Skogsbrukstekniker
Spela filmen

Skogsbrukstekniker

Skogsindustrin är en av Sveriges viktigaste basindustrier. Den skapar sysselsättning i hela landet och skogsbruket är det första ledet i förädlingskedjan. På grund av utvecklingen inom skogsbruket vad gäller både maskiner, metoder och miljöarbete samt entreprenörskap ställs det nu högre krav på yrkesrollen Skogsbrukstekniker.

Skogsbrukstekniker behöver ha djupa kunskaper och färdigheter i hanterandet av såväl skogsmaskiner som av det skogliga företagandet.

I skogsbruksteknikers sedvanliga arbetsuppgifter ingår det bland annat att driva och leda entreprenadföretag inom avverkning, skogsvård och skoglig planering samt leda och planera arbetet i ett arbetslag.

Genom god teknisk kompetens samt kunskap om nyheter inom metoder och teknik kan skogstekniker väga samman produktions- ekonomiska- och miljömål.

Du har också kompetens inom företagsekonomi, ledarskap och organisation samt kunskap om de lagar och certifieringar som gäller inom skogsbranschen.

Utbildning

Utbildning till skogsbrukstekniker kan finnas inom yrkeshögskolan.

Bra grundutbildning finns inom gymnasieskolan på Naturbruksprogrammet, inriktning Skog.

B-körkort kan ofta ställas som ett krav för att kunna få anställning.

Framtidsutsikter

Prognosen är liten konkurrens för såväl nyexaminerade som erfarna på fem års sikt. Detta beror främst på att stora pensionsavgångar förutses, framför allt bland skogsmästarna där 37 procent är 60 år eller äldre.

Arbetsplats

Skogsbrukstekniker kan vara yrkesverksamma både som anställda och som egenföretagare / entreprenörer i skogsbranschen.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  3 Lediga jobb som skogsbrukstekniker

  VISA FLER LEDIGA JOBB


  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.