Waldorflärare

Waldorflärare

Waldorfpedagogik (eller Steinerpedagogik) baseras på en antroposofisk bild och syn på människan och tillämpas vid Waldorfskolor, Waldorfförskolor, Waldorffritidshem och vid antroposofiskt baserade läkepedagogiska hem för elever med funktionsnedsättning.

Waldorfpedagogik utgår från Rudolf Steiners idéer om hur man kan forma en pedagogik, som lägger lika stor vikt på den tankemässiga, den känslomässiga och den viljemässiga utvecklingen hos barn, på ett sätt som motsvarar deras förment grundläggande inre situation och utveckling på varje åldersstadium.

Waldorfskolan strävar efter att vara en 12-årig skola med sammanhållna klasser från ettan till tolvan. Man strävar också efter att ha samma klasslärare genom de första sju åren, som följer barnens utveckling och utvecklas också tillsammans med barnen. Waldorflärare agerar som en förebild. Hen bygger upp och ansvarar för undervisningen i alla huvudämnena i en waldorfklass från förskoleåldern upp till högstadiet.  Dock är det viktiga inte att gå i samma klass och samma skola i 12 år, utan att få följa den waldorfpedagogiska kursplanen i 12 år. Det är också så att waldorfskolor i hela världen följer i så stor utsträckning som möjligt waldorfskolans kursplan vilket gör det lättare att göra utbyten och att gå en termin i ett annat land.

De flesta waldorfskolor idag är F-9-skolor men det finns också några fristående Waldorfgymnasieutbildningar.

Waldorfskolans läroplan i Sverige har en egen målbeskrivning som har godkänts av Skolverket

Du som är intresserad av yrket waldorflärare, kanske också vill läsa om andra yrken inom område Pedagogiskt arbete>> Se t.ex följande yrkespresentationer: Au Pair>>; Afasipedagog>>, Jobbcoach>>, Idrottskonsulent>>, Studiehandledare>> och IB-koordinator>>

Utbildning

För att en lärare ska få bedriva undervisning i fristående skolor med den särskilda pedagogiska inriktningen Waldorf krävs det inte att läraren har lärarlegitimation utfärdad av Skolverket. Waldorflärarhögskolan>> arbetar på att kunna sätta en egen waldorflärarlegitimation.

För mer information kan man kontakta Svenska Waldorfskolefederationen: http://waldorf.se

Lilla ordboken
Eurytmi - en rörelsekonst som utövas och lärs ut inom Waldorfpedagogiken; förekommer i första hand inom den antroposofiska rörelsen & har 3 huvudgrenar: en alternativmedicinsk terapeutisk förgrening, den s k läkeeurytmin; en pedagogisk tillämpning praktiserad i waldorfskolorna & den huvudsakliga tillämpningen som scenkonst.

Länktips
http://edl.ecml.at/Language - Fakta & Kul om språk på Europeiska språkdagens (Temadag 26 sept.) hemsida;
www.mattecentrum.se/raknestugor - info om Räknestugorna där man kostnadsfritt kan få hjälp med matten;
http://skolvarlden.se/artiklar - läs artikel från 1 nov 2017 "Därför väljer elever utbildning utifrån kön";
www.forskning.se - artikel från 9 nov 2017 om motivationens betydelse för inlärning;
www.framtid.se/reportage - läs reportage "Svenska ungdomar är bra på att samarbeta";
www.skolinspektionen.se - info om vilka fel & brister inom skolväsendet som kan anmälas till Skolinspektionen;
https://soundcloud.com/snsinfo - Podcast (längd ca 2 tim 30 min) "Bidrar digitala läromedel till bättre skolresultat?";
www.gymnasieguiden.se/gymnasium?query - se presentationer av gymnasieskolor & gymnasiesärskolor som erbjuder "waldorf-undervisning" i Sverige;
www.slojd.nu - lättanvända och pedagogiska läromedel för slöjdundervisning;
http://steinerhogskolan.se - utbildningar inom Waldorfpedagogik;
www.framtid.se/reportage - Reportage "Obligatorisk Prao från HT18";
www.fragasyv.se/info - allmän info om AU, alternativt urval till svenska högskolor/universitet
studeramedfunktionshinder.nu - tips och råd till dig med funktionshinder

www.framtid.se/reportage - info om Skolans dag (den 12 september).

Visste du att...?
Den regerande svensk mästare i "minne" kan minnas över 5000 binära tal i en följd. Källa: Svenska Minnesförbundet, www.minnesforbundet.se.

1 liknande yrke(n)