På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Agronom
Spela filmen

Agronom

En agronom har kunskaper inom lantbruk, miljö- och naturresurser och biologi. Beroende på specialisering har agronomen ofta fördjupade kunskaper inom mark, växter, husdjur, livsmedel, landsbygdsutveckling eller ekonomi. Agronomer kan också inrikta sig på arbete med tekniska system, till exempel för växtodling och djurhållning.

Många agronomer arbetar med rådgivning och information, då identifierar och analyserar man problem och ger förslag till lösningar. Man sprider kunskap om forskningsresultat och ger råd om nya tekniker och metoder.

Utbildning

Agronomer utbildas på Agronomprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Utbildningen omfattar 5 års studier och det finns fem olika agronomprogram:

 • Agronom ekonomi
 • Agronom husdjur
 • Agronom landsbygdsutveckling
 • Agronom livsmedel
 • Agronom mark/växt

För antagning krävs grundläggande behörighet för högskolestudier och särskild behörighet i vissa ämnen. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information.

Bra förberedande utbildning finns på flera av gymnasieskolans program, bl a på Naturbruksprogrammet.

Framtidsutsikter

Agronomens möjligheter till arbete varierar beroende på vilken utbildningsinriktning de har. För gruppen agronomer som helhet är arbetsmarknaden medelgod. En generell akademisk utbildning, som den till agronom, leder oftast inte till ett specifikt yrke utan ger en kompetensprofil som passar för en rad yrken och befattningar både i och utanför lantbrukssektorn.

På fem års sikt är prognosen fortsatt balans för nyexaminerade. Konkurrens om mer erfaren arbetskraft kommer troligen öka, främst på grund av ökade pensionsavgångar.

Regionala skillnader förekommer.

Arbetsplats

Agronomer som arbetar vid länsstyrelserna arbetar också med myndighetsutövning, vilket bland annat innebär att de följer upp att lagar respekteras. En stor arbetsuppgift är administrationen av EU:s bidragssystem för jordbruket.

Många agronomer arbetar som lärare och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, inom gymnasieskolor och vid folkhögskolor. Ett litet antal agronomer driver egna lantbruk.

Inom företag med anknytning till jordbruket, inom livsmedels- och läkemedelsindustrin arbetar agronomer med bland annat produktutveckling, kvalitetskontroll och marknadsföring.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

14 Lediga jobb

Handläggare invasiva främmande arter

Arbetsgivare / Ort: Länsstyrelsen i Kalmar län
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-05-25
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Ekolog

Om jobbet
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi. Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Länsstyrelsen Kalmar län bli Sveriges bästa länsstyrelse. Hållbar utveckling är grunden för vårt arbete. Inom Länsstyrelsens naturskyddsenhets arbetsuppgifter ingår att skydda, vårda, utveckla och förvalta värdefulla naturmiljöer. Kalmar län har många områden med höga naturvärden; från midsjöbankar, grunda vikar och havsstrandängar till vattendrag, strandskogar, ekhagar, alvarmarker och brandpräglade tallskogar. På naturskyddsenheten arbetar idag 29 personer med arbetsuppgifter inom bland annat områdesskydd, hotade arter, grön infrastruktur, friluftsliv samt prövning och grön tillsyn enligt Miljöbalken. Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/ ARBETSUPPGIFTER Du kommer att ingå i enhetens grupp som arbetar med åtgärdsprogram för hotade arter och i huvudsak arbeta med frågor kring invasiva främmande arter, i nära samverkan med vattenenheten. Du kommer arbeta i nära dialog med såväl interna som externa parter inklusive kommuner, markägare och försäljare. Arbetet är lösningsfokuserat och innebär att du med helhetssyn, handlingskraft och lyhört förhållningssätt, startar, genomför och inte minst avslutar projekt. Uppdraget kräver att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. En viktig del av arbetet kommer vara att stötta kommuner och enskilda i arbetet med invasiva främmande arter (IAS), till exempel informationsinsatser, rådgivning och planering och upphandling av åtgärder. Även viss handläggning av ärenden liksom inventering av arterna kommer ingå i arbetsuppgifterna. Du kommer att vara länsstyrelsens kontaktperson mot Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten i dessa frågor. Arbetet är främst inriktat på de EU-listade arterna som finns i länet, d v s gul skunkkalla, jättebalsamin, jätteloka, gudaträd, vattensköldpaddan Trachemys scripta och signalkräfta. För dessa arter är det förbjudet enligt lag att de introduceras i landet, sprids i naturen eller gynnas att bli fler. Det är också förbjudet att sälja, byta och importera dessa arter. Arbetet kommer också att omfatta ytterligare problematiska IAS som kan orsaka allvarlig skada på våra ekosystem som till exempel blomsterlupin, parkslide, sjögull, vresros, spansk skogssnigel, svartmunnad smörbult och vattenpest. Andra uppgifter kopplade till enhetens ansvarsområde kan bli aktuella. KVALIFIKATIONER Vi söker dig med erfarenhet av arbete inom ekologi/naturvård och med högskoleutbildning inriktad mot ekologi/naturvård, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig för tjänsten. Du ska ha förmåga att kunna samverka och skapa goda kontakter samt kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Meriterande är om du har några års erfarenhet av arbete med naturvård, speciellt erfarenhet av arbete med invasiva arter Erfarenhet av fältarbete, ArcGis och invasiva främmande arter samt artkunskap inom någon eller några artgrupper, är något som vi värderar högt. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Eftersom tjänsten innebär resor är B-körkort ett krav. ÖVRIGT Vi erbjuder Dig en unik arbetsplats fylld av kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsfunktioner. Länsstyrelsens står just nu inför många intressanta utmaningar och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har en god arbetsmiljö, bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid. Vi välkomnar mångfald och ser jämställdhet som en självklarhet. Som anställd innebär det att du kommer att krigsplaceras vid Länsstyrelsen i Kalmar län. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons. Vi har i rekryteringen valt att använda oss av Visma recruit som rekryteringsverktyg och kommer således inte hantera ansökningar via e-post eller post.
Arbetsgivare
Länsstyrelsen i Kalmar län
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Reservatsförvaltare

Arbetsgivare / Ort: Länsstyrelsen i Kalmar län
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-05-26
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Ekolog

Om jobbet
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi. Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Länsstyrelsen Kalmar län bli Sveriges bästa länsstyrelse. Hållbar utveckling är grunden för vårt arbete. Inom Länsstyrelsens arbetsuppgifter ingår att skydda, vårda, utveckla och förvalta värdefulla naturmiljöer. Kalmar län har många områden med höga naturvärden; från midsjöbankar, grunda vikar och havsstrandängar till vattendrag, strandskogar, ekhagar, alvarmarker och brandpräglade tallskogar. Du kommer att tillhöra Naturskötselenheten som består av 20 medarbetare som ansvarar för förvaltning och skötsel av länets skyddade naturområden. I enhetens arbete ingår naturvårdande skötsel, skötsel av friluftsanordningar samt information kring skyddad natur. Enheten ansvarar också för driften av naturum Ottenby och Trollskogen och förvaltar Naturvårdsverket fastigheter och byggnader inom skyddade områden. Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/ ARBETSUPPGIFTER Vi söker två reservatsförvaltare till Naturskötselenheten. Enhetens uppdrag är att genomföra de skötsel- och bevarandeplaner som finns för skyddade naturområden i länet. Tjänsterna är främst inriktade på skötsel av öppna och trädklädda gräsmarker, skogsbeten, ek- och andra lövmiljöer men många av länets skyddade områden innefattar även barrskogar, våtmarker, vattendrag, sjöar och hav. Det som ska genomföras är olika typer av åtgärder, t ex röjning och stängsling av betesmarker, ängsskötsel, restaurering av lövskogar, frihuggning av värdefulla träd och naturvårdsbränning. En viktig del av arbetet är också att ansvara för planering och underhåll av de friluftsanordningar som finns i de skyddade områdena. Arbetet består både av fält och administrativt arbete där du kommer att planera, administrera och leda olika typer av restaurerings- och skötselåtgärder. De flesta åtgärder genomförs av upphandlade entreprenörer och i arbetet ingår att planera åtgärder i fält, instruera entreprenörer och beställa uppdrag. Även andra förekommande arbetsuppgifter inom reservatsförvaltningen kommer att bli aktuella. I arbetet ingår också att samverka och kommunicera med markägare, djurhållare, allmänhet och andra myndigheter. Du kommer i hög grad att ha egna arbetsuppgifter men även delta i gemensamma uppgifter och projekt. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har högskoleutbildning inriktad mot naturvård, bevarandebiologi, ekologi eller annan utbildning/erfarenhet som vi finner lämplig för tjänsterna. Du bör ha god kännedom om arter, ekologi och skötsel av de naturmiljöer som finns i Kalmar län. Vi ser gärna att du har några års arbetslivserfarenhet av naturvårdsarbete och värdesätter tidigare erfarenhet av reservatsförvaltning eller liknande arbete. Som person är du trygg med att ta initiativ och att självständigt driva projekt. För att lyckas med ditt arbete tror vi att du är handlingskraftig, trivs med att ha många bollar i luften och är bra på att skapa struktur och uppnå resultat. Du arbetar mot uppsatta mål men är ändå flexibel och har förmågan att hitta nya lösningar när det behövs. Du har en god social och kommunikativ förmåga, kan uttrycka dig väl i tal och skrift och anpassa budskapet beroende på mottagaren. Då tjänsten ställer höga krav på att samverka internt och skapa goda externa kontakter lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Du är en van datoranvändare och erfarenhet av att arbeta i GIS. Tjänsterna kräver körkort klass B. ÖVRIGT Vi erbjuder Dig en unik arbetsplats fylld av kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsfunktioner. Länsstyrelsens står just nu inför många intressanta utmaningar och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har en god arbetsmiljö, bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid. Vi välkomnar mångfald och ser jämställdhet som en självklarhet. Som anställd innebär det att du kommer att krigsplaceras vid Länsstyrelsen i Kalmar län. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons. Vi har i rekryteringen valt att använda oss av Visma recruit som rekryteringsverktyg och kommer således inte hantera ansökningar via e-post eller post. Vi hanterar ansökningarna löpande, så ansök gärna så snart som möjligt.
Arbetsgivare
Länsstyrelsen i Kalmar län
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Naturvårdshandläggare

Arbetsgivare / Ort: Länsstyrelsen i Kalmar län
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast idag
Publicerad: 2021-05-25
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Ekolog

Om jobbet
På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi. Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Länsstyrelsen Kalmar län bli Sveriges bästa länsstyrelse. Hållbar utveckling är grunden för vårt arbete. Inom Länsstyrelsens naturskyddsenhets arbetsuppgifter ingår att skydda, vårda, utveckla och förvalta värdefulla naturmiljöer. Kalmar län har många områden med höga naturvärden; från midsjöbankar, grunda vikar och havsstrandängar till vattendrag, strandskogar, ekhagar, alvarmarker och brandpräglade tallskogar. På naturskyddsenheten arbetar idag 29 personer med arbetsuppgifter inom bland annat områdesskydd, hotade arter, grön infrastruktur, friluftsliv samt prövning och grön tillsyn enligt Miljöbalken. Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/ ARBETSUPPGIFTER Du kommer att ingå i naturvårdshandläggargruppen och teambaserat arbeta med prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Arbetet sker i dialog i tal och skrift med såväl interna som externa parter, både privatpersoner, företag och företrädare för allmänna intressen. Den som vill bedriva verksamheter som kan påverka naturen ansöker om samråd, dispens eller tillstånd för sin verksamhet. I vår prövning av ärenden ser vi till att ekosystem, biologisk mångfald och friluftsvärden tar så lite skada som möjligt när samhället eller verksamheter utvecklas. Många av våra ärenden handlar om dispenser för åtgärder på skyddade biotoper som alléer och stenmurar, samråd om ledningsdragningar och träd eller ändrad markanvändning. Det är också många som vill göra åtgärder inom våra drygt 200 naturreservat och Natura 2000-områden eller utföra något som kan hota en skyddad art. Vi deltar också med vår kompetens i många processer kring vägplaner, detaljplaner, översiktsplaner och hanterar också strandskydd i vissa fall. Naturvårdshandläggargruppen arbetar också med tillsyn av skyddad natur, arter och biotoper. Till arbetsuppgifterna hör att planera tillsynsprojekt, vägleda länets kommuner gällande lagstiftning, hantera inkomna tips om skador på naturmiljön och att följa upp egna dispenser och tillstånd för att se till att lagar och villkor följs. Vägledning och information är viktiga delar i tillsynsarbetet. I praktiken handlar gruppens arbete om att med hjälp av olika underlag, ev fältbesök och dialog med sökande få en bild av påverkan på naturmiljön för att sedan utifrån din naturvårdskompetens, kollegor, miljöbalken, praxis och vägledningar skriva väl motiverade beslut. Mycket granskning inför beslut utförs i GIS. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/natur-och-landsbygd/aktiviteter-och-ingrepp-i-naturen.html Andra arbetsuppgifter kopplade till enhetens ansvarsområde kan bli aktuella. KVALIFIKATIONER Du har naturvårdsbiologisk kompetens med en högskoleutbildning inriktad mot ekologi och naturvård eller juridikutbildning inriktad mot miljörätt med naturvårdstillämpning. Om du har en annan, men likvärdig, utbildning behöver du också ha flerårig arbetslivserfarenhet av att hantera samråd, tillstånd och dispenser enligt miljöbalken inom naturvård. Vi söker dig som gillar att samarbeta och har ansvarskänslan att färdigställa uppgifter. Naturvårdshandläggargruppen jobbar som ett team, vilket kräver att du är en lagspelare som jobbar lösningsfokuserat, med helhetssyn och med ett lyhört förhållningssätt. Du har en god social och kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Det är meriterande är om du har några års aktuell arbetslivserfarenhet av naturvårdsarbete med naturvärdebedömningar, prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt planeringsfrågor kopplat till kommuner och infrastruktur. Vi ser gärna att du är en van gis-användare och det är önskvärt med erfarenhet av arbeten vid träd, lantbruksfrågor eller artskyddsbedömningar. Då tjänsten ställer höga krav på att samverka internt och skapa goda externa kontakter lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Eftersom tjänsten innebär resor är B-körkort ett krav. ÖVRIGT Vi erbjuder Dig en unik arbetsplats fylld av kunniga experter och ambitiösa generalister inom en mängd olika samhällsfunktioner. Länsstyrelsens står just nu inför många intressanta utmaningar och anställningen ger därmed goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har en god arbetsmiljö, bra personalsociala förmåner och stora möjligheter till flexibel arbetstid. Vi välkomnar mångfald och ser jämställdhet som en självklarhet. Som anställd innebär det att du kommer att krigsplaceras vid Länsstyrelsen i Kalmar län. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringsstöd i samband med denna annons. Vi har i rekryteringen valt att använda oss av Visma recruit som rekryteringsverktyg och kommer således inte hantera ansökningar via e-post eller post.
Arbetsgivare
Länsstyrelsen i Kalmar län
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Valla ponnyklubb söker dig som vill jobba med stall- & ridanläggningsdrift

Arbetsgivare / Ort: Valla Ponnyklubb / Linköping
Omfattning / Varaktighet: Deltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 20 juni (3 dagar kvar)
Publicerad: 2021-06-13
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet

Inför hösten söker vi på Valla Ponnyklubb dig som vill ha ett varierande arbete med att sköta stall och ridanläggning i ett naturskönt och välbesökt område i kanten av centrala Linköping.

Valla Ponnyklubb är en ideell förening som har ca 500 medlemmar. Ridanläggningen ligger naturskönt i kanten av Linköping invid Universitetet. Ett nära samarbete finns med Friluftsmuseet Gamla Linköping.

Vi bedriver ridskoleverksamhet 7 dagar i veckan och har 36 lektionshästar. På ridskolan sträcker sig elevunderlaget barn från 4 år upp till vuxna och elever med tävlingsambitioner.

Arbetsuppgifter och kvalifikationer

I arbetet med hästarna ingår utfodring, mockning, hantering av hästarnas hagvistelse och skötsel av stall i övrigt. I anläggningsskötseln ingår skötsel av ridytor inomhus och utomhus samt planering och genomförande den dagliga foder och ströhanteringen. Dagliga vaktmästarsysslor som underhåll av anläggningen samt lokalvård ingår i uppdraget.

Som person är det viktigt att du är ansvarsfull, kommunikativ och flexibel. En stabil och dokumenterad hästkunskap är ett måste vid sidan av vana och kunskap av maskiner som används på ridanläggningar.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och erfarenhet och goda referenser är ett krav.

Arbetsvillkor:

Arbetstiden är förlagd utifrån ett schema där tjänstgöringen i huvudsak är på dagtid.

Helgtjänstgöring och vikariat för övriga anställda kan förekomma.

Arbetsgivare
Valla Ponnyklubb
Stratomtavägen S
58330 Linköping
Hemsida: https://www.vallaponnyklubb.se/
Ansökan
Ansök senast 20 juni (3 dagar kvar)

Ansök via mejl
[email protected]
VISA MINDRE

Driven lantbruksarbetare sökes.

Arbetsgivare / Ort: Eklöf Lantbruk AB / Moholm
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 20 juni (3 dagar kvar)
Publicerad: 2021-04-09
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Meriterande
 • Lantbrukare
 • blandad drift

Språk
Krav
 • Svenska

Om jobbet

1,5 Mil öster om Mariestad ligger gården Hjälstad Prästgård som bedriver växtodling på 370 hektar, samt en mindre Köttdjursbesättning på ca 80 djur. Entreprenad körning utförs även i mindre skala.

Vi söker dig med intresse för lantbruk samt vilja att lära sig nya saker.

Intresse av lantbruksmaskiner, maskinvård och reperation.

Även djurskötsel ingår i tjänsten.

Som person är du självständig, driven, noggrann och ansvarstagande. Du har körkort och kan ta dig hit med egen bil.

Lantbruksutbildning och sprutcertificat är meriterande.

Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Arbetsgivare
Eklöf Lantbruk AB
Smeby 60
54992 Moholm
Ansökan
Ansök senast 20 juni (3 dagar kvar)

Ansök via mejl
[email protected]
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.