversitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 31 January (9 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-11
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Skogsbruksforskare

Om jobbet
Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi flyttade då in i lokaler i direkt anslutning till sin samarbetspartner, och de två institutionerna har numera ett mycket nära och framgångsrikt samarbete inom forskning och utbildning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi bedriver forskning och utbildning i växtfysiologi, ekofysiologi, växtmolekylärbiologi, skogsgenetik och skogsbioteknik inom ramen för SLU's jägmästarprogram och på mastersnivå. Institutionen erbjuder även forskarutbildning inom dessa områden. Mer information om Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och UPSC hittar du på www.upsc.se.   Arbetsuppgifter: Vi letar efter en forskare för att undersöka funktionaliteten hos auxin-carrier proteiner från svampen tvåfärgad laxskivling genom uttryck i växtceller och jäst och stabilt uttryck i ektomykorrhiza svamp Laccaria bicolor samt Arabidopsis thaliana. Vi har genererat ett stort antal konstrukter redo att karakteriseras genom mikroskopisk undersökning och fenotypisk karakterisering. Uttryck i L. bicolor kräver dessutom analys av antal och placering av tDNA inserts genom ddPCR respektive HiTail PCR. Kvalifikationer: Den framgångsrika kandidaten har doktorsexamen i molekylärbiologi / biokemi / växtbiologi och erfarenhet inom arbete med växtceller (Arabidopsis, tobak), jäst och högre svampar, gärna postdoktor. Kandidaten har expertis inom konfokalmikroskopi, klonering, sterilt odlingssystem, ddPCR och TAIL-PCR. Tidigare erfarenhet av auxinbiologi är en fördel. Som person måste den framgångsrika kandidaten vara välorganiserad och kunna arbeta självständigt under handledning. Kandidaten bör också vilja och kunna interagera med människor med olika kulturell bakgrund och ha goda kommunikationsfärdigheter på engelska. Bifoga i din ansökan en kort beskrivning av din forskningsprofil, ditt CV (inklusive din publikationslista), Phd diplm, samt 2-3 kontakter till referenser. Placering: Umeå Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 6 månader. Omfattning: 100% Tillträde: 21-03-01 Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-01-31. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
Arbetsgivare
Sveriges Lantbruksuniversitet
Hemsida: http://www.slu.se
Ansökan
Ansök senast 31 January (9 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Postdoktor

Arbetsgivare / Ort: Sveriges Lantbruksuniversitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 4 February (13 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-21
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Skogsbruksforskare

Om jobbet
Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig planering, skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig matematisk statistik samt landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationell inventering av landskapet i Sverige, Terrester habitatuppföljning och Fjärils- och humleinventeringen. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi ca 100 anställda. Mer information hittar du på www.slu.se/srh Arbetsuppgifter: Vi söker efter en person med ett särskilt intresse för skoglig planering. Inom ramen för ett tvåårigt postdoc-projekt kommer du att arbeta med att utveckla nya metoder för att inkludera risker och osäkerheter i den skogliga planeringsprocessen samt använda dessa metoder för att utvärdera vilken effekt risk och osäkerhet har på indikatorer för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. I de beslutsstödsystem som idag används för skoglig planering i Sverige och internationellt finns endast begränsade möjligheter att ta hänsyn till risker och osäkerheter. Systemen har ofta konstruerats med hjälp av deterministiska modeller och metoder för att simulera och optimera framtida virkesproduktion. Men även om systemen inte har utvecklats med den specifika avsikten att hantera risker och osäkerheter, kan ansatser såsom t.ex. Monte Carlo-analys samt stokastisk och robust optimering införas. De metoder som utvecklats i projektet ska implementeras i Heureka-systemet, som är det ledande beslutsstödsystemet i Sverige för planering av skogsbruk och för att analysera skogsrelaterade frågor. Postdoc-positionen är en del av ett större forskningsprojekt där forskare från Sverige och Finland medverkar. Kvalifikationer: Du ska ha en doktorsexamen i skoglig planering alternativt doktorsexamen inom matematik och/eller statistik med stort intresse för skogliga frågor, samt intresse för, och gärna erfarenhet från, arbete med skoglig planering, optimeringsmetoder samt datorbaserade beslutsstödsystem. Erfarenhet från arbete med risk och osäkerhet i planeringsmodeller samt datorprogrammering är en merit. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom analytisk samt problemlösande förmåga, förmåga till självständigt arbete och samarbetsförmåga. God förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på engelska är ett krav. Placering: Umeå Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 24 månader. Omfattning: 100% Tillträde: Enligt överenskommelse. Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-02-04. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
Arbetsgivare
Sveriges Lantbruksuniversitet
Hemsida: http://www.slu.se
Ansökan
Ansök senast 4 February (13 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Naturvårdshandläggare inom friluftsliv och tillgänglighet

Arbetsgivare / Ort: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 3 - 6 månader
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 4 February (13 dagar kvar)
Publicerad: 2021-01-14
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Naturvårdsingenjör

Om jobbet
Är du intresserad av att arbeta med friluftsliv och tillgänglighet i skyddade områden? Då kan du få arbeta på Skötselenheten som ansvarar för förvaltningen av skyddad natur i Jönköpings län. Enheten består av ca 15 medarbetare varav fem arbetar i Store Mosse nationalpark. Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet. Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat. ARBETSUPPGIFTER Som ansvarig för friluftsliv och tillgänglighet kommer du att arbeta med insatser riktade till besökare i länets skyddade naturområden. Vi har nyligen tagit fram en strategi för arbetet med tillgänglighet och utifrån den ansvarar du för att fortsätta arbetet med att inventera våra ca 150 naturreservat, analysera åtgärdsbehov och ta fram en åtgärdsplan för ökad tillgänglighet. Du kommer att arbeta i nära samarbete med enhetens naturinformatör som ansvarar för olika typer av informationsinsatser. Tillsammans med dina kollegor planerar och upphandlar du olika åtgärder rörande vandringsleder och besöksanordningar. Du ansvarar för att följa upp de insatser som görs och hur besökare upplever våra skyddade områden. Fältbesök ingår som en stor del av dina arbetsuppgifter. Du kommer även ha kontakter med kommuner, friluftslivs- och handikapporganisationer, markägare och allmänheten. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har lämplig högskoleutbildning, gärna inom naturvetenskapligt ämne eller naturturism. Du har tidigare erfarenhet av arbete med friluftsliv. Vidare har du goda kunskaper i svenska, både tal och skrift. Körkort (lägst klass B) är ett krav. Det är meriterande om du har: - erfarenhet av förvaltning av skyddade områden - erfarenhet av att driva projekt - erfarenhet av upphandling och anläggning av besöksanordningar - erfarenhet av tillgänglighetsarbete Som person är du ansvarstagande och kan utifrån planer och riktlinjer driva dina uppgifter självständigt och i samarbete, mot uppsatta mål. Du har en god förmåga att planera och organisera ditt arbete. Vi ser gärna att du är positiv, utåtriktad och har lätt för att samarbeta samt att du är initiativrik och kvalitetsmedveten. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. ÖVRIGT Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på länsstyrelsen.se/jobbahososs
Arbetsgivare
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Ansökan
Ansök senast 4 February (13 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Postdoktor i skogsresursmodellering och utvecklingsvägar

Arbetsgivare / Ort: Sveriges Lantbruksuniversitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 8 February (17 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-18
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Skogsbruksforskare

Om jobbet
Institutionen för skogens ekologi och skötsel   Vi söker en person som disputerat och som vill jobba i forskningsprojektet Toward a future of wood cities and restored forests—modelling pathways for development of a new forest industry in the tropics” vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå, Sverige. Projektet kommer att omfatta ett nära samarbete med The Eco-Innovation Foundation (EIF) i Stockholm. Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas. För mer information om institutionen se: http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/ Vår vision är att kommande decenniers enorma behov av urban expansion i globala syd uppfylls genom industriellt byggande i trä, och att denna nya marknad för träprodukter blir en drivkraft för storskalig restaurering av skog och framväxten av en modern regionalt baserad skogsindustri. Nya integrerade system för produktion av moderna träprodukter och långsiktig skogsrestaurering blir nyckeln för att nå en nettoreduktion av klimatgaser, återställande av degraderade ekosystem, värdigt boende i städer och landsbygdsutveckling. Med avstamp i nuläget i många utvecklingsländer (traditionellt byggande i stål och cement, degraderade skogar, omodern och en olönsam träindustri) avser vi att modellera en stegvis övergång till det önskade framtida läget (moderna trästäder, fullt restaurerade skogar, konkurrenskraftig träindustri). Du hittar fullständing annons och hur man ansöker på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/   Kvalifikationer: Vi söker en motiverad och begåvad och disputerad forskare för att ingå i teamet och leda arbetet med skogsresursbedömning och modellering. Kandidaten ska ha expertis inom datahantering, skogstillväxt och avkastningsmodellering, GIS och geospatial analys. Kandidater måste kunna kommunicera och skriva på engelska, arbeta i team och självständigt, lösa problem och tänka kreativt. Tidigare peer-reviewed vetenskapliga publikationer, programming, erfarenhet av att arbeta i Tanzania, och kunskap om swahili är önskvärt men krävs inte. Eftersom anställningen främst vänder sig till juniora forskare måste sökande ha en doktorsexamen inom skogs- eller miljövetenskap, geografi eller relaterat område som är högst tre år vid ansökningstidens utgång. Denna tjänst erbjuder ett unikt tillfälle att arbeta med ett inspirerande och agendasättande team för ett ”rädda-världen-uppdrag”. Ansök bara om du verkligen är motiverad att vara en del av ett team, drömma stort och arbeta för att åstadkomma transformativ förändring.   Placering: Umeå Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 24 månader. Omfattning: 100% Tillträde: Mars - Maj 2021 ( flexibelt startdatum) Du hittar fullständing annons och hur man ansöker på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/   Ansökan: Senast den 2021-02-08 Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
Arbetsgivare
Sveriges Lantbruksuniversitet
Hemsida: http://www.slu.se
Ansökan
Ansök senast 8 February (17 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Postdoctor in modelling forest resources and development pathways

Arbetsgivare / Ort: Sveriges Lantbruksuniversitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 8 February (17 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-18
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Skogsbruksforskare

Om jobbet
Department of Forest Ecology and Management We are looking for a postdoctoral researcher to participate the project, ‘Toward a future of wood cities and restored forests—modelling pathways for development of a new forest industry in the tropics’. The position is based at Department of Forest Ecology and Management, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Umeå and will include close collaboration with The Eco-Innovation Foundation (EIF) based in Stockholm. Our mission is to advance the understanding of forest ecosystem processes and to progress the principles of forest ecosystem management. For more information: http://www.slu.se/en/departments/forest-ecology-management/ We propose a novel Wood Building–Forest Restoration system to meet the urgent calls to stop and reverse climate change, biodiversity loss, ecosystem degradation, and inequality and instead transition to a fair and sustainable bio-based economy. We call for future urban growth to be met with modern engineered wood building, and for this new market to drive large-scale forest restoration and emergence of regional forest-based industries. We focus on the Global South, where the majority of urban growth, deforestation, and forest degradation occur. Starting from where we are today (standard concrete building, degraded forests, and small informal wood-processing industries), we must model pathways of coordinated incremental changes across the entire value chain to arrive at the desired end state (wood cities, fully restored natural forests, and prosperous regional wood industries).    For a full advertisement and application see: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/jobs-vacancies/    Qualifications: We seek a highly motivated and talented postdoctoral researcher to join the team and lead the work on forest resource assessment and modelling. The candidate should have expertise in data management, forest growth and yield modelling, GIS, and geospatial analysis. Candidates must be able to communicate and write in English, work collaboratively and independently, solve problems, and think creatively. Previous peer-reviewed scientific publications, programming, experience working in Tanzania, and knowledge of Swahili are desirable but not required. Applicants must have  a doctoral degree in forest or environmental sciences, geography, or a related field by the end of the applcication period. As postdoctoral appointments are career-developing positions, we are primarily looking for candidates with a doctoral degree that is a maximum of three years old (excluding parental or sick leave) at the end of the application period—but all exceptional candidates are encouraged to apply.     This postdoc offers a unique opportunity to work with a fun and agenda-setting team on proper save-the-world mission. Please apply if you are intrinsically motivated to be a part of a team, dream big, and work to bring about transformative change. Place of work: Umeå Form of employment: Temporary employment, 24 months Extent: 100% Starting date: March-May (flexible startdate) Application: We welcome your application no later than 8 February 2021 For a full advertisement and application see: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/jobs-vacancies/    Academic union representatives: https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/ The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) develops the understanding and sustainable use and management of biological natural resources. The university ranks well internationally within its subject areas. SLU is a research-intensive university that also offers unique degree programmes in for example rural development and natural resource management, environmental economics, animal science and landscape architecture. SLU has just over 3,000 employees, 5,000 students and a turnover of SEK 3 billion. The university has invested heavily in a modern, attractive environment on its campuses in Alnarp, Umeå and Uppsala. www.slu.se SLU is an equal opportunity employer.
Arbetsgivare
Sveriges Lantbruksuniversitet
Hemsida: http://www.slu.se
Ansökan
Ansök senast 8 February (17 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Postdoktor inom skoglig fjärranalys

Arbetsgivare / Ort: Sveriges Lantbruksuniversitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 15 February (24 dagar kvar)
Publicerad: 2020-12-21
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Skogsbruksforskare

Om jobbet
Institutionen för skoglig resurshushållning Institutionen för skoglig resurshushållning bedriver utbildning och forskning inom områdena skoglig fjärranalys, skoglig inventering och sampling, skoglig planering, skoglig matematisk statistik och landskapsstudier. Institutionen har också ansvaret för genomförandet av de fortlöpande miljöanalysprogrammen Riksskogstaxeringen, Nationell Inventering av Landskapet i Sverige, Terrester habitatuppföljning och Fjärils- och humleinventeringen. I verksamheten kombineras forskning och miljöanalys i ämnesöverskridande projekt vilket ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna. Totalt är vi ca 100 anställda och under barmarksperioden har institutionen ytterligare ca 80 anställda som fältinventerar Sveriges skogar. Mer information hittar du på www.slu.se/srh. Inom Skoglig fjärranalys utvecklar vi metoder för att mäta och karaktärisera skog och vegetation med olika typer av sensordata. Vanliga sensorer är digitala kameror, laserskannrar och bildalstrande radar. Sensorerna kan vara monterade på satelliter, flygplan, drönare eller fordon. Arbetsuppgifter: Flygburen laserskanning har blivit en viktig teknik för att samla in information om stora skogsområden, vilket är ett viktigt steg mot digitalisering för ett effektivt och miljövänligt skogsbruk. Allt mera avancerade sensorer utvecklas nu som kommer att kunna användas för att ta fram 3D-information om skogen. Vi söker en postdoktor till ett samarbetsprojekt mellan SLU och Stora Ensos Skogsdivision. Projektet ingår i en större forskningssatsning mellan SLU och Stora Enso med syfte att utveckla ett variationsrikt framtida skogsbruk (se https://www.slu.se/en/storaenso-collab). Postdoktorn kommer att arbeta med metoder för trädslagsklassning med hjälp av multi-spektral flygburen laserskanning och multi-temporala och multi-spektrala satellitbilder. Bland uppgifterna ingår också att skatta virkesutbyten genom att använda data från skördare som referens. Forskningen kommer att ske i samarbete med forskare från Geodatacentralen i Finland (FGI). Kvalifikationer: Du som är kvalificerad för tjänsten har en doktorsexamen inom ett för skoglig fjärranalys relevant ämnesområde. Kunskaper i ämnen som numerisk programmering, signalbehandling, och statistik är önskvärda. Dessutom är det en fördel om du har erfarenheter inom följande områden: spektral fjärranalys, bearbetning av laserskannerdata, maskininlärning och fjärranalystillämpningar inom nordiskt skogsbruk. Du bör kunna ta egna initiativ och arbeta både självständigt och i grupp. Du bör även ha goda kommunikativa färdigheter. Placering: Umeå Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 14 månader. Omfattning: 100% Tillträde: Enligt överenskommelse. Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-02-15. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
Arbetsgivare
Sveriges Lantbruksuniversitet
Hemsida: http://www.slu.se
Ansökan
Ansök senast 15 February (24 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.