På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Agronom
Spela filmen

Agronom

En agronom har kunskaper inom lantbruk, miljö- och naturresurser och biologi. Beroende på specialisering har agronomen ofta fördjupade kunskaper inom mark, växter, husdjur, livsmedel, landsbygdsutveckling eller ekonomi. Agronomer kan också inrikta sig på arbete med tekniska system, till exempel för växtodling och djurhållning.

Många agronomer arbetar med rådgivning och information, då identifierar och analyserar man problem och ger förslag till lösningar. Man sprider kunskap om forskningsresultat och ger råd om nya tekniker och metoder.

Utbildning

Agronomer utbildas på Agronomprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Utbildningen omfattar 5 års studier och det finns fem olika agronomprogram:

 • Agronom ekonomi
 • Agronom husdjur
 • Agronom landsbygdsutveckling
 • Agronom livsmedel
 • Agronom mark/växt

För antagning krävs grundläggande behörighet för högskolestudier och särskild behörighet i vissa ämnen. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information.

Bra förberedande utbildning finns på flera av gymnasieskolans program, bl a på Naturbruksprogrammet.

Framtidsutsikter

Agronomens möjligheter till arbete varierar beroende på vilken utbildningsinriktning de har. För gruppen agronomer som helhet är arbetsmarknaden medelgod. En generell akademisk utbildning, som den till agronom, leder oftast inte till ett specifikt yrke utan ger en kompetensprofil som passar för en rad yrken och befattningar både i och utanför lantbrukssektorn.

På fem års sikt är prognosen fortsatt balans för nyexaminerade. Konkurrens om mer erfaren arbetskraft kommer troligen öka, främst på grund av ökade pensionsavgångar.

Regionala skillnader förekommer.

Arbetsplats

Agronomer som arbetar vid länsstyrelserna arbetar också med myndighetsutövning, vilket bland annat innebär att de följer upp att lagar respekteras. En stor arbetsuppgift är administrationen av EU:s bidragssystem för jordbruket.

Många agronomer arbetar som lärare och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, inom gymnasieskolor och vid folkhögskolor. Ett litet antal agronomer driver egna lantbruk.

Inom företag med anknytning till jordbruket, inom livsmedels- och läkemedelsindustrin arbetar agronomer med bland annat produktutveckling, kvalitetskontroll och marknadsföring.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

9 Lediga jobb

Postdoktor inom kvävegödsling

Arbetsgivare / Ort: Sveriges Lantbruksuniversitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 14 March (9 dagar kvar)
Publicerad: 2021-02-16
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Ekolog

Om jobbet
Institutionen för ekologi utbildar, forskar och samverkar för en klok användning av naturens resurser i framtiden. Vi erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi använder vår världsledande forskning om arters ekologi och hur ekosystemen fungerar för att klargöra hur vi kan bruka mark, vatten och skog utan att arter försvinner och ekosystemtjänster sätts ur spel. Skogsskötselåtgärder som medför ökat koldioxidupptag (C) kan vara en viktig åtgärd för att minska atmosfärens koldioxidhalt och därigenom motverka klimatförändringar. Ett lovande sätt att förbättra den naturlig kolbindning är att öka tillgången på kväve (N) genom gödsling. Även om resultat från experiment är lovande finns fortfarande frågetecken kring stabiliteten av det inlagrade kolet. Vi söker därför driven person som kan arbete med att klargöra hur gödsling påverkar stabiliteten i skogsmarkens kolförråd. Mer specifikt kommer projektet att fokusera på att klargöra hur funktionell sammansättning av marklevande svampar påverkar stabiliteten av markkolet. Post dok-projektet ingår i ett större Vinnovafinansierat projekt som utforskar innovativa sätt att förbättra skogens förmåga till naturligt koldioxidupptag samtidigt som man beaktar värdet av andra ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Projektet är tvärvetenskapligt och täcker ett brett spektrum av ämnen, såsom flödesmätningar av kol, utvärdering av effekter på biologisk mångfald, påverkan på markens funktionella sammansättning och livscykelanalyser av både råvara och bruksmetoder. Tjänsten är knuten till Institutionen för ekologi, men post dok projektet kommer innebära ett tätt samarbete med forskare vid Institutionen för mark och miljö (SLU), Institutionen för skogsmykologi och växtpatologi (SLU) och Institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet. Arbetsuppgifter: Arbetet innebär kvantifiering av kolförråd i skogsmark, DNA-baserat karakterisering (meta-barcoding) av svampsamhälle, och fältmätningar av markrespiration i gödslade och ogödslade bestånd som avverkats (störds) för ett till 15 år sedan. Det praktiska arbetet består av en blandning av fält- och labarbete och dataanalyser. Den framgångsrika kandidaten förväntas delta i utvecklingen av projektet, självständigt planera fält- och laboratoriearbetet och samordna det praktiska arbetet. Arbetet inkluderar också analys av insamlade data och att i samarbete med forskargruppen skriva vetenskapliga publikationer. Kvalifikationer: Sökande måste ha en doktorsexamen (examensbevis utfärdat senast sista ansökningsdagen)i ekologi, markvetenskap eller ett jämförbart ämne. Eftersom tjänsten är en karriärtjänst för yngre forskare söker vi företrädesvis personer som avlagt doktorsexamen inom tre år. Detta är dock inte ett formellt krav. Tidigare erfarenhet av fältbaserade markrespirationsmätningar, DNA-baserat karakterisering (meta-barcoding) av svampsamhällen och god kunskap om statistisk modellering är högt värderade meriter. Den sökande ska ha dokumenterade kunskaper i vetenskapligt skrivande. Utmärkta färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska är ett krav. Viktigt är också personliga egenskaper, såsom både förmåga att arbeta självständigt och förmåga att samarbeta, vara flexibel och positivt bidra till forskargruppens utveckling. Fältarbetet förutsätter körkort och den sökande måste därför ha körkort (B). Placering: Uppsala Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 2 år. Omfattning: 100% Tillträde:  Enligt överenskommelse Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-03-14. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
Arbetsgivare
Sveriges Lantbruksuniversitet
Hemsida: http://www.slu.se
Ansökan
Ansök senast 14 March (9 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Naturvårdsekolog

Arbetsgivare / Ort: Länsstyrelsen i Jönköpings län
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 3 - 6 månader
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 15 March (10 dagar kvar)
Publicerad: 2021-02-24
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Länsstyrelsen är en statlig myndighet och regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra aktörer bidrar vi till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer. Målet är att bidra till goda livsvillkor och en hållbar utveckling i länet. Vi är en kunskapsorganisation med 260 medarbetare. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från naturreservat, samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, till krisberedskap och mycket annat. Du kommer vara placerad på Landenheten på Naturavdelningen. Enheten består av 14 medarbetare som jobbar med natur- och viltfrågor i hela landskapet. Länsstyrelsen leder och samordnar naturvårdsarbetet i länet på en övergripande nivå. Landenhetens ansvarsområde innefattar bland annat arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter, pollinatörer och grön infrastruktur. ARBETSUPPGIFTER Som naturvårdsekolog arbetar du i huvudsak med att få till stånd åtgärder som ska förbättra livsvillkoren för hotade arter och biologisk mångfald som skapar viktiga ekosystemtjänster, i första hand pollinering. Arbetet kommer primärt vara knutet till biologisk mångfald i odlingslandskapet. Åtgärderna kan vara såväl fysiska insatser i miljön som kommunikationsinsatser, rådgivning eller uppföljning. Åtgärderna genomförs antingen av länsstyrelsen, genom avtal med berörd markägare eller upphandlad konsult. Då enheten har en bred verksamhet kan det också finnas möjlighet att i mindre omfattning arbeta med annat än hotade arter och pollinering, till exempel invasiva främmande arter. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har högskoleutbildning eller motsvarande med inriktning mot naturvård eller ekologi eftersom du behöver ha en god kunskapsbas i ekologi och ekosystemtjänster. Det är meriterande om du har erfarenhet av naturvårdsarbete, arbete inom skogs- eller jordbruksområdet eller myndighetsarbete. Även kompetens kring artbestämning och ekologi hos pollinatörer är meriterande, liksom erfarenhet av att handla upp naturvårdsuppdrag eller skriva avtal med markägare om att genomföra naturvårdsinsatser. Eftersom kommunikation är en viktig del av arbetet är det även meriterande om du har erfarenhet av att kommunicera med olika typer av målgrupper, till exempel markägare och beslutsfattare. Du hanterar stora mängder information varför kunskaper inom GIS och Excel också är meriterande. Som person är du drivande, strukturerad och analytisk. Du har en god samarbetsförmåga och du har även god förmåga att kommunicera såväl skriftligt som muntligt. ÖVRIGT Läs gärna mer om Länsstyrelsens uppdrag, vad vi erbjuder som arbetsgivare och följ våra medarbetares vardag på länsstyrelsen.se/jobbahososs
Arbetsgivare
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Ansökan
Ansök senast 15 March (10 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Fältassistenter till Ekologicentrum

Arbetsgivare / Ort: Sveriges Lantbruksuniversitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 3 - 6 månader
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 15 March (10 dagar kvar)
Publicerad: 2021-02-19
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Ekolog

Om jobbet
Institutionen för ekologi Institutionen för ekologi vid Ekologicentrum i Uppsala bedriver internationellt framstående empirisk och teoretisk forskning och utbildning för uthållig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturvård. Vår forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem utgör en bas för att studera effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter och mark. Vi försöker finna lösningar som bidrar till att förbättra växthusgasbalanser, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster, hållbar viltförvaltning samt bekämpa skadegörare i såväl skogs- och jordbruks­landskapet som i urbana miljöer. Vi undersöker också mer grundläggande ekologiska frågor som berör evolution och dynamik i populationer i mänskligt påverkade miljöer ur ett landskaps- och markanvändningsperspektiv. Vi behöver ett antal fältassistenter till flera projekt för perioden april-september 2021. Fältarbetet kommer att utföras i Uppsalatrakten samt i Skåne och Västra Götaland. Vi söker personer som kan hjälpa till med datainsamling och hantering av prover i samband med fältexperiment. Assistenterna kommer att arbeta inom projekt som behandlar landskapsekologi, biologisk bekämpning, pollinering, markekologi och effekter av olika brukningsmetoder på insekter, markorganismer och leverans av ekosystemtjänster. Genom arbetet får assistenterna möjlighet att utveckla sina färdigheter i tillämpat växtskydd, ekologi, entomologi, markekologi och hållbart jordbruk. Arbetsuppgifter: Assistenterna kommer att hjälpa till med att upprätta och avläsa fältexperiment genom att placera olika fällor för insekter (klisterfällor, fallfällor, gulskålar etc.), fånga insekter med håv och lövsug, ta jordprover samt inventera växter och räkna av insekter på växter i fält. På lab kommer assistenterna att hjälpa till med att sortera och räkna insamlat material samt sammanställa data. Kvalifikationer: Sökande ska helst inneha eller studera till en kandidat- eller masterexamen i biologi, ekologi, agronomi eller motsvarande ämne. Sökande ska ha ett starkt intresse för växtskydd, naturvård, entomologi, pollineringsekologi, markekologi och/eller fältekologi, och ha förmåga att arbeta både självständigt och i en forskargrupp. Tidigare erfarenhet av ekologiskt fältarbete (företrädesvis med någon av de ovan nämnda metoderna), liksom färdigheter i artbestämning av insekter och växter är meriterande. Sökande ska vara noggrann och ha förmåga att arbeta i fält under krävande väderförhållanden och under långa arbetsdagar vid arbetstoppar. Körkort (klass B) är ett krav. Placering: Uppsala Anställningsform: Säsongsanställning under perioden april-september 2021. Utlysningen gäller flera tjänster och din ansökan är av intresse även om du bara är tillgänglig en del av perioden april-september.  Omfattning: 100% Tillträde: Enligt överenskommelse.  Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-03-15. Bifoga ditt CV med relevant utbildning och tidigare erfarenheter. Ange vilken tidsperiod du är tillgänglig för anställning och var du kan jobba (Uppsala, Skåne, Västra Götaland) i din ansökan. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
Arbetsgivare
Sveriges Lantbruksuniversitet
Hemsida: http://www.slu.se
Ansökan
Ansök senast 15 March (10 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Fältpersonal

Arbetsgivare / Ort: Sveriges Lantbruksuniversitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 3 - 6 månader
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 15 March (10 dagar kvar)
Publicerad: 2021-02-26
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Framtidens skogsskötsel Enheten för skoglig fältforskning vid SLU söker fältpersonal för en spännande säsong där nya fältförsök och experiment anläggs och pågående försök mäts eller följs upp. Vi kommer framför allt att jobba i norra Sverige och såväl skogsbolag som enskilda markägare är våra markvärdar. Försöken behandlar blandskog, skiktade skogar, kontinuitetsskogar, kolförrådet i marken, vatten och näring som tillväxtreglerande faktorer, nya föryngringsmetoder, gödsling av skog i olika åldrar för att ta några exempel. Arbetet leds av erfarna forskare och entusiastiska postdoktorer och doktorander. Det här är ett tillfälle för dig som vill arbeta med oss som forskar om framtidens skogsskötsel och samtidigt ett jättebra tillfälle att bekanta sig med den spännande forskningens värld. Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att vara med och skapa den. Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna består främst av anläggning av nya fältförsök, och inmätning av pågående fältförsök. Datainsamlingen kan avse överlevnad och tillväxt hos plantor och träd men även omfatta vegetationsinventeringar och markprovtagning. Försöken spänner över en rad olika skogliga frågeställningar. Vissa av försöken innebär förutom provtagning även viss provberedning och analys. Några av försöken är av mer experimentell karaktär och då ingår även att installera mätutrustning och utföra olika typer av behandlingar (gödsling, inmärkning med isotoper etc.). Kvalifikationer: Vi söker efter motiverade och entusiastiska personer med en examen i biologi, ekologi, skogsvetenskap, växtbiologi eller en pågående utbildning inom dessa områden. Du bör vara intresserad av såväl skogsskötselfrågor för praktisk användning som skogsekosystemet ur ett vetenskapligt perspektiv. Du ska kunna arbeta självständigt och i grupp, både i fält och med dataanalys. Erfarenheter av databearbetning och statistik liksom av praktiskt fältarbete är meriterande. Körkort för personbil (B) är också meriterande. Personliga egenskaper värderas högt. Sökanden förväntas bifoga CV och ett personligt brev på maximalt en A4- sida. Placering: Vindeln Anställningsform: Säsongsanställning Omfattning: 100% Tillträde: Enligt överenskommelse. Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-03-15. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
Arbetsgivare
Sveriges Lantbruksuniversitet
Hemsida: http://www.slu.se
Ansökan
Ansök senast 15 March (10 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Vikarierande ekolog med bred miljökompetens till miljöförvaltningen

Arbetsgivare / Ort: Stockholms kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 3 - 6 månader
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 16 March (11 dagar kvar)
Publicerad: 2021-03-02
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Ekolog

Om jobbet
Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Om miljöförvaltningen Miljöförvaltningen övervakar den inre och yttre miljön i Stockholm och arbetar för att alla i Stockholm ska leva i en frisk och hälsosam miljö. Avdelningen för plan och miljö består av cirka 65 medarbetare som arbetar med miljötillsyn, miljöfrågor i samhällsplaneringen samt med att samordna klimatarbetet och miljöbilssatsningarna inom Stockholms stad. Till stadsmiljöenheten söker vi nu en vikarierande ekolog med bred miljökompetens. Tjänsten är tidsbegränsad med anställning till och med den 30 september 2021. Arbetsbeskrivning Du kommer att ingå i en arbetsgrupp med tre andra ekologer på förvaltningen. Du bidrar med din kompetens inom tillsynen av stadens natur- och kulturreservat, samt inom olika utrednings- och utvecklingsprojekt. Även arbetsuppgifter kopplat till miljö-och hälsofrågor i stadsplanering kan komma att bli aktuellt, vilket bland annat innebär att ta fram underlag för miljö- och hälsofrågor, granska miljöutredningar och att handlägga remisser. Även andra arbetsuppgifter inom förvaltningens verksamhet kan bli aktuella. Kvalifikationer Som ekolog på enheten för stadsmiljö vill vi att du har: - Relevant högskoleutbildning inom biologi, biogeovetenskap eller motsvarande - God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska Det är meriterade om du har: - En bredare utbildning inom miljöfrågor - Erfarenhet av relevant arbete med ekologi/naturvård  - Erfarenhet av arbete med miljöbalken 7 kapitel - Erfarenhet från arbete med miljöfrågor inom fysisk planering Vid intervjun kommer vi att lägga stor vikt vid följande förmågor och färdigheter: Du tar ansvar för din uppgift, har förmågan att själv strukturera upp ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du arbetar bra med andra människor och kan relatera till andra på ett lyhört sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt och anstränger dig för att leverera lösningar. Du förstår komplicerade språkliga underlag, både i tal och skrift. Du producerar egna dokument av hög kvalitet. Du gör korrekta avvägningar och prioriteringar, väger samman komplex information och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Vi erbjuder Miljöförvaltningen, med cirka 260 anställda, är en trivsam arbetsplats med god gemenskap belägen centralt i Stockholm. Vi erbjuder dig ett intressant och varierande arbete på en arbetsplats med både bred och djup expertkunskap där du har goda möjligheter att samverka med olika kompetenser och professioner. Vi har vida flexramar och satsar på hälsa och friskvård. Du blir en del av en framåtsträvande verksamhet där vi arbetar för en frisk och hälsosam miljö. Välkommen med din ansökan! Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Arbetsgivare
Stockholms kommun
Ansökan
Ansök senast 16 March (11 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Kommunekolog/strandskyddshandläggare

Arbetsgivare / Ort: Söderköpings kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 21 March (16 dagar kvar)
Publicerad: 2021-03-01
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Ekolog

Om jobbet
I Söderköpings kommun vill vi skapa Livsglädje. Alla dagar. Det är vår vision och något vi strävar efter. Här finns möjligheter och utmaningar i en attraktiv kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping. Delaktighet och närheten till beslut ger stora möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling. Genom medskapande formar vi en attraktiv arbetsplats, där vi bidrar till ett fortsatt växande Söderköping. Vår värdegrund: helhetssyn, nytänkande, engagemang och tydlighet berättar om hur vi som organisation vill vara och uppfattas. Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss! Samhällsbyggnadsförvaltningen har som övergripande målsättning att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt. Förvaltningens uppdrag spänner över flera verksamhetsfält och ansvarar bland annat för bygglov, kart- och mätverksamhet, detalj- och översiktsplanering, mark- och exploateringsfrågor, naturvårdsfrågor, miljö- och hälsoskyddstillsyn, livsmedelstillsyn, bostadsanpassning samt samhällsbetalda resor. Förvaltningen har drygt 30 medarbetare. Arbetsbeskrivning Söderköpings kommun är en utpräglad skärgårdskommun med höga naturvärden. Vi söker nu dig som vill vara en del i det fortsatta arbetet med att skapa en hållbar utveckling och utveckla en levande skärgård. Vi är en arbetsplats med varierande och spännande arbetsuppgifter där du kommer att arbeta förvaltningsövergripande med naturvårdsfrågor. Eftersom det är en kommun med mycket skärgård så handlar en del av tjänsten om att handlägga strandskyddsärenden/dispenser samt i mån av tid utöva viss tillsyn med koppling till naturvårdsfrågor enligt Miljöbalken.  Kommunen förväntas under 2021 anta ett reviderat naturvårdsprogram som ska förvaltas av dig. Du kommer även ansvara för utveckling och förvaltning av kommunens naturreservat och naturmiljöer. Du förväntas även att delta i ärenden kopplat till PBL som detaljplaner och förhandsbesked som stöd åt plan- och bygglovshandläggare samt bevaka naturvårdsfrågor i utredningar och miljökonsekvensbeskrivningar. Du ansvarar även för att söka medel för och driva natur- och vattenvårdsprojekt samt handlägga andra ärenden inom natur- och vattenvård. Du kommer ha stort inflytande på vilka projekt som ska genomföras och när. Du kommer arbeta nära den politiska styrningen och kommer därför ha mycket kontakt med dem. I rollen har man även många externa kontakter med till exempel lantbrukare, myndigheter, företag och enskilda markägare samt deltagande i regionala samverkansgrupper. Du kommer t.ex. delta i kommunens arbete med vattenförvaltningen och Söderköpingsåns och Slätbakens vattenråd. Kvalifikationer Vi söker dig med högskoleutbildning med inriktning mot ekologi och naturvård eller annan utbildning/erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Vi ser helst att du har erfarenhet från kommunal eller i andra hand statlig verksamhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av handläggande av strandskyddsärenden. Vi ser gärna att du har bred kompetens inom ekologi- och naturvård samt erfarenhet av att självständigt leda naturvårdsprojekt samt ansöka om medel för dessa. Körkort är ett krav och kunskaper i GIS är meriterande. Har du förarbevis för båt är det en fördel då det blir mycket tid ute i skärgården. För att trivas i rollen behöver du vara initiativrik och våga tänka i nya banor. Du arbetar nära Samhällsbyggnadsnämnden och fungerar bra både självständigt och i team vilket förutsätter en relationsskapande, kommunikativ och pedagogisk förmåga. Då kommunekologen har en strategisk roll förväntas du vidare vara lösningsorienterad och van vid att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Vi värdesätter de kvalitéer som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.  Anställningens omfattning Anställningsform: Tillsvidare Omfattning: Heltid Tillträde: Snarast Ansökan Ansök senast: 2021-03-21 Urvalsarbete sker löpande. Anställning Antal annonserande tillfällen: 1 Söderköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Inför rekryteringsarbetet har Söderköpings kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. 
Arbetsgivare
Söderköpings kommun
Hemsida: http://www.soderkoping.se/
Ansökan
Ansök senast 21 March (16 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Fältkontrollanter och ÅP-handläggare – säsongsanställning

Arbetsgivare / Ort: Länsstyrelsen i Södermanlands län
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 24 March (19 dagar kvar)
Publicerad: 2021-03-03
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.   Länsstyrelsen i Södermanlands län   söker en till tre   Fältkontrollanter och ÅP-handläggare – säsongsanställning Ref nr 112-1558-2021 Avdelningen för landsbygds övergripande uppdrag är att arbeta med EU-stöd till lantbruk, landsbygdsstöd, landsbygdsutveckling, livsmedelsstrategin, viltförvaltning och fiske. Vårt uppdrag omfattar också veterinära frågor såsom djurskydd, livsmedel, smittskydd och förprövning av djurstallar. Tjänsterna är placerade på Enheten för jordbrukarstöd som har uppdraget att handlägga och kontrollera de jordbrukarstöd som söks med samordnad ansökan (SAM). Här ingår direktstöd inom den europeiska gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) och flertalet miljöersättningar inom landsbygdsprogrammet. Länsstyrelsen söker en till tre säsongsanställda för kontroller av jordbrukarstöd eller handläggning av åtagandeplaner som reglerar skötseln av betesmarker, till Enheten för jordbrukarstöd med placering på Avdelningen för Landsbygd. Anställningarna är säsongsanställningar på heltid mellan maj och november.   Arbetsuppgifter ÅP-handläggare I arbetet som åtagandeplanehandläggare kommer du att utföra administrativt arbete och fältarbete vid inventering, rådgivning och klassning av betesmarker- och slåtterängar. För skötselkrävande natur- och kulturvärden görs bedömningar både i fält och på kontoret där du både handlägger och granskar kartor och annan information om markerna, även andra arbetsuppgifter kan komma att bli aktuella. Fältkontrollant Som fältkontrollant arbetar du med att kontrollera att lantbrukares ansökningar om jordbrukarstöd stämmer överens med de faktiska förhållandena på gårdarna. I fält bedömer du gränser, grödor och skötsel av åker- och betesmark. För- och efterarbete sker administrativt på kontoret. Du arbetar i Jordbruksverkets IT-system för handläggning och kontroll. I fält används fältdator. Även andra arbetsuppgifter kan komma att bli aktuella.   Kvalifikationer och profil Vi söker Dig som har god kännedom om lantbrukets förutsättningar. Vi tror att du är agronom, lantmästare, biolog eller har motsvarande naturvetenskaplig kompetens. Erfarenhet av arealkontroller, handläggning, åtagandeplaner, inventering, artkännedom eller rådgivning är meriterande. Tidigare arbete vid länsstyrelsen samt kännedom om länet ses också som meriterande.   Som person är du ansvarstagande, lyhörd samt har en god pedagogisk förmåga och lätt för att samarbeta. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Arbetet är självständigt och kräver noggrannhet. Körkort är ett krav och vi förutsätter goda datorkunskaper. Vi värdesätter god samarbetsförmåga och egen drivkraft högt eftersom vi jobbar i grupp med tydliga mål, därför lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.   Om tjänsten Tjänsterna är en till tre säsongsanställningar från 3 maj till 30 november 2021.     Information Mer information om arbetsuppgifterna får du av enhetschef Susanna Alanko. Facklig företrädare Karl-Joel Sundholm (ST) och Patrik Holmer (SACO). Alla kan nås på telefon 010-223 40 00.    Ansökan Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar du vill senast den 24 mars 2021. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.   Om Länsstyrelsen Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, LinkedIn och Twitter. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ansökan
Ansök senast 24 March (19 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Samordnare för arbete med invasiva främmande arter i limniska miljöer

Arbetsgivare / Ort: Länsstyrelsen i Västmanlands län
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 3 - 6 månader
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 25 March (20 dagar kvar)
Publicerad: 2021-03-05
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Ekolog

Om jobbet
Många pratar om hållbarhet, men vi arbetar med det dagligen. Vill du vara med? Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Vi arbetar för hållbar utveckling i hela länet och för att genomföra de uppdrag vi får från riksdag och regering så klokt och effektivt som möjligt. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, miljö, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden. Vår vision är att vi samverkar för att utveckla ett hållbart Västmanland för nuvarande och kommande generationer. På Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig: • Intressanta och utmanande arbetsuppgifter • Arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta • Möjlighet att lära nytt och utvecklas ARBETSUPPGIFTER Länsstyrelsen kommer att utöka arbetsgruppen som jobbar med främmande invasiva arter med en samordnare för arbete med invasiva främmande arter i limniska miljöer. Tjänsten innebär att du ska etablera Länsstyrelsens strategiska arbete med invasiva främmande arter i limniska miljöer. Detta sker bland annat genom kartläggning, information och koordinering av bekämpningsarbetet i länet. Arbetet kommer att till stor del ske tillsammans med andra myndigheter, kommuner, enskilda och företag. Du kommer även att beställa och driva olika bekämpnings- och övervakningsåtgärder. Tjänsten ingår i funktionen Prövning och planering som arbetar med tillsyn och prövning inom naturvårdsområdet, grön infrastruktur, friluftsliv, lokala naturvårdsprojekt och invasiva främmande arter. Du kommer att ingå i arbetsgruppen för invasiva främmande arter och ska tillsammans med samordnaren för terrestra miljöer leda arbetet med invasiva främmande arter i länet. Läs mer om oss och vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vastmanland Om avdelningen Avdelningen för naturvård har ett uppdrag att tillsammans med andra aktörer förvalta, stärka och skydda Västmanlands värdefulla naturmiljöer, växter och djur. Vår uppgift är att värna om den biologiska mångfalden och om människans möjlighet att hållbart nyttja och njuta av naturen. Avdelningens arbete är en viktig del i arbetet med att skapa ett hållbart samhälle och att uppnå de av riksdagen fastställda miljömålen. Vårt uppdrag bidrar också till att nå de globala målen enligt Agenda 2030. KVALIFIKATIONER Krav • Avslutad akademisk utbildning med inriktning mot ekologi/limnologi, eller annan utbildning som Länsstyrelsen bedömer som likvärdig. • Kompetens inom limniska miljöer. • Erfarenhet av att leda och driva projekt. • B-körkort. Meriterande • Erfarenhet av arbete med invasiva främmande arter • Erfarenhet av arbete i fält. • Erfarenhet av att samverka med externa parter Personliga egenskaper Du är lösningsfokuserad och har förmågan att genomföra och vidta åtgärder i praktiken. Du har förmågan att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du är strukturerad, kan ta egna initiativ, har god förmåga att prioritera och kan ta dig an frågor ur ett helhetsperspektiv. Då arbetet innebär kontakter med andra aktörer behöver du vara relationsskapande, trivas med att samarbeta med andra människor samt att kommunicera på ett lättförståeligt sätt både i tal och skrift. Du har ett hälsosamt förhållningssätt till arbetet, vilket märks bland annat på hur du planerar och genomför dina uppdrag. Som person ligger dit fokus på möjligheter snarare än hinder. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. ÖVRIGT Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande. Övrigt För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde. Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss. Du hittar information om hur Länsstyrelsen Västmanland behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Arbetsgivare
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Ansökan
Ansök senast 25 March (20 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Postdoktor: effekter av klimat och markanvändning på biologisk mångfald

Arbetsgivare / Ort: Sveriges Lantbruksuniversitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 5 April (1 månad kvar)
Publicerad: 2021-03-04
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Ekolog

Om jobbet
Institutionen för ekologi Vid institutionen för ekologi bedrivs internationellt framstående empirisk och teoretisk forskning och utbildning för uthållig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturvård. Vår forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem utgör en bas för att studera effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växteroch mark. Vi försöker finna lösningar som bidrar till att förbättra växthusgasbalanser, bevara hotade arter, gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster, hållbar viltförvaltning samt bekämpa skadegörare i såväl skogs- och jordbrukslandskapet som i urbana miljöer. Vi undersöker också mer grundläggande ekologiska frågor som berör evolution och dynamik i populationer i mänskligt påverkade miljöer ur ett landskaps- och markanvändningsperspektiv. Arbetsuppgifter: Vi söker en postdoktor som ska jobba inom ett nytt forskningsprojekt där målet är att förstå hur interaktioner mellan klimat- och markanvändningsförändringar påverkar biologisk mångfald och artutbredningar i olika taxa. Genom analys av historiska och moderna observationer av fåglar, fjärilar och växter tillsammans med klimat och marktäckedata vill vi förstå hur förändringar i den biologiska mångfalden drivs av miljöförändringar över längre (>50 år) samt kortare (10-20 år) tidsperioder. Med data från både Sverige och Storbritannien, ska postdoken jobba mot en förståelse av hur de olika markanvändningsförändringar som skett kan ha påverkat hur arters utbredningar svarar på en värmande klimat, med tanke på mikroklimat och tillgång till lämplig habitat. Anställningen är placerad vid institutionen för ekologi, SLU, med medarbetare på Artdatabanken, samt på University of Northumbria, Centre for Ecology and Hydrology och andra i partners i Storbrittanien. Kvalifikationer: Kandidater måste ha en doktorsexamen i ekologi eller motsvarande ämne. Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan. Det är också ett krav att ha påvisad produktion av vetenskapliga uppsatser i granskade tidskrifter. Kandidater behöver kunna jobba självständigt, samtidigt som det är viktigt att kunna jobba effektivt med övriga metarbetare inom projektet. Vidare är det meriterande att ha erfarenhet av, och att kunna jobba självständigt med GIS,  samt använda avancerade statistiska metoder för analys av opportunistiskt data, klimatdata och/eller andra stora och komplexa datamängder inom R eller annan kodningsmiljö.     Placering: Uppsala Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 24 månader. Omfattning: 100% Tillträde: Enligt överenskommelse Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-04-05. Ladda upp ditt CV inklusive publikationslista. I ditt personligt brev (upp till en sida), berätta gärna vad du tycker är intressant med jobbet, vad gör dig till en bra kandidat och skriv ner eventuella egna idéer och specifika forskningsintressen som är relevanta till projektet. Ladda upp en kopia på ditt doktorsbevis, och använd ‘Övriga dokument’ för att skicka med upp till två av dina bästa och mest relevanta publiceringar. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala. www.slu.se SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.
Arbetsgivare
Sveriges Lantbruksuniversitet
Hemsida: http://www.slu.se
Ansökan
Ansök senast 5 April (1 månad kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.