På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Botaniker

Botaniker

Botaniker är experter på olika sorters växter. Vetenskapsområde "Botanik" omfattar tillväxt, reproduktion, ämnesomsättning, utveckling, sjukdomar, ekologi och evolution av växter. 

Förståelse för växterna är avgörande för mänsklighetens framtid eftersom växterna låter oss livnära jordens befolkning, förstå grundläggande livsprocesser, ta fram nya mediciner och förstå miljöförändringar.

Arbetsuppgifterna kan tex bestå av att handlägga olika typer av naturvårdsärenden enligt Miljöbalken. 

Man kan också forska om växter, skriva läroböcker eller undervisa om växter på högskolenivå.

Utbildning

Botaniker är ett yrke som man måste studera på högskolenivå. Oftast krävs det minst tre års heltidsstudier för att uppnå kandidatexamen.

Det är en stor fördel att fortsätta läsa på avancerad nivå och uppnå magister (ett års påbyggnadsutbildning) eller masterexamen (två års påbyggnadsutbildning efter utbildning på högskolan på grundnivå).

Man kan sedan söka doktorandtjänst och skriva en doktorsavhandling. Efter att man har försvarat sin doktorsavhandling med godkänt resultat kan man söka tjänster som lektor eller docent på högskolor/universitet, där man kombinerar forskning med undervisning av blivande botaniker.

Bra förberedande grundutbildning finns på gymnasieskolans Naturbruksprogrammet, inriktningarna Skog och Trädgård samt på Naturvetenskapsprogrammet.

Arbetsplats

Yrkestitlar för utbildade botaniker varierar och kan t.ex vara Naturvårdshandläggare vid Länsstyrelsen.

Visste du att...?

... svenska forskare arbetar på att ta fram en "nyttigare potatis", en genmodifierad potatis som kommer att ha mycket lägre GI-index än de potatissorter som finns idag.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

4 Lediga jobb

Research Assistant in software development in R for species identification

Arbetsgivare / Ort: Göteborgs Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 11 dagar - 3 månader
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 20 maj (8 dagar kvar)
Publicerad: 2021-05-10
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Botaniker

Om jobbet
The University of Gothenburg tackles society’s challenges with diverse knowledge. 53 500 students and 6 500 employees make the university a large and inspiring place to work and study. Strong research and attractive study programmes attract scientists and students from around the world. With new knowledge and new perspectives, the University contributes to a better future. At the Department of Biological and Environmental Sciences (BioEnv) we have teaching and research activities that stretch from the alpine ecosystem, through forests, cultivated land and streams, all the way into the marine environment. In these environments we study different levels of biological organisation from genes, individuals and populations to communities and ecosystems. We work within ecology, evolution, physiology, systematics, and combinations of these fields in order to understand the impact of natural and anthropogenic changes of the environment. The department is placed at three different localities: in Gothenburg Botanical garden, at Medicinarberget in Gothenburg and Kristineberg Marine Research Station. The current position is placed at Gothenburg Botanical garden. Project description Identification of plankton species and abundance is most commonly done through microscopy, but also automatic picture recognition can be used. We use a program with an open code, but today that is somewhat old with respect to the capacity of today’s computers, which is why we need to adjust the program. The project is connected to FRAM - Centre for Future Chemical Risk Assessment and Management Strategies, and the Formas-project CopeMix where we work with effects of hazardous substances on plankton communities. Job assignments The task involves adjustment of the automatic identifikacation program, Zooimage, so that larger pictues can be handled and the process done smoother. The work also involves reprogramming and development of the script to be used directly in R, also for novices, and to write a short reference guide for users. The work can be done from home. The employment This is a fixed-term employment for 1,5 months, 100%, starting early summer upon agreement. Eligibility Eligible to be employed as an assistant researcher is a person with a university degree on a basic or advanced level with emphasis on statistics/mathematics and programming. Assessments We are looking for a motivated person for employment as research assistant within R-programming. Good knowledge of R, and capability to communicate the use of R also for those less experienced is a strong merit. Excellent communication skills, written and spoken, in English are necessary since we work in an international environment. The application could be written in English or Swedish and must include: • A short cover letter with the applicant’s justification for the application, i.e., that describes how the applicant meets the selection criteria • A list of qualifications (CV) • Copy of certificate of exam The top ranked candidates will be selected for an interview, which might be held in English and could also be performed by phone/Zoom. How to apply In order to apply for a position at the University of Gothenburg, you have to register an account in our online recruitment system: https://web103.reachmee.com/ext/I005/1035/main?site=7&validator=9b89bead79bb7258ad55c8d75228e5b7&lang=UK&rmpage=job&rmjob=20476 It is the responsibility of the applicant to ensure that the application is complete in accordance with the instructions in the job advertisement, and that it is submitted before the deadline. The application must be received no later than: 2021-05-20   In connection to this recruitment, we have already decided which recruitment channels we should use. We therefore decline further contact with vendors, recruitment and staffing companies.
Arbetsgivare
Göteborgs Universitet
Hemsida: http://www.gu.se/
Ansökan
Ansök senast 20 maj (8 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Doktorand i växtfysiologi

Arbetsgivare / Ort: Stockholms Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 21 maj (9 dagar kvar)
Publicerad: 2021-04-26
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Botaniker

Om jobbet
vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag: 2021-05-21. Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) på Stockholms universitet har sin forskning och utbildning belägen vid Arrheniuslaboratorierna, på universitetsområdet Frescati. Forskningen här genomförs inom ett brett spektrum av biologiska ämnesområden, inklusive ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. För närvarande arbetar cirka 140 personer på DEEP med de allra bästa metoderna i en internationell forskningsmiljö som kännetecknas av internationellt erkända forskare och en hög grad av professionalism.   Projektbeskrivning Institutionen för ekologi, miljö och botanik söker en doktorand för projektet"Ekologi, aktivitet, och intracellulär kommunikation i krävefixerande kiselalgssymbioser". Dessa planktoniska krävefixerande symbioser är allmänt distribuerade och viktiga för både kväve- och kolcyklerna, men vår förståelse för hur partnerna kommunicerar, förvärvar, delar (eller kanske konkurrerar) elementet som är nödvändiga för deras fysiologi och tillväxt är fortfarande dåligt karaktäriserade. Se den fullständiga annonsen för en utförligare projektbeskrivning. Behörighetskrav  Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i växtfysiologi krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser på avancerad nivå om minst 60 högskolepoäng, varav 15 högskolepoäng ska vara kurs i växtfysiologi och 30 högskolepoäng ska vara självständigt arbete i växtfysiologi. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.  Urval  Bedömningsgrunder vid urval för antagning till utbildning på forskarnivå i växtfysiologi är förtrogenhet med ämnets teori och tillämpningar, ämneskunskaper och experimentell skicklighet med relevans för forskningsuppgiften, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, förtrogenhet med engelska, kreativitet, analytisk förmåga, initiativförmåga, självständighet och samarbetsförmåga. Erfarenhet av grundläggande molekylärbiologiska metoder (extraktion av DNA och RNA, PCR, kloning) krävs. Tidigare erfarenhet av odling av cyanobakterier och/eller kiselalger, konfokalmikroskopi, genetiska rekonstruktionsanalyser (heterologt uttryck och komplementering), sekvensering ned hög kapacitet, och provtagning under fältexpeditioner är meriterande. Utmärkta kunskaper i engelska (skriftliga och muntliga) är önskvärt. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning. Anställningsvillkor  Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.  Se den fullständiga annonsen för fler anställningsvillkor. Kontakt Ytterligare information lämnas av projektansvarige Rachel A Foster, tfn 08-16 1207, [email protected], eller ämnesföreträdaren Katharina Pawlowski tfn 08-16 3772, [email protected] Fackliga företrädare Se den fullständiga annonsen. Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vi rekommenderar att ansökan, med tillhörande dokument, skrivs på engelska. Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb under Doktorandplatser.   Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Arbetsgivare
Stockholms Universitet
Hemsida: http://www.su.se
Ansökan
Ansök senast 21 maj (9 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Postdoktor (2 år) inom ekosystemekologi

Arbetsgivare / Ort: Umeå Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 23 maj (11 dagar kvar)
Publicerad: 2021-04-27
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Botaniker

Om jobbet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Institutionen för ekologi och miljövetenskap inbjuder sökande till en postdoktorsanställning (2 år) i ”Ekosystemekologi - Syntes av klimatförändringens effekter på organisk nedbrytning”, vid Climate Impacts Research Centre, Umeå universitet. Anställningen är på heltid och startar den 1 juli, 2021 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 23 maj, 2021. Projektbeskrivning och arbetsuppgifter Klimatförändringar kan förändra den känsliga balansen mellan kolupptag och utsläpp, med potentiellt stora negativa effekter på det globala klimatet. Organisk kolnedbrytning börjar med sönderdelningen av färskt, relativt labilt material, som då delvis stabiliseras till mer stabila kemiska komponenter. I det tredje nedbrytningsstadiet bryts organiskt jordmaterial ner i mycket långsammare processer. Över hela världen används standardiserade metoder i klimatförändringsexperiment (t.ex. ITEX open-top chambers, snöstaket). Förutom vegetationsförändringar mäts nedbrytning (t.ex. via tea-bag index) och markens utsläpp av kol i allt högre grad i dessa experiment. Sådana standardiserade forskningsmetoder ger unika möjligheter till metaanalyser. Detta postdoktorprojekt syftar till att undersöka hur klimatuppvärmningen påverkar de tre sekventiella faserna av organisk kolnedbrytning i en regional (arktisk) till global skala, samt att jämföra betydelsen av säsongsdynamik och potentiellt mikrobiell samhällsstruktur. Anställningen är tidsbegränsad till två år på heltid och finansieras av Umeå universitet. Stationeringsort är Abisko eller Umeå, enligt överenskommelse. Handledare är Dr. Ellen Dorrepaal och Dr. Judith M. Sarneel. Kvalifikationer Vi letar efter en driven ekolog med erfarenhet av bearbetning av stora datamängder, för att syntetisera data om organisk nedbrytning och kolutsläpp från globala och arktiska klimatuppvärmningsexperiment och relatera dessa effekter till förändringar i växt- och mikrobiella samhällen. Den framgångsrika kandidaten ska ha en doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms likvärdig inom växt- eller markekologi, biogeokemi, naturgeografi eller liknande område. För att vara berättigad till denna tjänst ska du ha avlagt din doktorsexamen högst tre (3) år innan ansökningstidens utgång om inte särskilda omständigheter finns, såsom föräldraledighet, ledighet på grund av sjukdom, fackliga uppdrag eller liknande. Dessa måste framgå tydligt i ansökan. Den framgångsrika sökanden ska ha dokumenterat god förmåga att vetenskapligt kommunicera på engelska, både muntligt och skriftligt. Du är kreativ, initiativrik, självständig samt har god samarbetsförmåga. Vi söker dig med starka kvantitativa färdigheter och intresse för växt-jord-mikrob-interaktioner i (arktiska) markekosystem. Det är meriterande med en demonstrerad erfarenhet av klimatförändringsexperiment, växt-jord-mikrob-interaktioner, nedbrytnings- eller respirationsmätningar, metaanalyser eller liknande stora databasanalyser. Vi erbjuder En god arbetsplats: https://www.umu.se/en/work-with-us/benefits/ Om du har frågor om att arbeta och bo i Sverige så kan du vända dig till International Staff Support för stöd; https://www.aurora.umu.se/en/new-staff/international-staff-support/ Ansökan En fullständig ansökan ska innehålla: - Ett personligt följebrev innehållande också en kort summering av tidigare forskning och uppnådda resultat (max 2 sidor) - En kort beskrivning av dina forskningsidéer relaterade till detta projekt (max 2 sidor) - Meritförteckning (CV) med komplett publikationslista - Styrkt kopia på doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis - Kopia på doktorsavhandling och relevanta publikationer (max 5) - Övriga relevanta handlingar som önskas åberopas Du ansöker genom vårt rekryteringssystem senast 23 maj, 2021. Ansökan ska i sin helhet vara skriven på engelska eller svenska. Dokumenten ska vara i MS Word eller PDF-format. Kontakt För mer information, kontakta Judith Sarneel: [email protected] Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (https://www.umu.se/institutionen-for-ekologi-miljo-och-geovetenskap/ ) bedriver forskning och forskarutbildning i ekologi, miljövetenskap och fysisk geografi. Institutionen har ca 150 medarbetare, varav ca 15 är postdoktorer. Climate Impacts Research Centre (CIRC) i Abisko, Kiruna kommun, ingår i institutionen och bedriver forskning kring hur klimat- och miljöförändringar påverkar ekosystemen i norr.  För mer information, se www.arcticcirc.net. Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Arbetsgivare
Umeå Universitet
Ansökan
Ansök senast 23 maj (11 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Förste forskningsingenjör i geomorfologi

Arbetsgivare / Ort: Umeå Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 3 - 6 månader
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Ansök senast 27 maj (15 dagar kvar)
Publicerad: 2021-05-05
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar. Vi söker efter en förste forskningsingenjör som ska utföra dataanalys och skriva en rapport om geomorfologisk och hydraulisk monitorering av före- och efter- restaurering av vattendrag i norra Sverige. Anställningen är på heltid och är begränsad till 4,5 månader. Anställningen startar i augusti eller september 2021, enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är den 27 maj,2021. Beskrivning Du kommer att analyzera morfologisk och hydraulisk data av åtta vattendragssträckor som undersöktes i fält ett år före, ett år efter och tre år efter restaurering. Detta projekt är en del av ett större EU LIFE projekt (ReBorn) som Länsstyrelsen Västerbotten driver där de har restaurerat 10-tals mils av tidigare timmeflottade vattendrag. Datan inkluderar detaljerade mått på morfologin och död vet samt detaljerad flödeshastighetdata. Forskningsingenjören kommer att räkna på och analysera skillnader i geomorfologisk och hydraulisk komplexitet mellan sträckorna för att avgöra vilka faktorer (t.ex. högakustlinjen) som påverkar vattendragets förmåga att justera sig efter restaurering. Du kommer också att ansvara för att skriva en rapport tillsammans med handledaren med resultaten från analyserna. Kvalifikationer Vi söker en kandidat som har doktorsexamen i fluvial morfologi, geovetenskap, naturgeografi eller motsvarande. Du ska kunna leda dataanalyserna och ha bra kvantitativa förmågor och en god kunskap av de nödvändiga kalkylerna och statistiska metoderna. Vi ser också att du kan arbeta väl med andra liksom självständigt. Du behöver ha mycket goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska. Det är meriterande om du har dokumenterad kunskap om vattendragsmorfologi och kunskap om vattendragsrestaurering. Ansökan Ansökan, skriven på svenska eller engelska, ska vara oss tillhanda genom vårt rekryteringssystem senast den 27 maj 2021. Ansökan ska innehålla: - Personligt brev – inkl. sammanfattning (en sida) av tidigare forskning och nuvarande och framtida forskningsintressen. - CV med akademiska kvalifikationer och beskrivning av forskningsområden. - Elektronisk kopia av doktorexamensbevis (eller intyg om genomförda doktorandstudier) - Publikationslista Kontakt Vid frågor om anställningen, vänligen kontakta: Dr. Lina Polvi Sjöberg ([email protected]). Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap bedriver forskning och forskarutbildning inom ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 140 anställda. Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Arbetsgivare
Umeå Universitet
Ansökan
Ansök senast 27 maj (15 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.