På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Skolbibliotekarie

Skolbibliotekarie

Skolbibliotekarie är en Bibliotekarie som arbetar på ett skolbibliotek. Skolbiblioteken är ofta små med endast en bibliotekarie anställd. På så sätt kan det upplevas som ett ensamt arbete.

Det förekommer också andra yrkestitlar, exempelvis bibliotekspedagog, biblioteksassistent och skolbiblioteksansvarig som oftast i "folkmun" kallas för skolbibliotekarier.

Det finns exempel på att en lärare eller en annan anställd på skoIan på deltid arbetar som en skolbibliotekarie, dock är det en nödlösning i så fall, för att egentligen bör en person, som benämns för skolbibliotekarie, ha en akademisk utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap.

Skolbiblioteken har flera viktiga uppgifter. Bland annat är skolbibliotekens uppgift att förse låntagare med böcker på deras modersmål. Forskning visar på att det gynnar språkutvecklingen av såväl första- som andraspråket.

En annan viktig uppgift för ett skolbibliotek är att värna den traditionella bokens överlevnad i tidsperioden för skolans digitalisering.

Skolbiblioteket är en viktig del av undervisningen. När elever arbetar med tema- eller grupparbeten, finns mycket att hämta i skolbiblioteket. En av bibliotekets viktigaste uppgifter är att lära dig hitta rätt information. Bibliotekarierna kan visa hur man söker effektivt på nätet och i databaser och hittar de relevanta böckerna. Bibliotekarier är också mycket kunniga inom källkritik, något som blir allt viktigare att kunna när tillgången på information är stor och det kan vara svårt att veta vad som går att lita på.
Skolbiblioteken brukar ha minst en grupprum och ofta också har en "tyst avdelning" där man kan sitta och läsa ostört.

Bibliotekariernas allra viktigaste roll är kanske att vara "vägvisare" till läsupplevelser för enskilda elever och för hela klasser.

På skolbiblioteken finns det oftast:

• Skönlitteratur på svenska och på andra språk
• Facklitteratur och uppslagsverk
• Dagstidningar och facktidskrifter
• Abonnemang på ett flertal faktadatabaser på svenska och engelska
• Enskilda läsplatser i tysta studierum
• Grupprum för elever och lärare
• Webbplats där bibliotekets resurser finns samlade
• Registrering för tjänsten "Egen nedladdning" av ljudböcker (i första hand för elever som har behov av inläst skönlitteratur).

Det är Kungliga biblioteket som har i uppdrag att ha nationell överblick och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet i Sverige, vilket också inkluderar skolbiblioteken. I uppdraget ingår bland annat ansvar för Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik. Den senaste rapporten Bibliotek 2015 och alla länkar till biblioteksstatistiken hittar du via denna länk.

För att kartlägga skolors tillgång till skolbibliotek har åtta ansvarande myndigheter gått samman och bildat en myndighetsöverskridande skolbiblioteksgrupp, som har sammanställt rapporten Skolbibliotek – hur ser det ut? Rapporten presenterar hur de olika myndigheternas uppdrag ser ut, vad som kan sägas om läget i dag, samt problembeskrivningar.

Förändrat uppdrag för skolbiblioteken
I den reviderade läroplanen (från 1 juli 2018) ges skolbiblioteken i uppdrag att "stärka elevernas språkutveckling och digitala kompetens i undervisningen". Skolbiblioteken har numera således ett pedagogiskt uppdrag att agera i undervisningen tillsammans med lärarna. Uppdraget går i första hand ut på att öka elevernas måluppfyllelse. Tanken är att skolbibliotekarie och lärare ska kunna använda sina gemensamma kompetenser för att tillsammans verka för elevernas ökade måluppfyllelse.

Läxhjälp
Många bibliotek runt om i Sverige erbjuder gratis läxhjälp vissa eftermiddagar/kvällar. Gå in på ditt närmaste biblioteks hemsida eller besök biblioteket för mer information.

Yrkesporträtt
sverigesradio.se/sida/artikel - möt skolbibliotekarien Elna Andersson.

Lästips
Läs gärna följande böcker: Bibliotekarien som medpedagog och Skolbiblioteket som pedagogisk investering, Skolbibliotek m.f.l av Sofia Malmberg.

Visste du att... ?

Boken "Mästaren och Margarita" av Mikhail Bulgakov, skriven mellan 1928 och 1940, anses vara världens första Fantasy-bok.

Länktips

Information om skolbibliotek i media

UR Skolministeriet - skolbiblioteken och likvärdigheten

Myndighetsöverskridande skolbiblioteksgruppen på Bok- och biblioteksmässan 2016 - Skolbibliotek, hur ser det ut?

P1 Kulturnytt - skolbibliotek saknas helt för var sjätte elev

UR Samtiden - Skolbibliotek

Visa mer
Visa mindre

Lediga jobb

School Librarian

Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB /
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 29 May (2 dagar kvar)
Publicerad: 2020-04-23
Källa: Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Skolbibliotekarie

Om jobbet

Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group ("friskola") with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is through both Swedish and English, with English the language of the corridors. IES is one of Sweden's largest school groups at "Grundskolan" with 37 schools and around 26,800 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.


More about the company and its schools can be found at www.engelska.se

Librarian Internationella Engelska Skolan in Huddinge opened 2013 and has 640 students in year 6-9. We are located between Visättra and Solgård in Huddinge (Stockholm), which is an area undergoing major development. Internationella Engelska Skolan has a clear educational philosophy of High Academic Expectations, a Calm and Safe Learning Environment and to Master the English Language.  More information about our school can be found on www.engelska.se. We are now looking for a School Librarian to join our team, starting in August 2020. We are looking for a motivated team player who is positive and cooperative. In addition to being an excellent librarian the position also includes mentorship for 16 students. All staff are expected to be well organised, take pride in their mentorship and other school duties as well as being good role models for our students. The working language will be in English and being a native English speaker is a merit.  An understanding of Swedish is also valuable although not required.  The position also includes other duties, such as assisting the administration and working with the Student Council in the school. Please send your CV and application letter to Maria Segerstedt at [email protected], with the reference "School Librarian".  Skolbibliotekarie Internationella Engelska Skolan är en av Sveriges ledande friskolor. Internationella Engelska Skolan i Huddinge har 640 elever i årskurserna 6-9. Vi välkomnar kvalificerad personal som delar vår vision och det vi erbjuder våra elever:  - Att behärska det engelska språket - nyckeln till världen  - En miljö som är säker och där ordning råder, där lärarna kan undervisa och eleverna lära  sig  - Hög akademisk nivå. Skolan ligger mellan Visättra och Solgård i Huddinge, ett växande område som genomgår stor utveckling. Vi söker en skolbibliotekarie som vill vara med i det spännande arbetet att utveckla vår skola, med start i augusti 2020. Vi söker en motiverad medarbetare som är positiv och samarbetsvillig. All personal förväntas vara välorganiserade, stolta över sin arbetsinsats samt vara goda förebilder för våra elever. Vi följer den svenska läroplanen och undervisningen på skolan är på både svenska och engelska. Du kommer att vara del av ett internationellt team av lärare och övrig personal där arbetsspråket är engelska. Mer information om skolan hittar du på www.engelska.se I tjänsten ingår även andra uppgifter, som att assistera administrationen, samarbeta med skolans elevvårds/fritids personal, arbeta med elevrådet, samt mentorskap för 16 elever. Vi ser fram emot att läsa ditt personliga brev och CV adresserat till Maria Segerstedt. Skicka din ansökan märkt "School librarian" till [email protected]

Arbetsgivare
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
Hemsida: https://huddinge.engelska.se
Ansökan
Ansök senast 29 May (2 dagar kvar)

Ansök här

Skolbibliotekarie till Östra skolan

Arbetsgivare Nyköpings kommun /
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 4 June (8 dagar kvar)
Publicerad: 2020-05-13
Källa: Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Skolbibliotekarie

Om jobbet

Nyköping tror vi på utbildning som ger både goda resultat och stärker de värden som skapar ett hållbart samhälle. Vi ser förskolan, skolan och våra arenor för kultur och bildning som några av de viktigaste platserna för att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån allas olikheter. Division Barn Utbildning Kultur ansvarar för 36 förskolor, två förskolebussar, 16 grundskolor inklusive särskola, Nyköpings gymnasium, Campus Nyköping samt Stadsbiblioteket och barnkultur. Vår F-6 organisation består av 14 grundskolor och en grundsärskola uppdelade i 9 olika rektorsområden. I varje rektorsområde finns en rektor, flera biträdande rektorer och ett elevhälsoteam där olika professioner ingår. Med skolor på landsbygd och i tätort arbetar vi med att öka likvärdigheten och integrationen på och mellan skolorna samt stärka kvaliteten i den kommunala grundskolan. Östra skolan ingår i rektorsområde E, ett område för framtiden med ca 600 härliga elever. Vår framgångsfaktor för den pedagogiska utvecklingen är att vi arbetar i team där det kollegiala lärandet inom området är en självklarhet. Det förebyggande och främjande arbetet sker tillsammans med ett välfungerande elevhälsoteam på varje skola. Rektorsområdet består av tre skolor: Dammlötskolan är en F-6 skola med 110 elever som ligger på landet ca 1,8 km från centrala Nyköping i Runtuna. Skolans profil bygger på friluftsliv där naturen runtomkring används i undervisningen och i det hälsofrämjande arbetet. Västra skolan är en F-3 skola med 130 elever centralt belägen i Nyköping. Västra skolan värnar om en god livsstil där grundläggande kunskaper och värdegrundsfrågor får stort utrymme i verksamheten. Östra skolan är en F-6 skola med 300 elever centralt belägen i Nyköping. Östra skolan är berikad med elever från olika kulturer och med olika språk. Skolan har fokus på språk – och kunskapsutvecklande arbetssätt kombinerat med trygghet och hälsofrämjande arbete. Nu söker vi en skolbibliotekarie till vårt rektorsområde! Placering är primärt på Östra skolan men kommer också innebära arbete på de andra två skolorna i området. ARBETSUPPGIFTER Lärarna har huvudansvaret för undervisningen, men som skolbibliotekarie fungerar du som en samarbetspartner till läraren och ett stöd för eleverna. Det innebär också ett samarbete med modersmålslärare. Som skolbibliotekarie kommer du att: - genomföra en nystart på respektive skolas bibliotek - vara delaktig i eller själv driva olika läsprojekt tillsammans med lärarna - genomföra bokprat - genomföra övningar i informationssökning och källkritik - samarbeta med lärare och specialpedagog - att säkerställa att skolbiblioteket stödjer elever med läsnedsättningar, ger tillgång till talböcker och erbjuder elever egen nedladdning av talböcker - säkerställa att skolbiblioteket tillgodoser och främjar flerspråkiga elevers behov av läsning på modersmålet - använda eventuella kommungemensamma resurser, göra studiebesök och samarbeta med andra bibliotek - skapa förutsättningar för elevinflytande i skolbiblioteket genom att upprätta exempelvis biblioteksråd - utåtriktat arbete i klasserna KVALIFIKATIONER Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan likvärdig utbildning samt grundläggande bibliotekskunskap. Vi vill att du har goda IT-kunskaper och kunnig i användandet av digitala resurser. Du vill arbeta med elever och samarbeta med lärare. Som person har du lätt för att skapa sociala kontakter, är initiativrik och har ett intresse för att utveckla skolans digitala teknik tillsammans med områdets IKT-pedagog. ÖVRIGT Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping. En modern och snabbt växande kommun med god service. Här är avstånden mindre, naturen närmare och livet lite enklare. Att arbeta i Nyköpings kommun innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande tillväxtfas. Bland annat planeras Sveriges första höghastighetsjärnväg - Ostlänken. Ett arbete som kommer påverka vår region positivt under många år framöver, både när det handlar om fler arbetstillfällen och god medborgarservice. Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger dig goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. Välkommen till en arbetsplats där möjligheterna växer. • När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringsystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker. Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693. • Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. • Inom vår verksamhet gäller lagen om registerkontroll (SF 2000:873). Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande. • Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för redan anställd personal.

Arbetsgivare
Nyköpings kommun
Hemsida: http://www.nykoping.se
Ansökan
Ansök senast 4 June (8 dagar kvar)

Ansök här

Bibliotekarie sökes till S:t Eriks gymnasium, heltid/tillsvidare

Arbetsgivare Stockholms kommun /
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 7 June (11 dagar kvar)
Publicerad: 2020-05-20
Källa: Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Skolbibliotekarie

Om jobbet

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning S:t Eriks gymnasium är en stor gymnasieskola som ligger på Kungsholmen i Stockholms innerstad. Här finns en spännande blandning av både högskoleförberedande program och yrkesprogram där kreativitet och kunskap står i centrum. Skolan har en mångfald av utbildningar, aktiviteter, nationaliteter och språk vilket gör den till en rolig och stimulerande arbetsplats för både elever och personal. Vi utbildar för yrken inom automation, elteknik och kommunikation, finsnickeri, florist-blomsterdesign, frisör och textil design-skrädderi. Vi förbereder för högskola genom estetiska programmets bild och formgivning, animation, film och regi, instrument eller sång, musikproduktion och teater, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammets medier, information och kommunikation samt samhällsvetenskap. Vi har även språkintroduktion, vuxenutbildning, Riksgymnasiet för rörelsehindrade (RgRh) samt gymnasiesärskola. Vi är HBTQ-certifierade! Läs mer på https://steriksgymnasium.stockholm.se/ Nu söker vi en bibliotekarie som kommer att ingå i den administrativa avdelningen. Ansvarsområden inom den administrativa avdelningen är bland annat vaktmästeri, reception, HR, IT-& telefoni, bibliotek, schemaläggning, ekonomi, inköp och upphandling, arkiv- och diarieföring, uppföljning av städ- och kosthållning och lokaler. Det är en avdelning som servar skolans personal och elever samt medborgare. Skolbiblioteket är en pedagogisk resurs för undervisning och skolarbete. Samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie bidrar till att elever får bättre förutsättningar att lära sig. Arbetsbeskrivning Som skolbibliotekarie har du som uppgift att fortsätta att bygga upp vårt bibliotek till en välintegrerad del av verksamheten som stödjer lärande och elevernas måluppfyllelse. I dagsläget finns en skolassistent som jobbar på biblioteket men det är du som bibliotekarie som ska planera och fördela arbetet tillsammans med den administrativa chefen. Du behöver vara en trygg och stabil person som vågar ställa krav och säkerställa arbetet på biblioteket. Du är en naturlig del av skolans pedagogiska arbete och vårt fokus på hållbar utveckling och hållbart lärande. Skolbiblioteket ska kunna användas av elever och lärare som en resurs i undervisningen och bidra till läs- & skrivutveckling. Du kommer därför samarbeta med lärare gällande planering för eventuella författarbesök, klassbesök, handledning och undervisning i informationssökning och källkritik (MIK) i den ordinarie undervisningen. Du kommer även att förväntas initiera projekt med anknytning till skolbibliotekets verksamhet samt aktivt följa utvecklingen inom området genom kontinuerlig omvärldsbevakning. Du kommer att ha ansvar för att fortsätta att bygga upp rutiner kring hanteringen av skolans läromedel gällande beställning, utlåning och inlämning som kommer att hanteras av biblioteket. Löpande översyn och inventering av biblioteket behöver göras för att säkerställa att litteraturen stödjer skolans programutbud och är anpassad till eleverna på skolan. Kvalifikationer Du ska ha - högskoleexamen i biblioteks- och informationsvetenskap eller utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig - erfarenhet av pedagogiskt arbete - erfarenhet av att ha arbetat i skolbibliotek, företrädesvis på gymnasiet - kunskap om bibliotekets datasystem - goda IKT-kunskaper - ett stort intresse av att utveckla verksamheten med allt vad det innebär av flexibilitet, uthållighet och kreativitet - flexibel, strukturerad, utåtriktad och självgående - initiativförmåga och ett tydligt engagemang för arbete med ungdomar samt vara saklig och pedagogisk - förmågan att uttrycka dig väl i tal och skrift, ha god samverkans - och organisationsförmåga Har du kunskap och erfarenhet inom följande områden, är det meriterande: - pedagogisk utbildning - erfarenhet av arbetsledande funktion - kunskaper om ungdomslitteratur och samtida medier - kunskap om läsprocesser och metoder för hur litteratur kan användas i undervisningen Övrigt Arbetsgivaren förbehåller sig rätten att se till personlig lämplighet i samband med tjänstetillsättningen.  Vänligen respektera att ansökning endast sker via rekryteringsverktyget. Telefonsamtal undanbedes. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Arbetsgivare
Stockholms kommun
Ansökan
Ansök senast 7 June (11 dagar kvar)

Ansök här

Skolbibliotekarie till Lagmansskolan (100%)

Arbetsgivare Mjölby kommun /
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 12 June (16 dagar kvar)
Publicerad: 2020-05-26
Källa: Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
  • Skolbibliotekarie

Om jobbet

Vi finns till för dem som bor och verkar i Mjölby kommun. Med drygt 27 700 invånare möter vi dagligen människor i olika åldrar och livssituationer, från barnet på förskolan till våra äldre på äldreboendet, från enmansföretagare till stora internationella företag. Våra 2500 medarbetare hjälper, stöttar och servar människor på ett eller annat sätt under hela deras liv. Vill du också bli en av oss? Är du engagerad person som varje dag vill göra skillnad i en ung människas liv? Då är Lagmansskolan en arbetsplats för dig! Lagmansskolan är en 4-9 skola som även innefattar grundsärskolan. Vi har idag cirka 650 elever och vår personalgrupp består av cirka 95 personer. Vi strävar efter att se utmaningar som möjligheter och arbetar målmedvetet och kontinuerligt med att utveckla vår skola kring anpassade läromiljöer, förhållningssätt, ledarskap och kollegialt lärande. ARBETSUPPGIFTER Som skolbibliotekarie på Lagmansskolan arbetar du i nära samverkan med lärare och annan pedagogisk personal för att stärka elevernas läs- och kommunikationsförmåga samt i övrigt bidra till elevernas lärande och läsintresse. Utifrån din specifika bibliotekskompetens medverkar du i den pedagogiska verksamheten på skolan. Du har ett tätt samarbete med speciallärare och specialpedagoger för att stötta elever med läskompensatoriska hjälpmedel. Som skolbibliotekarie ansvarar du för att bibliotekets mediabestånd hålls organiserat och aktuellt. På Lagmansskolan är du med och bygger elevers digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter såsom sökkompetens, källkritik och källtillit. Tillsammans med skolledningen ska du som skolbibliotekarie utarbeta och följa upp en handlingsplan för skolbiblioteket som en del i skolans systematiska kvalitetsarbete. I tätorten finns flera skolbibliotekarier som samarbetar i nätverk för att utveckla biblioteksverksamheten på kommunens alla skolor. Där har du en viktig roll och förväntas bidra på ett positivt sätt. KVALIFIKATIONER Du har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer, både internt och externt och du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner. Du är duktig på att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter. Som person är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar. Om detta passar in på dig erbjuder vi en kreativ arbetsplats med många spännande möten. ÖVRIGT Vår kommun är expansiv med cirka 27 700 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.

Arbetsgivare
Mjölby kommun
Hemsida: http://www.mjolby.se
Ansökan
Ansök senast 12 June (16 dagar kvar)

Ansök här

Skolbibliotekarie

Arbetsgivare Tanums kommun /
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 21 June (25 dagar kvar)
Publicerad: 2020-05-26
Källa: Arbetsförmedlingen
LÄS MER
Om jobbet

Arbetsgivare
Tanums kommun
Visa mer


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.