På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Skolbibliotekarie

Skolbibliotekarie

Skolbibliotekarie är en Bibliotekarie som arbetar på ett skolbibliotek. Skolbiblioteken är ofta små med endast en bibliotekarie anställd. På så sätt kan det upplevas som ett ensamt arbete.

Det förekommer också andra yrkestitlar, exempelvis bibliotekspedagog, biblioteksassistent och skolbiblioteksansvarig som oftast i "folkmun" kallas för skolbibliotekarier.

Det finns exempel på att en lärare eller en annan anställd på skoIan på deltid arbetar som en skolbibliotekarie, dock är det en nödlösning i så fall, för att egentligen bör en person, som benämns för skolbibliotekarie, ha en akademisk utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap.

Skolbiblioteken har flera viktiga uppgifter. Bland annat är skolbibliotekens uppgift att förse låntagare med böcker på deras modersmål. Forskning visar på att det gynnar språkutvecklingen av såväl första- som andraspråket.

En annan viktig uppgift för ett skolbibliotek är att värna den traditionella bokens överlevnad i tidsperioden för skolans digitalisering.

Skolbiblioteket är en viktig del av undervisningen. När elever arbetar med tema- eller grupparbeten, finns mycket att hämta i skolbiblioteket. En av bibliotekets viktigaste uppgifter är att lära dig hitta rätt information. Bibliotekarierna kan visa hur man söker effektivt på nätet och i databaser och hittar de relevanta böckerna. Bibliotekarier är också mycket kunniga inom källkritik, något som blir allt viktigare att kunna när tillgången på information är stor och det kan vara svårt att veta vad som går att lita på.
Skolbiblioteken brukar ha minst en grupprum och ofta också har en "tyst avdelning" där man kan sitta och läsa ostört.

Bibliotekariernas allra viktigaste roll är kanske att vara "vägvisare" till läsupplevelser för enskilda elever och för hela klasser.

På skolbiblioteken finns det oftast:

• Skönlitteratur på svenska och på andra språk
• Facklitteratur och uppslagsverk
• Dagstidningar och facktidskrifter
• Abonnemang på ett flertal faktadatabaser på svenska och engelska
• Enskilda läsplatser i tysta studierum
• Grupprum för elever och lärare
• Webbplats där bibliotekets resurser finns samlade
• Registrering för tjänsten "Egen nedladdning" av ljudböcker (i första hand för elever som har behov av inläst skönlitteratur).

Det är Kungliga biblioteket som har i uppdrag att ha nationell överblick och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet i Sverige, vilket också inkluderar skolbiblioteken. I uppdraget ingår bland annat ansvar för Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik. Den senaste rapporten Bibliotek 2015 och alla länkar till biblioteksstatistiken hittar du via denna länk.

För att kartlägga skolors tillgång till skolbibliotek har åtta ansvarande myndigheter gått samman och bildat en myndighetsöverskridande skolbiblioteksgrupp, som har sammanställt rapporten Skolbibliotek – hur ser det ut? Rapporten presenterar hur de olika myndigheternas uppdrag ser ut, vad som kan sägas om läget i dag, samt problembeskrivningar.

Förändrat uppdrag för skolbiblioteken
I den reviderade läroplanen (från 1 juli 2018) ges skolbiblioteken i uppdrag att "stärka elevernas språkutveckling och digitala kompetens i undervisningen". Skolbiblioteken har numera således ett pedagogiskt uppdrag att agera i undervisningen tillsammans med lärarna. Uppdraget går i första hand ut på att öka elevernas måluppfyllelse. Tanken är att skolbibliotekarie och lärare ska kunna använda sina gemensamma kompetenser för att tillsammans verka för elevernas ökade måluppfyllelse.

Läxhjälp
Många bibliotek runt om i Sverige erbjuder gratis läxhjälp vissa eftermiddagar/kvällar. Gå in på ditt närmaste biblioteks hemsida eller besök biblioteket för mer information.

Yrkesporträtt
sverigesradio.se/sida/artikel - möt skolbibliotekarien Elna Andersson.

Lästips
Läs gärna följande böcker: Bibliotekarien som medpedagog och Skolbiblioteket som pedagogisk investering, Skolbibliotek m.f.l av Sofia Malmberg.

Visste du att... ?

Boken "Mästaren och Margarita" av Mikhail Bulgakov, skriven mellan 1928 och 1940, anses vara världens första Fantasy-bok.

Länktips

Information om skolbibliotek i media

UR Skolministeriet - skolbiblioteken och likvärdigheten

Myndighetsöverskridande skolbiblioteksgruppen på Bok- och biblioteksmässan 2016 - Skolbibliotek, hur ser det ut?

P1 Kulturnytt - skolbibliotek saknas helt för var sjätte elev

UR Samtiden - Skolbibliotek

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.