Datautbildare

Datautbildare

Som datautbildare undervisar du i hur man använder olika PC-system, datorprogram eller i olika programspråk. Du kan också medverka vid utveckling och framtagning av innehåll i kurser. Datautbildare undervisar i olika datakurser. Det kan vara kurser i hur man använder olika PC-system eller olika datorprogram, till exempel ordbehandlings- och kalkylprogram eller desktop-program. Det kan också vara utbildning i olika programspråk eller om nätverk.

Ibland ingår det i arbetet att delta i utvecklingen av en kurs eller att anpassa en kurs så att den passar just den gruppen elever, som ska utbildas. Ibland arbetar utbildaren med att formulera övningsuppgifter, ta fram bildmaterial och lägga upp informationspärmar. I andra fall finns färdigt undervisningsmaterial.

I arbetet kan också ingå att marknadsföra och sälja in utbildningsanordnarens kurser. Arbetet kräver att du kan skapa intresse och motivation för ämnet och har förmåga att kunna förklara saker på ett sådant sätt sätt att andra människor förstår. Man måste själv ha goda kunskaper och praktiska erfarenheter av det man ska lära ut.

Utbildning

Som datautbildare behöver du ha goda kunskaper i de program eller system du ska undervisa i. Du behöver också ha pedagogiska kunskaper eller erfarenhet av undervisning. De flesta datautbildare har utbildning inom datorområdet. Det finns också de som har lärarutbildning och tidigare undervisat inom skolan.

Det finns ett flertal högskoleutbildningar med datainriktning. Det finns också mer teknisk inriktad utbildning, till exempel ingenjörsprogram. Flera civilingenjörsutbildningar ger också datautbildning.

Du kan också själv kombinera kurser i dataämnen och andra ämnen till en examen inom högskolan.

Utbildning kan även finnas inom yrkeshögskolan.

Framtidsutsikter

Inom många datayrken är det efterfrågan på data- /IT-utbildade med längre utbildning och yrkeserfarenhet. För yrken med kortare utbildningstid är det hård konkurrens om jobben. Arbetsmöjligheterna för data-/IT-utbildade med en längre utbildning bedöms bli goda.

Arbetsplats

Du kan arbeta på ett utbildningsföretag och leda kurser för olika grupper. Du kan också leda ”skräddarsydda” kurser eller utbilda enstaka personer på plats ute hos ett kundföretag. Datautbildare kan också vara anställda på ett större företag och hålla kurser för anställda och ibland också för företagets kunder.

Visste du att...?

Ca 81% av barn och ungdomar i Sverige spelar spel. Spelens komponenter, dynamik och design är konstruerade för att engagera och de "verktygen" kan man plocka ur spelen och använda för att motivera elever till att prestera bättre och dessutom få ett tydligare sammanhang i skolan.

Metoden har också visat sig mycket givande i arbetet med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Gamification (spelifiering) handlar inte om att spela spel, utan om hur pedagogik och psykologi kan samspela för att öka engagemang, effektivitet och arbetsglädje i skolan och/eller i andra lärande situationer.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  8 Lediga jobb som datautbildare

  VISA FLER LEDIGA JOBB


  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.