Naturbruksförvaltningen - Uppdragsutbildning

Naturbruksförvaltningen tillhör Västra Götalandsregionen och bedriver kompetens- och uppdragsutbildningar för yrkesverksamma i branschen.

Vi erbjuder flertalet utbildningar inom häst, lantbruk, skog samt trädgård och odling på våra utbildningsanläggningar. Vi skräddarsyr också uppdragsutbildning utefter behov.

Att studera hos oss innebär att du följer din studieplanering genom att aktivt delta i undervisningen och genomföra uppgifter enligt tidsplan. Aktivt deltagande innebär närvaro vid digitala och platsbundna träffar och på APL, samt kontinuerlig kommunikation med ansvarig lärare via lärplattformen (itslearning). Studierna kräver mycket eget ansvar, men du har hela tiden stöd och hjälp av ansvarig lärare. Distansundervisning sker via Teams.


Att jobba vid sidan av studierna
Många av våra elever jobbar vid sidan av studierna, det är dock viktigt att du säkerställer att du har tillräcklig tid för studierna.
Du förväntas lägga följande tid på dina studier:

  • 40 timmar i veckan för studietakt på 100%
  • 30 timmar i veckan för studietakt på 75%
  • 20 timmar i veckan för studietakt på på 50%
  • 10 timmar i veckan när du läser på 25%


Beräknade timmar per vecka är ett snitt, vissa perioder är mer intensiva, framförallt under praktik (APL) eller i samband med träffar, som sker på den skola som utbildningen bedrivs.

För att du ska kunna gå en uppdragsutbildning hos oss krävs ett du har ett momsregistrerat företag, antingen som juridisk person eller som egen företagare.

Hör av dig till oss om du har några frågor!

Visa mer
Visa mindre

Privata utbildningar hos Naturbruksförvaltningen - Uppdragsutbildning

Arbeta hästar från marken

Kursen vänder sig i första hand till dig som vill eller redan arbetar yrkesmässigt med häst oavsett inriktning på verksamhet, sport eller hästras. Du får både teori och praktik om hästens beteende och inlärning, exteriör och utrustning samt arbete i töm. Upplägget är 5 platsträffar á 2 dagar på Axevalla Hästcentrum under ett år.

Hållbar hästnäring

Kursen vänder sig i första hand till dig som driver eller är anställd i en hästrelaterad verksamhet. Du får kunskap och verktyg för ämnen som ekonomi, arbetsmiljö, ledarskap, miljö, hästhållning, etik med mera. Upplägg är 4 platsträffar på Axevalla Hästcentrum samt en digital träff á 3 dagar, under ett år.

Sadeltillpassning i praktiken

Detta är en kurs för dig som bedriver verksamhet i hästnäringen och vill lära dig mer om sadelns uppbyggnad och tillpassning. Vi erbjuder kursen under professionell handledning av Christina Allansdotter. För mer information se utbildningens hemsida.

Starta eget hästföretag

I den här kursen får du de verktyg du behöver för att förverkliga din dröm att starta eget inom hästnäringen. Du får vägledning runt affärsidéprocessen, kunder och värdskap, kommunikation, organisation av verksamhet, inspiration från företagare, ekonomi inklusive att skapa en egen affärsplan. Upplägget är 4 platsträffar på Axevalla Hästcentrum samt en digital träff á 3 dagar, under ett år.

Året på hästgården

Utbildningen passar dig som har eller är intresserad av att skaffa hästgård, den passar även dig som helt enkelt vill lära dig mer och få möjlighet att nätverka tillsammans med andra med hästen som mittpunkt. Våra föreläsare är ämnesexperter från näringen samt erfarna och utbildade lärare från vår verksamhet. Vi möter också många företagare. Träffarna äger rum på Axevalla Hästcentrum utanför Skara med 5 platsträffar á 3 dagar samt 2 digitala träffar som vi har via Teams.

Lantbruksmaskiner 2

Utbildning som passar dig som redan har praktiska förkunskaper men behöver komplettera med teori för att till exempel starta eget företag eller läsa vidare. Den passar även dig som redan har en anställning inom lantbruk men vill stärka din kompetens. Vi tar upp hur maskiner, redskap och utrustning passar ihop i maskinkedjor samt hur du utnyttjar ny teknik effektivt och miljömässigt genom till exempel precisionsodling. Du lär dig även om maskinsamverkan och maskinekonomi.

Växtodling - specialisering

Kursen passar dig som redan har praktiska förkunskaper men behöver komplettera med teori för att exempelvis starta eller överta ett lantbruksföretag eller läsa vidare. Den passar även dig som redan har en anställning inom lantbruk men vill stärka din kompetens. Du lär dig att utforma planer och strategier för växtodling och gödsling, om växtskyddsåtgärder och om lagring och produktkvalitet och mycket mer.

Arbete med röjsåg och motorsåg

Detta är en 12 dagarskurs med praktiskt arbete med röjsåg och motorsåg. Du ges möjlighet att genomföra prov för att ta motorsågskort AB och röjsågskort RARB. Maskiner och bränsle ingår i kursen men personlig skyddsutrustning ansvarar deltagaren själv för.

Röjsågskort RA

Grundutbildning i hantering av röjsåg, inklusive utbildningsbevis i form av röjsågskort RA, efter godkänt teoretiskt och praktiskt prov. Kursen handlar om röjsågens skötsel och hantering och enklare röjningsarbeten som röjning av gräs och sly. Nivå RB, skogsröjning, erbjuds som påbyggnadsutbildning på begäran vid senare tillfälle. I kursen ingår sågutrustning och bränsle. Deltagare skall dock ha egen personlig skyddsutrustning. En heldagsutbildning.

Skogsskötsel 1

Kursen passar dig som vill läsa vidare på högre utbildningar som kräver Skogsskötsel 1 för att vara behörig, eller dig som redan har praktiska förkunskaper men behöver komplettera med teori för att till exempel starta eget företag eller läsa vidare. Vi tar upp skogens historia och biologi, samt de skogliga åtgärder som vanligtvis förekommer. Du får även lära om skogsbruksplaner, skogsvårdslag och certifiering, samt metoder för att mäta och klassa skog. Kursen ges på distans med 2 fysiska 4-dagarsträffar på Naturbruksskolan Svenljunga.

Market Gardener

Utbildningen Market Gardener djupdyker i odlingstekniker och är för dig som vill bedriva småskalig grönsaksodling till försäljning. Med låga ekonomiska trösklar, mestadels handarbete, yteffektiv produktion och smarta affärsmodeller ser allt fler detta som ett framtidsyrke! Utbildningen inleds med grundläggande kunskap i småskalig grönsaksodling - levande jordar, planering, etablering, sådd, skötsel och skörd.

Strategisk Market Gardener

Vill du få större skörd med minskad arbetsinsats genom att planera din produktion smartare? Vi fokuserar på hur en market gardener kan producera grönsaker mer effektivt, både på friland och i enklare växthus och hur du kan säkerställa en hållbar produktion genom affärsutveckling och företagande, växthusteknik och säsongsförlängning. Utbildningen bedrivs på halvfart och semidistans med träffar på Angereds Gård

Trädgårdsanläggare

Du får kunskaper om material, tekniker, arbetsmetoder med ett ergonomiskt och säkert arbetssätt. Du ges goda grunder i stensättning, planering och beräkning av materialåtgång som gör dig eftertraktad i trädgårdsbranschen. Du får lära dig vilka lagar och andra bestämmelser som du skall ha kunskap om. Med goda kunskaper inom trädgårdsanläggning kan du fylla ett stort behov inom trädgårdsbranschen. Utbildningen bedrivs på halvfart och semidistans med träffar på Angereds Gård.

Yrkesvalidering TCYK - olika paket

Vi erbjuder kortkurser speciellt utformade för yrkesverksamma enligt TCYK (Trädgårdsnäringens Centrala YrkesKommitté). Du kan läsa följande paket: Anläggningspaket, Mark och växtnäring, Plantering och skötsel, Skötsel av naturmarker, Hantering av redskapsbärare.