På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Skogsbrukstekniker Spela filmen

Skogsbrukstekniker

Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste basindustrier. Den skapar sysselsättning i hela landet och skogsbruket är det första ledet i förädlingskedjan. På grund av utvecklingen inom skogsbruket vad gäller både maskiner, metoder och miljöarbete samt entreprenörskap ställs det nu högre krav på yrkesrollen Skogsbrukstekniker.

Skogsbrukstekniker behöver ha djupa kunskaper och färdigheter i hanterandet av såväl skogsmaskiner som av det skogliga företagandet.

I skogsbruksteknikers sedvanliga arbetsuppgifter ingår det bland annat att driva och leda entreprenadföretag inom avverkning, skogsvård och skoglig planering samt leda och planera arbetet i ett arbetslag.
Genom god teknisk kompetens samt kunskap om nyheter inom metoder och teknik kan skogstekniker väga samman produktions- ekonomiska- och miljömål.
De har också kompetens inom företagsekonomi, ledarskap och organisation samt kunskap om de lagar och certifieringar som gäller inom skogsbranschen.
Skogsbrukstekniker kan vara yrkesverksamma både som anställda och som egnaföretagare/entreprenörer i skogsbranschen.

Var god se gärna information även om andra Skogliga yrken.

Utbildning

Utbildning till skogsbrukstekniker kan finnas inom yrkeshögskolan. Bra förberedande grundutbildning finns på gymnasieskolans Naturbruksprogrammet, på inriktningen Skog.

B-körkort kan ofta ställas som ett krav för att kunna få anställning.

Länktips
hushallningssallskapet.se - Hushållningssällskapet driver naturbruksgymnasier, försöksgårdar, forskningsprogram, projekt för bättre mat & erbjuder rådgivning för lantbrukets & landsbygdens utveckling
sakerskog.se/utbildning - testa dina kunskaper i användning av motor- och röjsåg.

4 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.