Skolbibliotekarie

Skolbibliotekarie

Ibland kan en lärare eller en annan anställd på skolan arbeta som en skolbibliotekarie, men egentligen ska de ha en akademisk utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap.

Skolbiblioteken har flera viktiga uppgifter. Bland annat är skolbibliotekens uppgift att förse låntagare med böcker på deras modersmål. Forskning visar på att det gynnar språkutvecklingen av såväl första- som andraspråket.

En annan viktig uppgift för ett skolbibliotek är att värna den traditionella bokens överlevnad i tidsperioden för skolans digitalisering.

Skolbiblioteket är en viktig del av undervisningen, framförallt när eleverna arbetar med tema- eller grupparbeten, det finns mycket att hämta i skolbiblioteket. En av bibliotekets viktigaste uppgifter är att lära dig hitta rätt information. Bibliotekarierna kan visa hur man effektivt söker på nätet och i databaser och hittar de relevanta böckerna.

Bibliotekarier är också mycket kunniga inom källkritik, något som blir allt viktigare att kunna när tillgången på information är stor och det kan vara svårt att veta vad som går att lita på.

Skolbiblioteken brukar ha minst ett grupprum och ofta också en "tyst avdelning", där man kan sitta och läsa ostört.

Det är Kungliga biblioteket som har i uppdrag att ha nationell överblick och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet i Sverige, vilket också inkluderar skolbiblioteken. I uppdraget ingår bland annat ansvar för Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik.

Skolbiblioteken har numera ett pedagogiskt uppdrag att agera i undervisningen tillsammans med lärarna. Uppdraget går i första hand ut på att öka elevernas måluppfyllelse. Tanken är att skolbibliotekarie och lärare ska kunna använda sina gemensamma kompetenser för att tillsammans verka för elevernas ökade måluppfyllelse.

Arbetsplats

Skolbibliotekarie är en Bibliotekarie som arbetar på ett skolbibliotek. Skolbiblioteken är ofta små med endast en bibliotekarie anställd. På så sätt kan det upplevas som ett ensamt arbete.

NCS

Skolbiblioteken i Sverige är en del av NCS (Nationellt Centrum för språk-, läs- och skrivutveckling och skolbibliotek). För mer information om NCS var god läs på skolverkets webbplats.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  32 Lediga jobb som skolbibliotekarie

  VISA FLER LEDIGA JOBB


  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.