Evolutionsbiolog

Evolutionsbiolog

Evolutionsbiolog är i grunden en biolog som specialiserar sig på t ex evolutionsbiologi med inriktning mot social evolution. Även andra inriktningar inom evolutionsbiologi finns.

Ofta kombinerar man forskning och undervisning inom samma tjänst.

Som forskare förväntas man ofta vara aktiv i att söka externa medel från nationella och internationella forskningsråd och andra finansiärer för att täcka kostnader för åtminstone delar av forskargruppens löne- och driftskostnader. 

Utbildning

På gymnasiet rekommenderas det att gå på Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap.

Sedan krävs det akademisk utbildning, dvs man måste läsa på högskola/universitet. Kandidatexamen i biologi, 3 års heltidsstudier, med påbyggnadsutbildning, magister, 2 års heltidsstudier i evolutionsbiologi - är den utbildningsvägen som evolutionsbiologer vanligtvis går.

Arbetsplats

Som universitetslektor (högskolelärare) undervisar man högskolestuderande, deltar i framtagande av nya kurser och program, samt i förändringar och utvecklingen av de redan existerande kurser och utbildningar samt handleder också examensarbeten och doktorander.

Visste du att...?

... Charles Darwin, som föddes den 12 februari 1809, är känd som upphovsman till evolutionsteorin. 1858 publicerade Darwin tillsammans med naturhistoriker Alfred Russel Wallace, en artikel där de tog upp begreppet "naturligt urval".

Visa mer
Visa mindre

40 Lediga jobb

VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.