Waldorflärare

Waldorflärare

En waldorflärare arbetar med exakt samma läroplan som en grundskole- eller gymnasielärare arbetar med. Lärarna på Waldorfskolor arbetar bara utifrån en annan pedagogik. De måste dock följa LGR11 och GY11. Waldorfskolan har en egen målbeskrivning, vilken är godkänd av skolverket.

Under dagen fokuserar lärarna på Waldorfskolorna även på att eleverna ska få ett bra upplägg så att de orkar med hela skoldagen.

Waldorfpedagogik, eller Steinerpedagogik, baseras på en antroposofisk bild och syn på människan och tillämpas vid samtliga Waldorfenheter och vid antroposofiskt baserade läkepedagogiska hem för elever med någon form av funktionsvariation.

Waldorfpedagogik utgår från Rudolf Steiners idéer om hur man kan forma en pedagogik, som lägger lika stor vikt på den tankemässiga, den känslomässiga och den viljemässiga utvecklingen hos barn, på ett sätt som motsvarar deras förment grundläggande inre situation och utveckling på varje åldersstadium.

Waldorfskolan strävar efter att vara en 12-årig skola med sammanhållna klasser från ettan till tolvan. Man strävar också efter att ha samma klasslärare genom de första sju åren, som följer barnens utveckling och som utvecklas tillsammans med barnen. Waldorflärare bygger upp och ansvarar för undervisningen i alla huvudämnena i en waldorfklass från förskoleåldern upp till högstadiet.

Waldorfskolor i hela världen följer i så stor utsträckning som möjligt waldorfskolans kursplan, vilket gör det lättare att göra utbyten och att gå en termin i ett annat land.

Utbildning

För att få bedriva undervisning med den särskilda pedagogiska inriktningen Waldorf krävs det inte att läraren har lärarlegitimation utfärdad av Skolverket.

Waldorflärarhögskolan arbetar på att kunna sätta en egen waldorflärarlegitimation.

För mer information kan man kontakta Svenska Waldorfskolefederationen.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.