På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Skogsförvaltare
Spela filmen

Skogsförvaltare

En skogsförvaltare är chefen som ansvarar för och leder arbetet inom ett skogsområde. Det innebär ständiga kontakter med människor. Du måste kunna både teknik, ekonomi och biologi.

Skogsförvaltare arbetar ofta som högre chefstjänstemän inom skogsbranschen. Dock används benämningen skogsförvaltare sällan som yrkestitel. Beroende på arbetsgivare kallas den som förvaltar skog till exempel regionchef eller stiftsjägmästare.

Utbildning

Grundutbildning finns inom gymnasieskolan på Naturbruksprogrammet, inriktning Skogsbruk. Motsvarande utbildning för vuxna kan finnas inom Komvux.

Passande utbildningar kan även finnas på folkhögskolorna eller hos privata utbildningsanordnare.

Eftergymnasiala utbildningar med skoglig inriktning kan finnas både inom yrkeshögskola och på högskolor/universitet.

B-körkort kan ofta ställas som ett krav för att kunna få anställning.

Arbetsplats

Man är anställd av exempelvis skogsbolag, skogsägarföreningar eller av kyrkan. Som skogsförvaltare är man ansvarig för planering och genomförande av skogsvård, avverkning, skogsskötsel, vägbyggnad och vägunderhåll inom ett skogsområde. Skogen ska skötas på bästa sätt, till exempel vad gäller avverkning och återbeskogning.

Visa mer
Visa mindre

6 Lediga jobb

Reservatsförvaltare

Arbetsgivare / Ort: Länsstyrelsen i Kalmar län
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 8 December (6 dagar kvar)
Publicerad: 2020-11-19
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Skogsbrukare

Om jobbet
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi. Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Länsstyrelsen Kalmar län bli Sveriges bästa länsstyrelse. Hållbar utveckling är grunden för vårt arbete. Inom Länsstyrelsens arbetsuppgifter ingår att skydda, vårda, utveckla och förvalta värdefulla naturmiljöer. Kalmar län har många områden med höga naturvärden; från midsjöbankar, grunda vikar och havsstrandängar till vattendrag, strandskogar, ekhagar, alvarmarker och brandpräglade tallskogar. Du kommer att tillhöra Naturskötselenheten som består av 18 engagerade medarbetare som ansvarar för förvaltning och skötsel av länets skyddade naturområden. I enhetens arbete ingår naturvårdande skötsel, skötsel av friluftsanordningar samt information kring skyddad natur. Enheten ansvarar också för driften av naturum Ottenby och Trollskogen och förvaltar Naturvårdsverket fastigheter och byggnader inom skyddade områden. Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/ ARBETSUPPGIFTER Vi söker två reservatsförvaltare till Naturskötselenheten. Enhetens uppdrag är att genomföra de skötsel- och bevarandeplaner som finns för skyddade naturområden i länet. Tjänsterna är främst inriktade på skötsel av terrestra miljöer som alvar, strandängar och andra både öppna och trädklädda gräsmarker, skogsbeten, ek och andra lövmiljöer men många av länets skyddade områden innefattar även våtmarker, vattendrag, sjöar och hav. Det som ska genomföras är olika typer av åtgärder, t ex röjning och stängsling av betesmarker, ängsskötsel, restaurering av lövskogar, frihuggning av värdefulla träd, naturvårdsbränning samt olika åtgärder för friluftslivet. Arbetet består både av fält och administrativt arbete där du kommer att planera, administrera och leda olika typer av restaurerings- och skötselåtgärder. Där ingår att planera åtgärder i fält, instruera entreprenörer och beställa uppdrag. Även andra förekommande arbetsuppgifter inom reservatsförvaltningen kommer att bli aktuella. En viktig del av arbetet är också att samverka och kommunicera med markägare, djurhållare, allmänhet och andra myndigheter. Du kommer i hög grad att ha egna arbetsuppgifter men även delta i gemensamma uppgifter och projekt. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har högskoleutbildning inriktad mot ekologi och naturvård eller annan utbildning/erfarenhet som vi finner lämplig för tjänsterna. Du bör ha god kännedom om arter, ekologi och skötsel av de naturmiljöer som finns i Kalmar län. Vi ser gärna att du har några års arbetslivserfarenhet av naturvårdsarbete och värdesätter tidigare erfarenhet av reservatsförvaltning. Som person är du trygg med att ta initiativ och att självständigt driva projekt. För att lyckas med ditt arbete tror vi att du är handlingskraftig, trivs med att ha många bollar i luften och är bra på att skapa struktur och uppnå resultat. Du arbetar mot uppsatta mål men är ändå flexibel och har förmågan att hitta nya lösningar när det behövs. Du har god kommunikativ förmåga, kan göra ditt budskap begripligt i både tal och skrift och har förmåga att anpassa budskapet beroende på mottagaren. Då tjänsten ställer höga krav på att samverka och skapa goda kontakter lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Du är en van datoranvändare och erfarenhet av att arbeta i ArcGIS. Tjänsterna kräver körkort klass B. Tillträde och varaktighet: Tjänst 1: Tillträde enligt överenskommelse. Tillsvidare. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Tjänst 2: Tillträde enligt överenskommelse. Tidsbegränsad till: 2022-10-31. Vi hanterar ansökningarna löpande, så ansök gärna så snart som möjligt. ÖVRIGT Vi erbjuder Dig en unik arbetsplats fylld av kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsfunktioner. Länsstyrelsens står just nu inför många intressanta utmaningar och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har en god arbetsmiljö, bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid. Vi välkomnar mångfald och ser jämställdhet som en självklarhet. Som anställd innebär det att du kommer att krigsplaceras vid Länsstyrelsen i Kalmar län. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons. Vi har i rekryteringen valt att använda oss av Visma recruit som rekryteringsverktyg och kommer således inte hantera ansökningar via e-post eller post.
Arbetsgivare
Länsstyrelsen i Kalmar län
Ansökan
Ansök senast 8 December (6 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Handläggare naturvårdsärenden

Arbetsgivare / Ort: Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 13 December (11 dagar kvar)
Publicerad: 2020-11-18
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Naturvårdsingenjör

Om jobbet
Länsstyrelsen är Sveriges mest mångsidiga myndighet med viktiga uppgifter inom förvaltning och tillsyn. Vi har bred kunskap inom frågor som rör miljö, natur, samhällsutveckling, landsbygd, krisberedskap och många andra samhällsnyttiga områden. Vi ser till att riksdagens och regeringens beslut genomförs och samordnar länets intressen för en hållbar utveckling i länet. Vi har en viktig uppgift att väga samman perspektiv och tillföra kunskap för att fatta de bästa besluten för Gävleborgs människor, djur och natur. På Länsstyrelsen Gävleborg arbetar cirka 200 personer, där de flesta är placerade i Gävle. Vi strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Därför har Länsstyrelsen startat ett arbete för att bli HBTQ-certifierade. Handlingskraft, professionalitet och förståelse är ledorden i vår värdegrund. På Avdelningen för Natur arbetar vi med uppgifter i anslutning till naturreservatsbildning, skötsel av skyddade områden, prövning och tillsyn, artskydd och viltfrågor. Sammanlagt är vi ca 40 personer. På enheten för Naturprövning och biologisk mångfald hanteras bland annat prövning och tillsynsärenden, Grön Infrastruktur, friluftslivsfrågor, allemansrätt och Åtgärdsprogram för hotade arter. Arbetet med prövning och tillsyn har ökat de senaste åren så Länsstyrelsen i Gävleborg vill därför förstärka personalstyrkan med en tjänst för detta ändamål. Arbetsuppgifter Ärendehantering på länsstyrelsen är en administrativ uppgift och sker utifrån rådande lagstiftning. Du kommer ingå i en mindre arbetsgrupp där arbetet är självständigt men planeras och diskuteras i samarbete med enhetschef och de andra handläggarna. Arbetsuppgifterna är i första hand att hantera ärenden enligt miljöbalken: Samrådsärenden enligt 12 kap §6 miljöbalken, grön tillsyn, strandskyddsärenden, dispens från det generella biotopskyddet, hantering av interna och externa remisser, tillståndsprövning i skyddade områden och hantering av terrängkörningsärenden. Arbetet innebär även att delta i informationsmöten och hantera media. Visst arbete i fält kan förekomma. Inom enheten arbetar vi även med andra projekt och uppdrag, dina arbetsuppgifter kan därför komma att ändras utifrån nya behov. Att kunna arbeta brett inom naturfrågor är därför önskvärt. Kvälls- och helgarbete kan förekomma i undantagsfall. Tjänsten är placerad i Gävle. Kvalifikationer Du ska ha: ·       minst 3 års högskoleutbildning med inriktning mot biologi eller motsvarande kompetens ·       erfarenhet av prövning och tillsyn inom miljöbalken ·       goda kunskaper inom miljölagstiftning ·       B-körkort ·       förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift inom det svenska språket ·       god datorvana Det är meriterande om du har: ·       erfarenhet av arbete med naturvårdsärenden ·       erfarenhet inom myndighetsutövning inom offentlig verksamhet ·       kunskaper i GIS eller andra kartsystem ·       erfarenhet av att hantera diariesystem ·       erfarenhet av artskyddsfrågor Den personliga kompetensen är avgörande för hur du lyckas med uppdraget och vi lägger därför stor vikt vid personliga egenskaper. För uppgifterna behöver du ha hög integritet, vara förtroendeingivande och ha lätt för att skapa kontakter. Uppdraget utförs med en hög grad av självständighet. Tjänsten ställer även höga krav på att leverera resultat och att utföra arbete med god kvalité. Arbetet innebär externa kontakter vilket ställer krav på att du tydligt kan framföra Länsstyrelsens uppfattning både muntligt och skriftligt. Det är därför av stor vikt att du är initiativtagande, resultatinriktad och kvalitetsmedveten utan att tappa känslan för de regelverk och lagar som styr vårt arbete. Anställningsvillkor Anställningsform: Tillsvidare Omfattning: Heltid Tillträde: Så snart som möjligt enligt överenskommelse Diarienummer: 8913-2020 Senaste ansökningsdag: 2020-12-13 Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. Ansökan För att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess görs ansökan via rekryteringssystem Reachmee. Ansök genom att klicka på knappen Ansök längst ner på sidan. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande. Information Läs mer om Länsstyrelsen på vår hemsida www.lansstyrelsen.se/gavleborg Inför rekryteringsarbetet har Länsstyrelsen tagit ställning till rekryteringskanaler och gjort vårt medieval. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare och rekryteringssajter.
Ansökan
Ansök senast 13 December (11 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Skogsarbetare sökes för säsong 2020

Arbetsgivare / Ort: Bjärtrå Skogstjänst AB
Omfattning / Varaktighet:
Lönetyp: Rörlig ackords- eller provisionslön

Ansök senast 31 December (29 dagar kvar)
Publicerad: 2020-10-09
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet

Kort beskrivning av företaget: Bolaget bedriver skogsröjning, kraftledningsröjning, plantering, stödplantering, hyggesrensning, avläggsrensning och annat arbete inom skogsvård, samt annan därmed förenlig verksamhet.

Vi söker dig som är ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga då man arbetar nära varandra i arbetslaget. Meriterande om du har en skoglig utbildning och/eller erfarenhet av linkande arbete men det är inget krav. Vi erbjuder ett fritt och stimulerande arbete för dig som trivs i naturen!

Arbetsuppgifter: Skogsvård, såsom t.ex. plantering och röjning av skog.

Du kommer få gå en mindre web-utbildning och vi står för utrustning, viss klädsel och arbetsbil under arbetspasset. Vi utgår från Bjärtrå.

Det är meriterande om du talar Svenska/Engelska och har körkort för bil och god fysik.

Rörlig ackords- eller provisionslön, viss timlön.Brief description of the company: The company conducts forest clearing, power line clearing, planting, auxiliary planting, community clean-up, forest clearing and other work in forestry, and other related activities.

We are looking for you who are responsible and have a good cooperative ability when working closely together in the work team. Merit if you have a forestry education and / or experience in linking work but that is not a requirement. We offer free and stimulating work for you who enjoy the outdoors!

Tasks: Forestry, such as planting and clearing of forest.

You will be given a smaller web training and we will provide equipment, some clothing and work car during the workout. We start from Bjärtrå.

It is an advantage if you speak Swedish / English and have a driving license for a car and good physics.

Variable salary or commission salary, certain hourly salary.

Arbetsgivare
Bjärtrå Skogstjänst AB
Ansökan
Ansök senast 31 December (29 dagar kvar)

Ansök via mejl
[email protected]
VISA MINDRE

Naturförvaltare till enheten för drift - offentlig utemiljö

Arbetsgivare / Ort: Nacka kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 10 January (1 månad 8 dagar kvar)
Publicerad: 2020-11-30
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Skogsförvaltare

Om jobbet
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Ambitionen uppnås genom att Nacka ska vara bland de 10 procent bästa i kommunala jämförelser och kommunens verksamheter ska vara bland de 25 procent mest kostnadseffektiva kommunerna i landet per område. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Att ha nära till naturen är något som nackaborna ofta lyfter fram som en stor fördel med att leva i Nacka. Enheten för drift offentlig utemiljö har det viktiga uppdraget att utveckla attraktivitet och funktion i den allmänna utemiljön för att erbjuda goda livsmiljöer till nackaborna. Ditt uppdrag Naturreservatsförvaltaren har i uppdrag att förvalta Nackas naturreservat och övrig naturmark, se till att skötselplaner efterlevs genom att bedriva naturvårdande skötsel, handla upp och ansvara för avtal med utförande entreprenörer samt ha budgetansvar för drift och investeringar. I uppdraget ingår att utveckla och tillgängliggöra Nackas natur så att nackaborna har rekreativa naturmiljöer att vistas i. Den löpande driften innefattar skötsel av reservaten såsom att stigar är markerade, rastplatser iordningställda och att informationstavlor finns. Arbetet är dels långsiktigt med upphandling, planering av kommande års skötselinsatser dels händelsestyrt med skogsbränder, riskträd och hantering av frågor från nackabor och besökare. I arbetet ingår även att skriva tjänsteskrivelser, ansöka om dispenser hos både kommun och Länsstyrelse, tillhandahålla information om Nackas natur, via nacka.se och Nackas naturkarta och ansvara för ärendehanteringen gällande naturreservat samt naturmark. Förvaltaren har en nära dialog med intresseorganisationer, och är kommunens kontaktperson i det operativa och taktiska samarbetet med Erstaviks Skogs och Fastighetsförvaltningsbolag. Din profil - Naturvetenskaplig högskoleutbildning med skogs-/naturvårdsinriktning eller likvärdig utbildning som vi anser motsvarar våra krav. - Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift. - B-körkort är ett krav. - GIS-kunskaper, praktisk erfarenhet av skogsskötsel, erfarenhet av arbete med reservat, följa och utveckla skötsel- och vårdplaner, driva upphandlingar, erfarenhet av medborgarkontakter är meriterande. Arbetet med naturen i Nacka kommun engagerar många och därför är god kommunikativ förmåga väsentligt, likaså goda kunskaper om naturvård, flora, fauna och friluftsliv. För att lyckas i rollen har du stort engagemang för natur och dess besökare. Vi erbjuder möjligheten att få vara med och utveckla kommunen och vara en del av en verksamhet som präglas av kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Att arbeta i Nacka innebär en flexibel arbetsmiljö. Vi kan erbjuda dig en utmanande och varierande tjänst. Om tjänsten Heltid tillsvidaretjänst med start enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag 10 januari. Vi tillämpar löpande intervjuer så välkommen med din ansökan redan idag!  Inför rekryteringsarbetet har Nacka kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.
Arbetsgivare
Nacka kommun
Ansökan
Ansök senast 10 January (1 månad 8 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Förvaltare av skyddad natur

Arbetsgivare / Ort: Länsstyrelsen i Dalarnas län
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 10 January (1 månad 8 dagar kvar)
Publicerad: 2020-11-20
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Skogsförvaltare

Om jobbet
Länsstyrelsen i Dalarnas län är en statlig myndighet som finns nära människorna i vårt län. Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och andra myndigheter. Vår uppgift är att säkerställa att nationella mål och uppdrag genomförs regionalt och med hänsyn till förutsättningarna i just vårt län. Vårt arbete bygger på en samsyn kring mål och prioriteringar och utgår från de fyra ledorden rättssäkerhet, kunskap, samarbete och bra bemötande. ARBETSUPPGIFTER På enheten för fjällförvaltning kommer du bland annat att ansvara för förvaltningen av nationalparker och naturreservat. I arbetet ingår bland annat naturvårdsåtgärder, drift och underhåll av anläggningar och våra statliga fjälleder i Älvdalens och Malung-Sälens kommuner. Du inventerar och identifierar behov av underhåll, nyanläggning och tillgänglighetsanpassningar. Du deltar i äskande och finansiering av nya projekt samt redovisar åtgärder löpande och årsvis. Du är väl insatt i de skötselplaner som finns för de skyddade områdena och har god kunskap om de ekologiska processerna. Du utför besiktningar och tillståndskontroller på byggnader och anläggningar. Du projekterar, tar fram arbetsplaner och projektleder utförandet med en blandning av länsstyrelsens egen personal och entreprenörer. Du uppdaterar löpande databaser med aktuella uppgifter. Du deltar i utveckling av våra rutiner och verktyg för den löpande förvaltningen. Inköp och upphandling av varor och tjänster är vanligt förekommande. Du är aktiv i dialog och samverkan med vår uppdragsgivare, Naturvårdsverket. Du säkerställer att vi följer myndighetskrav och gällande regelverk avseende förvaltningen. Du kommer att planera och operativt delta i tillsyn gällande terrängkörning, jakt och fiske i skyddad natur. KVALIFIKATIONER Krav Vi söker dig med högskoleutbildning eller utbildning som vi bedömer som motsvarande. Du har god kunskap inom ekologi och naturvård alternativt bygg- och anläggningsteknik. Du har väl dokumenterad erfarenhet av projektledning. Du har B-körkort. Du är bra på att formulera dig både i tal och skrift. Meriterande Kurser inom biologi, naturvård, fastighetsteknik, arbetsmiljösamordning (BAS U/BAS P) och entreprenad juridik. Erfarenhet av att arbeta med lagen om offentlig upphandling. Erfarenhet från förvaltning av skyddad natur. Personliga egenskaper Du ska vara bekväm med att kunna arbeta både självständigt och i team. Du ska vara en god representant i vår samverkan med olika intressenter. Du är strukturerad, lyhörd, engagerad och driven i ditt arbete Du värdesätter andras kompetenser och har ett bra bemötande. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper ÖVRIGT Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Länsstyrelsen arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser eller rekryteringstjänster. Välkommen med din ansökan!
Arbetsgivare
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Ansökan
Ansök senast 10 January (1 månad 8 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

RO Västerbotten söker nu säsongsanställda inför 2021

Arbetsgivare / Ort: Sveaskog Förvaltnings AB
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 3 - 6 månader
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 31 January (1 månad 29 dagar kvar)
Publicerad: 2020-10-27
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Skogsförvaltare

Om jobbet
Vill du jobba med något som är viktigt på riktigt? Då finns en grön värld av möjligheter hos oss. Vi erbjuder dig skogen - en levande och förnybar råvara, spännande framtidsprodukt och vacker arbetsplats. Vårt ansvar går bortom att vara skogsbrukare. Eftersom vi brukar skogen på uppdrag av staten- så tar vi hand om skogen så att den kan fortsätta fylla en viktig funktion i framtiden. För att lyckas behöver vi jobba med drivna och kompetenta människor som är redo att ta ett ansvar - och som vill vara med oss och visa vägen till ett hållbart samhälle. Vi har mycket fältarbete att utföra under 2021 och söker därför säsongsanställda medarbetare till vår fältverksamhet. Om tjänsterna Arbetet består i huvudsak av gallringsplanering, inventering, uppföljning och naturvårdsfrågor. Andra arbetsuppgifter kan även bli aktuella. Efter utfört fältarbete ansvarar du för registreringen i våra IT-system. För mer information och ansökan gå in på vår hemsida sveaskog.se under fliken Jobb. Aktuella placeringsorter. Lycksele, Malå, Storuman, Åsele och Norsjö Varaktighet: 2-6 månader Ange i din ansökan vilken/vilka stationeringsorter som skulle passa bäst. Vi vill även att du i din ansökan anger mellan vilka datum du är tillgänglig för arbete. Om dig Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är initiativrik, strukturerad och målinriktad och har god IT-mognad. Du har lätt för att arbeta självständigt och förstår samtidigt din del i ett större sammanhang. Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande. Vana av att arbeta med GIS-verktyg är meriterande. Tillgång till bil respektive körkort behörighet B är ett krav. Vill du veta mer? Ta kontakt med någon av nedanstående. HR-Partner Fredrik Bergström, [email protected] , 076-9289433 Planeringsledare Roger Hällestrand, [email protected], 0941-14934 Planeringsledare Mikael Åkerblom-Andersson, [email protected], 010-5449906 Skogsvårdsledare Joel Dahlgren, [email protected] 010-5449771 Skogsvårdsledare Alexandra Frank, [email protected] 0933-61556 Välkommen att söka jobben senast den 31:a januari 2021. Urval kommer att ske löpande så inkom med ansökan så fort som möjligt. Sveaskog eftersträvar mångfald och en jämn könsfördelning inom alla yrken i företaget.
Arbetsgivare
Sveaskog Förvaltnings AB
Ansökan
Ansök senast 31 January (1 månad 29 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.