På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Bibliotekarie
Spela filmen

Bibliotekarie

Bibliotekarier samlar, strukturerar och förmedlar information, kunskap och upplevelser i olika medier. De möter olika människor som alla har behov av bibliotekariens hjälp för att hitta just den litteratur eller annat material de behöver.

För att snabbt kunna hjälpa biblioteksbesökaren har bibliotekarier tillgång till böcker, medier och databaser. Det är bibliotekarien som bestämmer vad som ska sparas och vad som ska köpas in till biblioteket. Sedan katalogiserar och systematiserar de alla uppgifter. Digital teknik gör det möjligt att blixtsnabbt ta fram material från hela världen.

Det är bibliotekarien som bestämmer vad som ska sparas och vad som ska köpas in till biblioteket. Sedan katalogiserar och systematiserar de alla uppgifter och gör dem tillgängliga för bibliotekets besökare genom andra kanaler och söktjänster av olika slag.

Internet används i allt större utsträckning för att söka fakta och dela erfarenheter, vilket har fått en enorm påverkan på informationssökning och lärande.

Utbildning

För att bli bibliotekarie utbildar man sig inom högskolan och läser biblioteks- och informationsvetenskap.

Bibliotekarieutbildningen tar tre till fyra år och leder fram till kandidat- eller magisterexamen. Utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap finns även som distansutbildning på halvfart.

Utbildningen är öppen för sökande med gymnasieutbildning och för sökande med tidigare högskoleutbildning. För att få ut en kandidat- eller magister examen måste sökande med enbart gymnasieutbildning komplettera med andra ämnen.

Informationsteknologi, ekonomi och naturvetenskap är bra ämnen att infoga i en bibliotekarieutbildning. Det är också vanligt att läsa humanistiska ämnen.

Annan bra kompetens som blir allt viktigare för en bibliotekarie, beroende på arbetsplats, är teknisk och juridisk kompetens om digitalisering, databaser, marknadsföring, metadatahantering och pedagogik för att nämna några exempel.

Många bibliotekarier tar ut magisterexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap (ettårig heltidsutbildning eller tvåårig halvtidsutbildning efter grundutbildning-kandidat). Det tar sammanlagt fyra års studier på heltid på högskolenivå för att uppnå magisterexamen och fem år - för att uppnå masterexamen.

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden för bibliotekarier är i balans det närmaste åren. Efterfrågan på bibliotekarier påverkas bland annat av i vilken utsträckning skolor och kommuner har bemannade bibliotek.

Antalet lediga jobb varierar lokalt, men konkurrensen om jobben ligger i balans just nu.

Om du har kunskaper inom IT och digitala medier samt erfarenhet av pedagogiskt arbete förbättrar du möjligheterna till jobb som bibliotekarie.

Personliga egenskaper

Man måste tycka om att ge service och att lösa problem. Det är också bra om man är duktig på att förklara och tala inför andra eftersom bibliotekarier till exempel ska presentera böcker för olika grupper och lära biblioteksbesökare att göra informationssökningar. En viktig uppgift är inköp av böcker och andra medier.

Övrigt

Det är Kungliga biblioteket som har i uppdrag att ha nationell överblick och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet i Sverige. I uppdraget ingår bland annat ansvar för Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik.

Det finns ett antal samarbetsprojekt som gör det möjligt för bokbussar och bokbåtar att låna ut böcker på mindre tillgängliga platser och/eller till "nya målgrupper", som vanligtvis inte brukar besöka biblioteken. Det är som biblioteksombud som bemannar bokbussen eller bokbåten.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

29 Lediga jobb

Engagerad läspedagog/skolbibliotekarie till Söderholmsskolan

Arbetsgivare / Ort: Stockholms kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast idag
Publicerad: 2020-09-11
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Bibliotekarie

Om jobbet
Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Beskrivning Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Söderholmsskolan är en skola och arbetsplats med hjärta där liten som stor ska må gott i kropp och knopp! Skolan är en kommunal grundskola som ligger i Vårberg, vackert belägen ett stenkast från Mälarens strand och med gångavstånd till Vårbergs centrum. Skolan är trygg och trivsam och har ca 370 elever från förskoleklass till åk 6 samt 60 personal. Skolans organisation bygger på årsvisa arbetslag i åk F-3 med integrerat fritidshem, åk 4-6ab samt praktisk-estetiska lärare. Fritidhemspersonalen ingår också i arbetslagen F-3 och bidrar till elevernas utveckling och lärande genom samverkan. Skolan har en öppen fritidsverksamhet för elever i årskurserna 4-6. Personalen i skolans samtliga verksamheter visar på stort engagemang och skicklighet, de ser möjligheter och bidrar till skolans positiva utveckling. Skolans samlade kompetens är mycket hög. Den unika elevsammansättningen bidrar till en hög trivsel hos såväl elever som personal. Skolans elever känner sig trygga, sedda och upplever att de får mycket stöd och hjälp. Alla som arbetar i skolan anser att varje elev som går på Söderholmsskolan ska få en utbildning av hög kvalitet som ger eleverna kunskaper för livet, en vilja och möjlighet att välja sin egen framtid. Arbetsbeskrivning Du har en mycket god pedagogisk förmåga. Du har förmåga att väcka läsglädje och inspirera eleverna på olika sätt, till exempel genom olika läs- och skrivrelaterade aktiviteter. Du presenterar och för ut information på ett intressant och tydligt sätt. En stor del av arbetet handlar om att undervisa och vägleda i källkritik och informationssökning. Du är självständig och kreativ. Eftersom det är du som strukturerar och planerar bibliotekets verksamhet krävs en mycket god organisations- och samarbetsförmåga samt förmåga att hålla många bollar i luften. Du är serviceinriktad och lyhörd för olika användares behov och förutsättningar. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med barn med andra modersmål än svenska och barn med lässvårigheter. Du behöver veta att vi på Söderholmsskolan vill att ett skolbibliotek: - Är en tydlig del av skolans pedagogiska vision och samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande -Stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld -Stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier -Erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser -Har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning. Kompetenskrav En skolbibliotekaries arbete handlar om att, utifrån skolans styrdokument, stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Skolbibliotekarien har ett uttalat pedagogiskt uppdrag för alla elevers läs- och kunskapsutveckling och bör därför ha ett brett register av arbetsmetoder. En god kännedom om styrdokumenten och lagstiftning som rör skolans verksamhet och kunskap kring lärarnas uppdrag är en viktig grund för skolbibliotekariens yrkesutövning. Det är betydelsefullt att kunna arbeta strukturerat och utifrån uppföljbara mål. Arbetet ställer krav på både lyhördhet, självständighet och samarbetsförmåga. Uppdraget kräver god kännedom om litteratur för barn och unga samt intresse för en aktiv utveckling av skolbibliotekets mediebestånd. Skolbibliotekarien ska även ha god kunskap inom medie-och informationskunnighet. Dessa kompetenser förutsätter aktiv omvärldsbevakning för att hållas uppdaterade och innebär en öppenhet för förändrade krav och förutsättningar. Att särskilt kunna uppmärksamma de elever som är i behov av särskilt stöd och extra anpassningar är centralt. Det kan handla om att tillgodose behov av anpassade medier som talböcker och lättläst litteratur. Även arbetet gentemot andra prioriterade grupper som flerspråkiga elever är betydelsefullt och bör inbegripa tillgängliggörande av litteratur på modersmålet. Skolbibliotekarien bör också vara involverad i skolans värdegrundsarbete och arbeta aktivt för elevinflytande. En lämplig utbildning är examen i Biblioteks- och Informationsvetenskap. Övrigt Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Arbetsgivare
Stockholms kommun
Ansökan
Ansök senast idag

Ansök här
VISA MINDRE

Bibliotekspedagog

Arbetsgivare / Ort: Lunds kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 27 September (2 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-08
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Bibliotekarie

Om jobbet
Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss? Om oss Kultur- och förvaltningen ansvarar för bibliotek, fritid, idrott och kultur inom Lunds kommun. Förvaltningen har cirka 350 medarbetare med ett stort antal olika professioner. Förvaltningens verksamheter står sig starkt i nationella och internationella jämförelser, bland annat genom en profilerad kulturskola, en badverksamhet som både omfattar ett inomhusbad - Högevallsbadet, och ett antal friluftsbad, en biblioteksverksamhet som framhålls som en av Sveriges bästa. Vi arbetar med att bidra till en god livskvalitet och stimulerande livsmiljöer i kommunen och regionen. Folkbiblioteken i Lund har en omfattande verksamhet med Stadsbibliotek samt nio stadsdelsbibliotek och skolbibliotekscentral. 2018 gick biblioteken in i en ny organisation som tar sin utgångspunkt i Lunds kommuns biblioteksplan. Organisationen utgår från i vilket gränssnitt vi möter våra användare: det fysiska, digitala eller rörliga biblioteket och består av fyra enheter: Stadsdelsbiblioteken, Stadsbiblioteket, Digitala/rörliga biblioteket och Gemensamma resurser. Tjänsten är ett vikariat på 6 månader med eventuell möjlighet till förlängning och med placering på enhet Stadsdelsbiblioteken, Norra Fäladens Bibliotek. Arbetsuppgifter Uppdraget för enhet Stadsdelsbiblioteken handlar om att utveckla och driva biblioteksverksamhet genom att arbeta för att göra stadsdelsbiblioteken till aktiva, synliga och angelägna mötesplatser för lärande, läsande, samtal och kultur. Medskapande och dialog är centralt och biblioteket arbetar aktivt med att uppmuntra och möjliggöra användardriven verksamhet . I uppdraget ingår att etablera och utveckla goda relationer med användare och andra aktörer i lokalsamhället. Norra Fäladens bibliotek är ett integrerat skol och folkbibliotek. Området är barnrikt och biblioteket är just nu inne i en fas där vi utarbetar en tydlig profil för att möta lokala behov. Barn och unga är en prioriterad målgrupp och vi söker en bibliotekarie som tillsammans med kollegor på plats ska verka för att nå och angå barn- och unga . Du kommer att arbeta i team och det dagliga arbetet leds på respektive bibliotek av en platsansvarig verksamhetsledare. I din publika tid ingår även arbete i receptions-/informationsdisk. Kvällar och helger ingår i ditt schema. Vi söker dig som  - har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan likvärdig utbildning - har erfarenhet av och stor lust att möta barn och unga i verksamhet - är ansvarstagande, positiv, flexibel, utåtriktad och litar på din egen förmåga - är kreativ och idérik och kan omsätta dina idéer i konkret verksamhet - har en stark känsla för service och bemötande - kan arbeta självständigt men också tillsammans med andra - har stort intresse för samverkan och att skapa nätverk   Vi kommer att intervjua löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt dock senast 2020-09 27.   %MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%
Arbetsgivare
Lunds kommun
Ansökan
Ansök senast 27 September (2 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Bibliotekarie till Sävjabiblioteket

Arbetsgivare / Ort: Uppsala kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 27 September (2 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-02
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Bibliotekarie

Om jobbet
Sävjabiblioteket Är du genuint intresserad av barn- och ungdomskultur och litteratur? Vill du arbeta med biblioteksverksamhet riktat mot barn och ungdomar i en utvecklande och dynamisk miljö? Vi ser fram emot din ansökan! Bibliotek Uppsala består av 13 bibliotek, två biblioteksbussar och ett bibliotek på nätet. Bibliotek Uppsala är en avdelning inom Kulturförvaltningen och är indelat i fem enheter. Chefer och medarbetare inom varje enhet ansvarar både för att utveckla den egna verksamheten och för att samarbeta med övriga bibliotek kring verksamhet, kompetensutveckling och effektiv användning av bibliotekens resurser. Sävjabiblioteket ligger i Kulturcentrum i stadsdelen Sävja, en utvecklande och dynamisk miljö med många möjligheter. Barn och ungdomar är en prioriterad grupp inom Bibliotek Uppsala och på Sävjabiblioteket behöver vi förstärka arbetet med dem. Här kan du läsa mer om Sävjabiblioteket (https://bibliotekuppsala.se/web/arena/savjabiblioteket) Ditt uppdrag Du kommer främst att arbeta med verksamhet riktad mot barn och ungdomar. Du ska ta fram idéer och genomföra aktiviteter i dialog med målgruppen i närområdet, hela tiden med Bibliotek Uppsalas biblioteksplan som utgångspunkt. Du kommer att samarbeta med externa organisationer, med fritidsgårdar och andra avdelningar inom kulturförvaltningen samt med övrig personalgrupp. Du möter alla åldersgrupper på biblioteket och vid behov ska du kunna hoppa in och täcka upp i verksamheter som inte är direkt riktade mot barn och ungdomar. Tjänsten ger stora möjligheter att arbeta självständigt, påverka innehåll och bidra till utvecklingen i en intressant och dynamisk stadsdel. I tjänsten ingår kvälls- och helgtjänstgöring. Din bakgrund Vi söker dig som har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Har du erfarenhet av arbete på bibliotek och av läsfrämjande arbete bland barn och ungdomar ses det som meriterande. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska språket såväl skriftligt som verbalt. Som person är du serviceinriktad, lugn och trygg, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du är kreativ och kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor samt är bra på att skapa, underhålla och utveckla arbetsmässiga relationer. Du bidrar till vår programverksamhet på ett konkret sätt. Vidare är du kommunikativ och har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Dessutom har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Upplysningar Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Vibeke Sjögren, enhetschef, 076-698 21 00 Kee Lundqvist, samordnare Sävjabiblioteket, 072-254 41 26 Fackliga företrädare: DIK, Marianne Skoglund, 018-727 57 09 Vision, Tommy Thörnberg, 018-727 24 33 Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Om vår organisation Välkommen till kulturförvaltningen. Här finns följande sju avdelningar: förvaltningsstaben, Bibliotek Uppsala, Fritid Uppsala, Reginateatern, Uppsala konstmuseum, Uppsala kulturskola och Offentlig konst. Förvaltningen ansvarar för den strategiska planeringen inom kulturområdet och den kommunala kultur- och fritidsverksamheten. Hos oss kan du även jobba med kulturmiljöfrågor, kulturstöd och bidrag till studieförbund och bygdegårdar. Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se) Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.
Arbetsgivare
Uppsala kommun
Ansökan
Ansök senast 27 September (2 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Bibliotekarie till användarservice

Arbetsgivare / Ort: Kungliga Biblioteket
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 27 September (2 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-09
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Bibliotekarie

Om jobbet
Enheten för användarservice söker en bibliotekarie med användarfokus  Enheten för användarservice är en av fyra enheter inom avdelningen för publik verksamhet. På enheten arbetar ca 20 engagerade bibliotekarier och biblioteksassistenter. Enheten ansvarar för KB:s publika verksamhet vad gäller tjänsteutbud, läsesalar, bemanning, stöd och service anpassad efter målgruppernas behov. Detta inbegriper referensverksamhet samt tillhandahållande av det svenska och utländska trycket, kartor, bild, musik, audiovisuellt material, övrigt digitalt material och handskrifter. Enheten arbetar även med referensbiblioteket samt framtagning, digitalisering och katalogisering i samverkan med andra enheter. Läs mer om vår verksamhet på www.kb.se Arbetsuppgifter Anställningen innebär främst arbete i bibliotekets lån- och informationstjänster. Arbetet har schemalagd arbetstid i kundteam och innebär viss tjänstgöring på kvällar och helger. Tillsammans med dina kollegor utgör du länken till det breda utbudet av KB:s samlingar och tjänster. Även arbete med framtagning av material, digitalisering och katalogisering vid enheten för dokumentleverans kan bli aktuellt. Kvalifikationer och personliga egenskaper Kvalifikationskrav • Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande kompetens • Erfarenhet av arbete i ett eller flera bibliotek • Dokumenterad erfarenhet av bemötande vid information- och referensdisk • Goda kunskaper om och intresse för olika medietyper • Goda it-kunskaper • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift Meriterande • Erfarenhet av hantering av AV-media • Kunskaper i bibliotekssystemet Aleph • Erfarenhet av arbete i ett forskningsbibliotek Som person har du en utpräglad servicekänsla samt fallenhet och intresse för utåtriktad verksamhet. Du är strukturerad och effektiv i ditt arbetssätt, samt utvecklings- och lösningsorienterad. Du bör också vara initiativrik, ansvarstagande och ha mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Varaktighet Anställningen är ett vikariat till och med juli 2021 och omfattar heltid med tillträde efter överenskommelse. Övrigt Hos oss får du möjlighet att arbeta i fantastiska lokaler med vacker omgivning. Vi erbjuder förmåner som bland annat friskvårdsersättning och friskvårdstimme. Kontaktpersoner Vill du veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta enhetschef Philippa Andreasson, tfn: 010-709 36 23. Vill du veta mer om anställningsvillkor så kontakta HR-generalist Joanna Kielska, tfn: 010-709 31 01. Fackliga kontaktpersoner är Anneli Granholm, ST-KB 428, tfn: 010-709 33 19 och Anneli Modén, Saco-KB, tfn: 010-709 34 35. Ansökan Välkommen med din ansökan senast 2020-09-27 märkt med diarienummer: KB 2020-767. I vår rekryteringsprocess använder vi oss av urvalsfrågor som en första urvalsmetod. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Om Kungliga Biblioteket Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Våra samlingar sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden och växer varje dag. Vi har allt från handskrifter, böcker och tidningar till musik, film och datorspel. KB bevarar och tillgängliggör vårt kulturarv och främjar samverkan mellan Sveriges bibliotek. Ytterst handlar uppdraget om demokrati, jämlikhet och fri åsiktsbildning. Dessutom är KB en arbetsplats för forskare, studenter och ca 330 medarbetare. Vi vill ge lika möjligheter för alla och värdesätter jämlikhet och mångfald i vår verksamhet. Kungliga biblioteket har gjort medieval för denna rekrytering. Vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Arbetsgivare
Kungliga Biblioteket
Hemsida: http://www.kb.se/
Ansökan
Ansök senast 27 September (2 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Bibliotekarie

Arbetsgivare / Ort: Borås kommun
Omfattning / Varaktighet: Deltid / 3 - 6 månader
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 27 September (2 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-14
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Bibliotekarie

Om jobbet
Borås är en kulturstad i ständig utveckling. Kulturförvaltningen arbetar med och ansvarar för en stor del av kulturutbudet. Vi ansvarar för Biblioteken i Borås, Borås Konstmuseum, Kulturskolan, Textilmuseet och Borås Museum, Borås Stadsteater och Publika möten med Bio Röda Kvarn. Här arbetar drygt 220 personer för att berika Boråsarnas liv. På Almåsgymnasiet finns ekonomi- och naturvetenskapsprogrammet samt ett utbud av olika yrkesprogram som t.ex. restaurang- och livsmedel, vård- och omsorg, barn- och fritid och hantverksprogrammet. Här finns ett rymligt gymnasiebibliotek med studieplatser, omfångsrik litteratur och kunnig bibliotekarie på plats. En mindre ombyggnation av biblioteket kommer ske vid årsskiftet 2020/2021 Bibliotekarien och lärarna samarbetar för att tillsammans för att hjälpa eleverna att lyckas. Du ansvarar för att driva biblioteksverksamheten inom ramen för skolans arbetssätt och mål tillsammans med befintlig bibliotekarie. I första hand kommer du stå för den dagliga verksamheten i biblioteket, men du är även ett stöd för lärare och elever i den pedagogiska verksamheten. Det kommer ingå viss undervisning i t.ex. källkritik, stimulera till läsning genom bokprat och litteratursamtal och andra upplägg relevanta för skolan. Vi söker dig med examen från informations- och biblioteksvetenskap eller motsvarande och som har en mycket god social kompetens och en pedagogisk förmåga. Du är trygg i dig själv och trivs med att arbeta elevnära. Du är kunnig i litteratur och litteraturhistoria och vill gärna arbeta läsfrämjande tillsammans med lärare. Du har mycket goda MIK-kunskaper och är trygg med ny tekning och olika digitala plattformar. Vi gör löpande urval och intervjuer kan ske under ansökningstiden då starten av tjänsten är omgående.
Arbetsgivare
Borås kommun
Hemsida: www.boras.se/ledigajobb
Ansökan
Ansök senast 27 September (2 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Bibliotekarie till Sundsvalls kommun

Arbetsgivare / Ort: Sundsvalls kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 27 September (2 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-11
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Bibliotekarie

Om jobbet
Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och helhetssyn. Kultur och fritid är en av kommunens tio förvaltningar och består av omkring 300 medarbetare som har i uppdrag att leverera välfärdstjänster inom bland annat allmänkulturell- och fritidsverksamhet, stå för kommunens samlade bidrag till föreningslivet samt att främja kultur-, idrotts- och fritidslivet i övrigt. Sundsvalls stadsbibliotek fyller en viktig pedagogisk uppgift genom att knyta ihop läsfrämjande, informationsteknik, utbildning och kultur. Här finns tillgång till en mångsidig samling medier, liksom tillgång till databaser, offentliga e-tjänster, publika datorer, wifi, samt medie- och informationskunnig personal. Både det fysiska och virtuella biblioteket som mötesplats ska kännetecknas av tillit och öppenhet. Här har alla samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Verksamhetens mål är att förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om förvaltningens och bibliotekens olika tjänster. Nu söker vi dig som vill arbeta som bibliotekarie hos oss. ARBETSUPPGIFTER Sundsvalls stadsbibliotek ger information och vägledning i ett flertal informationsdiskar i Sundsvalls kommun. Du kommer att vara en av flera bibliotekarier som schemalagt kommer att ha pass i informationsdiskarna. I schemat ingår kväll- och helgpass ungefär var femte vecka. Tjänsten innefattar även särskilda områden, du kommer att vara kontaktbibliotekarie för förvaltningens arbete i bostadsområdet Bredsand och förstärka arbetet med anpassade medier, Legimus. Du kommer att arbeta utåtriktat med handledning, undervisning och nätverkskontakter. Målgrupperna för verksamheten är i huvudsak barn och unga, personer med annat modersmål än svenska, samt äldre och personer med funktionsvariationer. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har akademisk utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt att du har arbetslivserfarenhet inom vårt område. Vi värdesätter erfarenhet inom media och information samt god kunskap om digitala kanaler som webb och sociala medier. Ett krav är att du kan svenska och engelska i tal och skrift. Personliga egenskaper Som person har du har lätt för att knyta kontakt med människor och skapar förtroende. Du kan strukturera komplicerade frågor samt kommunicera lösningar på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Du kan på ett flexibelt sätt anpassa dig till ändrade omständigheter och har en god samarbetsförmåga där du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. ÖVRIGT Tjänsten är vikariat på heltid till och med augusti 2021. Tillträde enligt överenskommelse . Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och genomför därför obligatoriskt drogtest vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Sista ansökningsdag är den 25 september 2020 Varmt välkommen med din ansökan! Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: http://www.raddning.info/om-oss/arbeta-hos-oss/deltidsbrandman.html
Arbetsgivare
Sundsvalls kommun
Ansökan
Ansök senast 27 September (2 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Bibliotekarie, vik till Södertälje stadsbibliotek

Arbetsgivare / Ort: Södertälje kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 27 September (2 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-11
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Bibliotekarie

Om jobbet
Brinner du för att sprida läslust till barn? Söker du ett kreativt arbete med läsfrämjande i fokus där du får arbeta både i team men också självständigt? Kom och arbeta med oss på stadsbiblioteket i Södertälje! I Södertäljes biblioteksplan lyfts bibliotekets roll i samhället som en naturlig del i kommunens stadsutveckling och samhällsplanering. I Södertälje vill vi bidra till jämlika och jämställda uppväxtvillkor för alla barn och unga och på biblioteken arbetar vi därför med att stärka barns tillgång till språk, berättelser och läsning. V vision är: ”Biblioteket i Södertälje gör skillnad för medborgarna. Biblioteket i Södertälje gör skillnad för samhället.” så nu söker vi dig som vill göra skillnad för våra barn och ungdomar.   En dag på jobbet På barn- och ungdomsavdelningen arbetar fem personer och du kommer att ha delat ansvar över verksamheten för barn i åldern 0–9 år, men vi strävar efter att tillsammans ge barn- och unga det bästa möjliga biblioteket. I ditt arbete ingår att förmedla litteratur och berättelser genom t.ex. visningar, programverksamhet, skyltning och samtal.  Tjänsten är ett vikariat på 12 månader med möjlighet till förlängning. Kvälls- och helgtjänstgöring ingår enligt schema.    Vem är du?    Krav:   - Bibliotekarieexamen, magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig och relevant för tjänsten. - Erfarenhet av arbete med målgruppen inom bibliotek eller annan verksamhet. - Du har god kännedom om och ett stort intresse för litteratur och andra kulturella uttryck för barn och unga samt ungas medievanor. - Goda kunskaper i svenska och engelska. Meriterande:   - Erfarenhet av programverksamhet riktad mot barn och unga. - Erfarenhet av arbete på folkbibliotek. - Erfarenhet av arbete med mångfaldsperspektiv.   - Flerspråkighet. Personliga egenskaper: - Du har god samarbetsförmåga och ett inkluderande arbetssätt med stark känsla för bemötande och relationsbyggande. - Vi ser att du på ett flexibelt sätt ser möjligheter i olika situationer och är van att ta egna initiativ för att nå resultat. - Du vill arbeta läsfrämjande med berättelser, litteratur och andra kulturella uttryck med fokus på målgruppens perspektiv. - För att lyckas i tjänsten ska du vara lyhörd, ansvarsfull och energisk. - Du är kreativ, nyfiken och omvärldsorienterad. - Du tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra och ser mötet med olika slags människor som en tillgång. - För dig är mångfald en självklarhet, liksom ett gott bemötande och en hög servicenivå. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.   Vi erbjuder dig Årsarbetstid vilket innebär att du i den mån verksamheten tillåter kan styra över din egen arbetstid.    Friskvårdsbidrag i form av friskvårdspeng upp till 3000 kronor per år. Möjlighet till semesterväxling vilket innebär att du kan växla in din semesterersättning till extra lediga dagar. Möjlighet till utbildning och utveckling.   Välkommen till oss! Kultur och fritidskontoret ansvarar för att det finns ett rikt kultur- och idrottsliv och ett mångsidigt fritidsutbud i Södertälje kommun. Vi ansvarar för bibliotek, kulturskola, konsthall, ung fritid, idrottsanläggningar och friluftsliv. Biblioteken i Södertälje består av Stadsbiblioteket, ett områdesbibliotek i Hovsjö samt kommundelsbibliotek i Enhörna, Järna, Hölö och Mölnbo. Organisationen består av bibliotekschef, tre gruppchefer med olika ansvarsområden. Sammanlagt arbetar ca 45 personer inom bibliotekens verksamhet. Läs mer: www.bibliotek.sodertalje.se Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Arbetsgivare
Södertälje kommun
Ansökan
Ansök senast 27 September (2 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Barn- och ungdomsbibliotekarie - vikariat

Arbetsgivare / Ort: Filipstads kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 28 September (3 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-08
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Bibliotekarie

Om jobbet
Beskrivning Vår ungdomsbibliotekarie skall vara föräldraledig  vi söker därför en vikarie som är utåtriktad, driven och kreativ och kan inspirera till läsning! Arbetsuppgifter Barnens läsglädje är det viktigaste förstås och vi måste hitta nya arenor att nå dem på. Du kommer att arbeta på huvudbiblioteket. Din uppgift blir att självständigt bygga upp kontaktnät och samarbeten utanför bibliotekslokalerna, med syfte att nå barn och unga med exempelvis verksamhet efter skoldagen och på loven, arbeta med bokpresentationer, läsinspiration och allt det dagliga arbetet på ett bibliotek. Tjänsten ställer stora krav på kommunikativ förmåga, flexibilitet och lyhördhet. Informations­tjänstgöring och sedvanliga bibliotekarieuppgifter ingår, liksom kvälls- och helgtjänstgöring. Kvalifikationer Du har examen från biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildningsinstitution eller annan utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig. Du får gärna vara nyutexaminerad eller under utbildning, men erfarenhet av yrket och av att arbeta med barn och unga är meriterande. Som person är du nyfiken, öppen och kommunikativ. Du har lätt för att knyta kontakter, samverka med andra och är idérik med ett eget driv. Du är kreativ och fångar upp impulser utifrån, du har också förmågan att omsätta dina idéer i praktiken. Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt med ditt uppdrag samtidigt som du måste fungera bra i en arbetsgrupp och uppskatta värdet av samarbete. Läsglädje är ett ledord för dig och du har förmågan att inspirera såväl barn som vuxna. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska, och gärna även på något annat språk. Du har självklart en god litteraturkännedom. Goda IT-kunskaper och vana av sociala medier är nödvändigt för tjänsten, erfarenhet av Bookit är ett plus. Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet. Villkor Tjänsten är heltid och gäller under barnbibliotekariens föräldraledighet, dock som längst 12 månader. Tillträde 1/12 2020, eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning. B-körkort krävs. I Filipstad möter du en lugn miljö och en vacker natur. Vi erbjuder ett aktivt föreningsliv och möjlighet till många fritidsaktiviteter såväl kulturella som sportaktiviteter. Filipstads kommun är en stor arbetsgivare med ca 1 100 tillsvidareanställda. Här satsar vi på våra medarbetare, till exempel genom att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfri träning och friskvårdsaktiviteter, läs mer om detta på ffa.filipstad.se Vi har goda pendlingsmöjligheter med buss t ex Filipstad-Karlstad en buss/timme i vardera riktningen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Arbetsgivare
Filipstads kommun
Ansökan
Ansök senast 28 September (3 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Bibliotekarie för Public Serviceföretagen

Arbetsgivare / Ort: Sveriges Radio Förvaltnings AB
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 30 September (5 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-11
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Bibliotekarie

Om jobbet

Sveriges Radio Förvaltning (SRF) är ett kunskaps- och serviceföretag som ansvarar för gemensamma service- och stödfunktioner för de tre programbolagen SVT, Sveriges Radio och UR. SRF ägs av de tre programbolagen och är bland annat fastighetsägare där SVT, SR och UR bedriver programverksamhet. Företaget har 70 medarbetare.

Vi söker nu en bibliotekarie för ett vikariat till avdelningen Research.

Avdelningen förvaltar programbolagens special bibliotek samt ett historiskt pressarkiv och ansvarar för research, informationssökning och leveranser både från de egna samlingarna och från externa databaser och källor.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

· Information och litteratur som stöd till programproduktionen, svara på frågor i desk, telefon och via mail.

· Registrering/katalogisering av böcker och tidskrifter. Även sökningar i Radioarkivet kan förekomma.


Bakgrund och kvalifikationer

· Vi söker dig som har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande.

· Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som bibliotekarie.

· Vi arbetar i Micromarc men kravet är att du är kunnig i något bibliotekssystem.

· Vi arbetar med ett flertal olika databaser och förutsätter att du har mycket god sökvana.

· Du bör ha kunskap om och intresse för det nya medielandskapet.

· Språkkunskaper utöver svenska och engelska är meriterande.

· Du bör ha en bred allmänbildning, analytisk förmåga samt ett levande intresse för nyheter, kultur- och samhällsfrågor.


Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Vi arbetar nära programproduktionen som kan innebära korta deadlines vilket ställer krav på din prioriteringsförmåga. För att trivas i rollen känner du dig bekväm med ett högt tempo och att hantera många olika uppgifter samtidigt. Du är van att arbeta såväl självständigt som i grupp och har lätt för att samarbeta.


Anställning

Tjänsten är ett vikariat fram till 2021-04-15 med start så fort som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.


Vill du veta mer

För frågor kring tjänsten kontakta Mats Granbom, avdelningschef, 08-7842065, [email protected]


Fackliga frågor besvaras av Stina Carlsson SACO, 08-7841537,

Bengt Nordström SJF, 08-7842076 samt Erland von Heijne Unionen, 08-7845220.


Välkommen med din ansökan som innehåller CV och personligt brev, senast 30:e september till [email protected]


Arbetsgivare
Sveriges Radio Förvaltnings AB
Hemsida: www.srf.se
Ansökan
Ansök senast 30 September (5 dagar kvar)

Ansök via mejl
[email protected]
VISA MINDRE

Biblioteksassistent Vikarieförmedling

Arbetsgivare / Ort: Uppsala kommun
Omfattning / Varaktighet: Deltid / 3 - 6 månader
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 30 September (5 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-22
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Bibliotekarie

Om jobbet
Kulturförvaltningen Att arbeta som vikarie är flexibelt och roligt samtidigt som du skaffar dig bra meriter inför framtiden. Du lär känna nya arbetsplater, knyter nya kontakter och får möjlighet att utvecklas i din roll som biblioteksassistent. Som vikarie på bibliotek kommer du att möta besökare i alla åldrar, med olika bakgrund och med olika behov. Du har ett levande människointresse och en stark servicekänsla. Ditt uppdrag En arbetsdag på biblioteket består av att hjälpa besökare med frågor kring lån och lånekort, medier, bibliotekets webb, datorhantering, kopiering och utskrifter. Ett arbetspass kan också röra sig om fysisk hantering av medier, som bokuppsättning, återlämning av böcker och bokreservationer. Både skolklasser och förskolegrupper besöker biblioteken regelbundet, och som vikarie kan du vara deras biblioteksresurs på plats. Förutom på de fasta biblioteken kan vikariebehov även uppstå inom den uppsökande verksamheten, där en arbetsdag kan bestå av att gå en bokvagnsrond på ett äldreboende eller att åka ut en dag med biblioteksbussen. Din bakgrund Vi söker dig som har pågående akademiska studier eller akademisk examen. Det är meriterande om du är student inom ABM eller är utbildad bibliotekarie. Vi ser gärna att du har erfarenhet både av arbete i ett serviceyrke och på folkbibliotek. För att lyckas i arbetet krävs goda kunskaper i svenska och engelska samt goda IT-kunskper. Som person är du både serviceinriktad och lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötade. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå reslultat. Du är också lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att folusera på rätt saker. I övrigt har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Bifoga gärna studieintyg för ABM studier/examensbevis. Upplysningar Fackliga företrädare: DIK, Marianne Skoglund, 018-727 57 09 Vision, Tommy Törnberg, 018-727 17 44 I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Om vår organisation Välkommen till kulturförvaltningen. Här finns följande sju avdelningar: förvaltningsstaben, Bibliotek Uppsala, Fritid Uppsala, Reginateatern, Uppsala konstmuseum, Uppsala kulturskola och Offentlig konst. Förvaltningen ansvarar för den strategiska planeringen inom kulturområdet och den kommunala kultur- och fritidsverksamheten. Hos oss kan du även jobba med kulturmiljöfrågor, kulturstöd och bidrag till studieförbund och bygdegårdar. Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se) Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.
Arbetsgivare
Uppsala kommun
Ansökan
Ansök senast 30 September (5 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Bibliotekarie med samordnande ansvar

Arbetsgivare / Ort: Gällivare kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 4 October (9 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-18
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Bibliotekarie

Om jobbet
Verksamhetsbeskrivning Gällivare kommuns folkbibliotek består av Gällivare bibliotek som är kommunens huvudbibliotek med en bred verksamhet gentemot många olika målgrupper, samt den nya Bokbussen som betjänar ett geografiskt stort område i tätortens ytterområden och på landsbygden. Vi har ett omfattande samarbete med regionens övriga folkbibliotek. Gällivare kommuns folkbibliotek är idag centralt beläget i Folkets hus. Vi deltar aktivt i planeringen av det nya biblioteket som är under uppbyggnad och beräknas stå klart 2024. Arbetsuppgifter Du ingår i ett arbetslag där du, med övrig personal, deltar i sedvanliga arbetsuppgifter för ett bibliotek. Kvälls- och helgtjänstgöring i informationsdisken ingår. I tjänsten ingår även programverksamhet, ansvar för bibliotekets tidskriftsavdelning och för bibliotekets ekonomi. I rollen som samordnare representerar du biblioteket på ledningsmöten lokalt och regionalt. Samarbetsförmåga och förmåga att uttrycka sig i tal och skrift är nödvändiga egenskaper då du är länk mellan personalgrupp och ledning. Tillsammans med övrig personal kommer du att planera och organisera verksamheten i det nya biblioteket. Du har en vilja att utveckla och ansvara för bibliotekets tillgänglighet och att utifrån medborgarnas fokus vara med i utvecklingen av bland annat den digitala delen på Gällivares bibliotek. Personliga egenskaperSom person är du initiativtagande, flexibel och har mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du är öppen och ansvarstagande och beredd att söka och prova nya samarbetsformer. Du har en fallenhet för att bygga relationer och har ett inkluderande arbetssätt samt ett intresse för utåtriktad verksamhet. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Kvalifikationer Akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande. Tidigare erfarenhet av biblioteksarbete är en fördel. Varaktighet och Tillträde Tjänsten är en tillsvidareanställning som omfattar heltid med tillträde den 1 december 2020 eller enligt överenskommelse. Anställningen inleds med 6 månaders provanställning. Upplysningar Kulturchef Anette Winblad von Walter tel: 0970-818240 Kultursamordnare Jerker Johansson    tel: 0970-818712 Bibliotekarie nås via kommunens vx    tel: 0970-818000 Fackliga företrädare Vision, vx 0970-818000 Lön Ange eventuella löneanspråk i ansökan. Ansökan Sista ansökningsdag: 2020-10-04 Till din ansökan vill vi ha med en CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Vi har valt våra rekryteringskanaler och önskar ingen rekryteringshjälp.
Arbetsgivare
Gällivare kommun
Ansökan
Ansök senast 4 October (9 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Bibliotekarie, Lilla Edets kommun

Arbetsgivare / Ort: Lilla Edets kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 4 October (9 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-18
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. Du tar dig snabbt och säkert med tåg eller på motorväg mellan orterna. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.  I kommunen arbetar cirka 1500 medarbetare med att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 000 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Som arbetsgivare värnar vi om alla våra medarbetare och erbjuder därför bland annat kompetensutveckling, friskvårdsbidrag, semesterdagsväxling, bidrag till studielitteratur, möjlighet till privatbilleasing och mycket annat. Hos oss finns närhet till de du samarbetar med och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.  Beskrivning Vi söker en person som vill och har ett engagemang för att arbeta med flera olika delar i vår verksamhet. Då vi är ett litet bibliotek kommer du ha ett helhetsansvar inom dina områden. Vi vill att du har nya idéer och vill utveckla ditt eget ansvarsområde men också hela verksamheten för användarnas bästa. Det är viktigt att du är intresserad av och kan skapa relationer med både användare och personal.   Arbetsuppgifter Tjänstens innehåll: - Programverksamhet riktat mot vuxna - Utveckla och förnya kommunikationen med och till våra användare - Arbeta med mångspråk, nationella minoritetsspråk och aktiviteter kring detta - Samverka med övrig personal på biblioteket och med andra enheter inom kommunen - Informationstjänstgöring, bokuppsättning och inköp av media inom mångspråksområdet Tjänsten innebär att du jobbar på båda våra bibliotek i Lilla Edet och Lödöse. Kvalifikationer Du har examen inom biblioteks-och informationsvetenskap eller likvärdig högskoleexamen. Du är trygg i användandet av digitala resurser. Det är bra om du har B-körkort. Vi utgår från att du har goda kunskaper i svenska. Kan du flera språk ser vi det som en styrka.   Anställningsinformation Tillsvidare 100% med tillträde 2020-11-01 eller enligt överenskommelse. Individuell lönesättning, arbetstiden är förlagd till dag- och kvällstid, samt helger. Vi ser det som en fördel om du har erfarenhet av biblioteksarbete. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet då vi är liten arbetsgrupp.   Bildningsförvaltningen arbetar på uppdrag av utbildningsnämnden samt Kultur & Fritidsnämnden att bedriva verksamhet inom områdena Kultur, fritid, grundskola och förskola. Förvaltningen består av 400 engagerade kollegor som varje dag arbetar för att utbilda våra unga samt berika kommunen med kultur och fritidsaktiviteter.
Arbetsgivare
Lilla Edets kommun
Ansökan
Ansök senast 4 October (9 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Bibliotekarie till ny enhet för barn och unga

Arbetsgivare / Ort: Södertälje kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 4 October (9 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-16
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Bibliotekarie

Om jobbet
Bibliotekarie till ny enhet för barn och unga - Biblioteken i Södertälje Brinner du för att sprida läslust till barn och unga? Söker du ett kreativt läsfrämjande uppdrag där du får arbeta både i team men också självständigt? Kom och arbeta med oss och var med och bygg vår nya biblioteksenhet! I Södertäljes biblioteksplan lyfts bibliotekets roll i samhället som en naturlig del i kommunens stadsutveckling och samhällsplanering. I Södertälje vill vi bidra till jämlika och jämställda uppväxtvillkor för alla barn och unga och på biblioteken arbetar vi därför med att stärka barns tillgång till språk, berättelser och läsning. Som ett led i detta arbete utvidgar biblioteket nu verksamheten ytterligare med fokus på barn och unga och etablerar en målgruppsinriktad biblioteksverksamhet för 10-14 -åringar. Nu söker vi dig som vill vara med och utforma vår nya verksamhet med boken och berättelsen i fokus för denna målgrupp! Arbetsuppgifter Du kommer att arbeta i ett litet team med att bygga den målgruppsinriktade verksamheten från grunden och vi ser därför att god organisationsförmåga, flexibilitet och samarbetsförmåga är viktiga egenskaper. Uppdraget är kreativt och utvecklande inom en organisation i stor utvecklingsfas. Tillsammans med kolleger kommer du att bemanna den nya verksamheten och delta aktivt i dess utformning och utveckling. I dina arbetsuppgifter ingår programplanering och att erbjuda aktiviteter för målgruppen och en lustfylld miljö med fokus på läsning, berättande och kreativt skapande. Vid behov kan arbete i alla delar av Stadsbiblioteket förekomma. Kvälls- och helgtjänstgöring ingår i tjänsten. Vem är du? Krav: - Bibliotekarieexamen, magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig och relevant för tjänsten. - Du har god kännedom om och ett stort intresse för litteratur och andra kulturella uttryck för barn och unga samt ungas medievanor. - Du ska ha god digital kompetens och äga medie- och informationskunnighet och pedagogiskt kunna förmedla den till våra besökare. - Du har erfarenhet av arbete med målgruppen(10-14) inom bibliotek eller annan verksamhet. Meriterande: - Erfarenhet av arbete på folkbibliotek. - Erfarenhet av utvecklingsarbete. - ​Erfarenhet av att arbeta med kultur för och tillsammans med barn och unga. - Erfarenhet av arbete med mångfaldsperspektiv.   - Flerspråkighet. Personliga egenskaper:   - Du har god samarbetsförmåga och ett inkluderande arbetssätt med stark känsla för bemötande och relationsbyggande. - Vi ser att du på ett flexibelt sätt ser möjligheter i olika situationer och är van att ta egna initiativ för att nå resultat. - Du vill arbeta pedagogiskt med berättelser, litteratur, gestaltning och andra kulturella uttryck med fokus på målgruppens perspektiv. - Du har intresse för och kunskap om ungas läslust och egna skapande. För att lyckas i tjänsten ska du vara lyhörd, ansvarsfull och energisk. - Du är kreativ, nyfiken och omvärldsorienterad. Du tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra och ser mötet med olika slags människor som en tillgång. - För dig är mångfald en självklarhet, liksom ett gott bemötande och en hög servicenivå. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.   Vi erbjuder dig:  - Årsarbetstid vilket innebär att du i den mån verksamheten tillåter kan styra över din egen arbetstid.    - Friskvårdsbidrag i form av friskvårdspeng upp till 3000 kronor per år.  - Möjlighet till semesterväxling vilket innebär att du kan växla in din semesterersättning till extra lediga dagar. - Möjlighet till utbildning och utveckling.   Varmt välkommen med din ansökan!     Kultur och fritidskontoret ansvarar för att det finns ett rikt kultur- och idrottsliv och ett mångsidigt fritidsutbud i Södertälje kommun. Vi ansvarar för bibliotek, kulturskola, konsthall, ung fritid, idrottsanläggningar och friluftsliv. Biblioteken i Södertälje består av Stadsbiblioteket, ett områdesbibliotek i Hovsjö samt kommundelsbibliotek i Enhörna, Järna, Hölö och Mölnbo. Organisationen består av bibliotekschef, tre gruppchefer med olika ansvarsområden. Sammanlagt arbetar ca 45 personer inom bibliotekens verksamhet. Läs mer: www.bibliotek.sodertalje.se Tillträde 2020-12-01 eller enligt överrenskommelse.  Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Arbetsgivare
Södertälje kommun
Ansökan
Ansök senast 4 October (9 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Barn- och ungdomsbibliotekarie

Arbetsgivare / Ort: Sävsjö kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 5 October (10 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-16
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Bibliotekarie

Om jobbet
Välkommen till ett gott liv i barnvänliga Sävsjö. En liten kommun med stora möjligheter - mitt i Småland. Rik på upplevelser, kultur och natur. Expansivt näringsliv och härliga boendemöjligheter. Låt dina drömmar få plats - välj Sävsjö! Nu söker vi en barn- och ungdomsbibliotekarie till Sävsjö stadsbibliotek med sina tre filialer med integrerade skolbibliotek. ARBETSUPPGIFTER Vi söker dig som vill bygga upp vår barn- och ungdomsverksamhet, med särskilt fokus på läsfrämjande insatser, både på biblioteket och i uppsökande verksamhet. För att klara detta behöver du vara kreativ och gilla att arrangera och genomföra aktiviteter och evenemang. Sedvanligt arbete i ett bibliotek ingår och eftersom vi är en liten organisation krävs det att du är flexibel och kan stötta upp där det finns behov i verksamheten. KVALIFIKATIONER I din roll som barnbibliotekarie kommer du att möta barn, unga, föräldrar, externa och interna samarbetspartners. Du måste vilja och kunna tala inför större och mindre grupper. Du är en prestigelös och öppen person med stort tålamod som låter dina egenskaper och intressen berika verksamheten. Du ska ha examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som anses likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av barn- och ungdomsverksamhet. Vi vill att du har god litteraturkännedom, framförallt inom barn- och ungdomslitteratur. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Erfarenhet av Book-it är meriterande. Du ska ha mycket goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som i skrift. B-körkort är ett krav. Utdrag ur belastningsregistret kommer att efterfrågas. Provanställning kan komma att tillämpas. ÖVRIGT Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig att skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga Jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.
Arbetsgivare
Sävsjö kommun
Ansökan
Ansök senast 5 October (10 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Barnbibliotekarie (Linné) och Tillgänglighetsbibliotekarie (Majorna)

Arbetsgivare / Ort: Göteborgs kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 6 October (11 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-22
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Bibliotekarie

Om jobbet
Kulturförvaltningen verkar för ett brett konst- och kulturliv för alla att delta i. Vi arbetar för en hållbar och öppen stad som sätter kulturen och konsten i centrum. Kulturförvaltningen har cirka 750 anställda som verkar inom tre huvudsakliga sektorer: Bibliotek, Museer, och Fri konst och kultur. ARBETSUPPGIFTER Vi söker nu två bibliotekarier, en barnbibliotekarie till Linnéstadens bibliotek och en tillgänglighetsbibliotekarie till Majornas bibliotek. Linnéstadens bibliotek ligger på Första Långgatan, ett område med stor dagbefolkning. Majornas bibliotek ligger vid Chapmans torg och är en viktig och uppskattad mötesplats i Majorna. Båda biblioteken är välbesökta och har ett varierat programutbud för barn och vuxna. Som barnbibliotekarie arbetar du tillsammans med oss för att göra det bästa för att biblioteket ska vara en angelägen och självklar plats för barn och deras vuxna. Du kan se biblioteket ur ett barns perspektiv och möter varje barn utifrån deras behov. Tillsammans med kollegor arbetar du för att barnen lämnar biblioteket med en känsla av lust för läsning en önskan om att vilja komma tillbaka till oss för fler spännande upplevelser. I arbetsuppgifterna ingår bland annat: bedriva och utveckla läsfrämjande verksamhet så att den inspirerar barns nyfikenhet och lust till läsning, I rollen som bibliotekarie med inriktning tillgänglighet och äldre arbetar du med att tillgängliggöra bibliotekets innehåll, förmedla läslust och utveckla samarbeten i olika former. Du kommer att ansvara för utvecklingen av läsfrämjande verksamhet riktad till personer med funktionsvariation och äldre på våra tre arenor: bibliotek, uppsökande och digitalt. Du ska omvärldsbevaka, ta initiativ till och driva utveckling samt stödja enhetens lärande och kompetensutveckling inom området. Du behöver ha intresse för och kompetens om anpassade medier. Du ska arbeta läsfrämjande i samarbete med andra verksamheter och institutioner. Personer med funktionsvariation är en prioriterad målgrupp. Behoven hos målgruppen är av många slag vilket gör utvecklingen av verksamheten komplex. Det krävs god kännedom samt intresse och engagemang för målgruppen för att klara uppdraget. Gemensamt för båda tjänsterna är att mediahantering är en central del av uppdraget eftersom biblioteket är välbesökt och har god cirkulation av medier. Du arbetar tillsammans med dina kollegor med att samordna, säkerställa och utveckla bibliotekets verksamhet samt att genomföra bibliotekets uppdrag utifrån ett helhetsperspektiv med hög tillgänglighet i bibliotekslokalen, i samhället och digitalt. Du arbetar för bildning, demokrati, litteratur och kultur. Du vägleder besökarna utifrån deras informationsbehov i såväl det fysiska som det digitala biblioteket. KVALIFIKATIONER För båda tjänsterna söker vi dig med godkänd högskoleutbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För tjänsten som barnbibliotekarie ska du ha erfarenhet av att möta och arbeta med barn samt ha förmåga att få barn delaktiga i verksamheten. Du brinner för målgruppen barn och unga från 06 år och har förmåga att omvandla kunskap och idéer till en intresseväckande verksamhet. Eftersom du kommer att ha kontakt med små barn och deras vuxna är det viktigt att du kan anpassa din kommunikation utifrån barnets perspektiv och behov. Vi ser gärna att du har intresse och kompetens om bilderboken som litteratur och konstform samt aktiv använder bilden som kommunikationsbärande del. För tjänsten som bibliotekarie med inriktning tillgänglighet och äldre ska du ha erfarenhet av att möta och arbeta med målgruppen. Ett annat krav är att du har fördjupad kunskap om och erfarenhet av arbete med anpassade medier, tex lättläst och talböcker. Vi lägger stor vikt vid att du har intresse, vilja, tålamod och förmåga att hjälpa andra. Det är viktigt att du kan anpassa din kommunikation utifrån personen du möter. Vi ser gärna att du drivs av en nyfikenhet att testa nya arbetssätt och metoder för att nå målgruppen. Gemensamt för båda tjänsterna är att du har ett gott bemötande, ett pedagogiskt förhållningssätt och är lyhörd kring vad som behöver göras. Vi värdesätter att du är en god arbetskamrat och att du arbetar för att främja samarbete och kunskapsdelning. Vi är en liten arbetsgrupp som har ett nära samarbete och ett prestigelöst förhållningssätt. Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta nära och stödja en intressant, rolig och uppskattad verksamhet som når många besökare, och som är angelägen då staden växer och utvecklas. I tjänsten ingår kvälls- och helgtjänstgöring enligt schema. ÖVRIGT Vi kommer att göra löpande urval så skicka gärna in din ansökan snarast, dock senast 2020-10-06. Intervjuer planeras genomföras v.42-43. Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Arbetsgivare
Göteborgs kommun
Ansökan
Ansök senast 6 October (11 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Bibliotekarie

Arbetsgivare / Ort: Linnéuniversitetet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 7 October (12 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-16
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Bibliotekarie

Om jobbet
Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Universitetsbiblioteket är en resurs för utbildning och forskning vid Linnéuniversitetet. Vårt huvuduppdrag är lärosätets informationsförsörjning. Vi erbjuder stöd i vetenskaplig publicering, informationssökning och akademiskt skrivande. Universitetsbiblioteket har allt mer kommit att framstå som en arena för universitetsövergripande verksamheter och vi ansvarar numera även för högskolepedagogisk utveckling och digitala undervisningsmiljöer, samt för Det kulturella universitetet. Vidare ansvarar vi för det Medicinska e-biblioteket för Region Kalmar län. Tillsammans är vi drygt 60 medarbetare. Om anställningen Vi söker nu en Bibliotekarie till Sektion lärmiljö Kalmar med placering vid Medicinska e-biblioteket. Uppdraget inom Medicinska e-biblioteket innebär att vi ska förse anställda vid Region Kalmar län med biblioteksservice/tjänster i första hand via digitala kanaler. Vi vill nu förstärka den utåtriktade verksamheten inom Medicinska e-biblioteket. Tjänsten innebär handledning och undervisning för vårdpersonal men även marknadsföring där framförallt Medicinska e-bibliotekets digitala resurser och tjänster står i fokus. Du kommer att ha en betydande roll i just marknadsföringsarbetet. Du ingår i en arbetsgrupp om fyra bibliotekarier som arbetar aktivt tillsammans för regionens personal. Utifrån din kompetens och dina erfarenheter kan tjänstens innehåll anpassas och du kan ges möjlighet till utveckling och fördjupning inom olika ansvarsområden. Du deltar i det dagliga rutinarbetet såväl som utvecklingsarbetet där det finns stora möjligheter att testa och implementera nya idéer och arbetssätt. Du kommer även arbeta med Sektion lärmiljös övergripande arbetsuppgifter på delar av din tjänst som t ex bemanning av universitetsbibliotekets fysiska och digitala informationstjänst samt undervisning.  Om dig Är du en flexibel, pedagogisk och nyfiken bibliotekarie som vill vara med och utveckla Medicinska e-biblioteket i Region Kalmar län är det här rätt tjänst för dig. Du har lätt att samverka internt och externt. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Du är noggrann och har förmågan att planera och prioritera ditt arbete effektivt, då arbetet kräver att du både kan samordna arbetet med kollegor inom och utanför biblioteksverksamheten och arbeta självständigt. Du är lyhörd och inkluderar andra genom ett pedagogiskt och empatiskt arbetssätt. Vi söker dig som har akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig. Du har ett pedagogiskt perspektiv på informationssökning, förståelse för informationsteknik och förmåga att engagera. Kommunikations- och samarbetsförmåga är av extra vikt för tjänsten. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom medicinsk biblioteksverksamhet och gärna även erfarenhet av marknadsföringsarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav. Tillträde/varaktighet Anställningen är en tillsvidareanställning, 100% med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas varför löneanspråk bör bifogas ansökan. Placeringsort Kalmar, men resor mellan orterna kan förekomma Upplysningar lämnas av: Sektionschef Marie Fredriksson, 0480-44 62 17, [email protected] eller Evelina Svedlund 0480-44 61 46, [email protected] Frågor kring anställningen besvaras av HR-partner Emma Dahlberg, 0480-446713, [email protected] Fackliga företrädare via universitetets växel: 0772-28 80 00. Välkommen med din ansökan senast den 7 oktober. Ansökan ska innehålla personligt brev och CV samt examensbevis. Ange diarienummer 2020/620-2.2.1.   Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen. Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen. Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.
Arbetsgivare
Linnéuniversitetet
Hemsida: http://www.lnu.se
Ansökan
Ansök senast 7 October (12 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Universitetsbibliotekarie

Arbetsgivare / Ort: Göteborgs Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 8 October (13 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-15
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Bibliotekarie

Om jobbet
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 49 000 studenter och 6 400 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Göteborgs universitetsbibliotek stödjer forskning och utbildning vid Göteborgs universitet genom att erbjuda informationsresurser och samlingar, ge stöd i att söka, värdera och hantera information samt tillhandahålla publicerings- och digitaliseringstjänster. Universitetsbiblioteket består av åtta bibliotek med olika ämnesinriktningar, samt Digitala tjänster. Digitala tjänster ger service till universitetets forskare och studenter och fungerar som stöd till bibliotekets verksamhet genom att ansvara för samordning, drift och utveckling av de tekniska system som ligger bakom bibliotekets tjänster och webbplats. Arbetet är organiserat i fem olika team som leds av teamledare. Du kommer att ingå i Team e-resurser och söksystem som ansvarar för att administrera UB:s e-resurser samt för bibliotekets söksystem Supersök och biblioteksdatasystemet Koha. Digitala tjänster har sina lokaler högst upp i Samhällsvetenskapliga biblioteket på Vasagatan 2. Arbetsuppgifter Du kommer att tillsammans med teamet arbeta med att förvärva och tillgängliggöra e-resurser. Det innebär att hantera hela kedjan från test, till förhandling, licensarbete, tekniska åtgärder i olika system, förnyelser.  I arbetet ingår bland annat: • Administrera e-resurser i olika system (SFX, Primo, ROAM) • Ge kollegor vid de olika biblioteken stöd och support i frågor kring e-resurser • Ha kontakt med förlagsrepresentanter i förhandling och diskussion kring e-resurser • Support till slutanvändare, felsökning, åtgärder • Statistikinsamling och bearbetning Kvalifikationer Vi söker dig som har: • akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap • flerårig erfarenhet av att arbeta med e-resurser • god kunskap om avtal (förhandling och hantering) för e-resurser, här ingår även avtal som medger fri publicering för universitetets forskare • erfarenhet av att administrera e-resurser i hela dess livscykel: licensarbete, förvärv, access, administration, support, förnyelser • erfarenhet av arbete vid högskole- eller universitetsbibliotek • mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift Det är meriterande om du har • Erfarenhet av arbete i olika system: länkserver, discovery-system, ERM. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För att fungera och trivas i rollen behöver du vara självgående och uthållig. Du bör också ha en problemlösande analysförmåga och kunna tillämpa din specialistkunskap inom området. Det är en förutsättning att du har god samarbetsförmåga och kan arbeta strukturerat med flera frågor samtidigt. Anställning Anställningen är en tillsvidareanställning, omfattning 100 % med placering på Göteborgs universitetsbibliotek, Digitala tjänster. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.   Kontaktuppgifter för anställningen Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Rebecka Gustafsson, teamledare E-resurser och söksystem 031-786 6630 [email protected] Camilla Gillén, Bibliotekschef Digitala tjänster 031-786 17 44 [email protected] Fackliga organisationer Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande Ansökan Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Ansökan ska vara inkommen senast: 8 oktober 2020   Universitetet tillämpar individuell lönesättning.   Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Arbetsgivare
Göteborgs Universitet
Hemsida: http://www.gu.se/
Ansökan
Ansök senast 8 October (13 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Bibliotekarie med fokus på tillgänglighet

Arbetsgivare / Ort: Lysekils kommun
Omfattning / Varaktighet: Deltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 9 October (14 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-15
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Bibliotekarie

Om jobbet
I Lysekils kommun arbetar ca 1300 medarbetare som har Sveriges viktigaste jobb – vi gör skillnad i människors vardag och bygger ett samhälle för alla. Det är med andra ord ett arbete att känna stolthet över.  Vårt jobb är att ge de 14 000 invånarna i Lysekils kommun service, stöd och hjälp. Tillsammans utvecklar vi verksamheterna. Ett liv i Lysekils kommun är ett liv nära havet och naturen – här finns möjlighet till både eftertanke och äventyr i en av Bohusläns vackra kustkommuner. På livetilysekil.se (se filmen här) får du veta mer om hur ett liv i vår kommun kan se ut.  Vår vision: Lysekils kommun är en hållbar och attraktiv kommun året runt som kännetecknas av kreativitet och framtidstro. Lysekil är en självklar mötesplats och ledande inom maritima näringar. Beskrivning Till Lysekils bibliotek söker vi en ny kollega, bibliotekarie med fokus på tillgänglighet. Vi tror att du har en vilja att utveckla och ansvara för bibliotekets arbete inom tillgänglighet samt arbete med Boken kommer, som riktar sig till äldre som inte kan besöka biblioteket. I tjänsten ingår sedvanliga bibliotekarieuppgifter som pass vid disk, att vägleda besökare, förmedla litteratur och hjälpa till med informationssökning och digital handledning.  Lysekils bibliotek består av Stadsbiblioteket i Lysekil samt filialerna i Brastad och Skaftö.  Arbetsuppgifter I rollen som bibliotekarie förekommer sedvanliga biblioteksuppgifter som bemanning, bokuppsättning, mediainköp, lokalisering och gallring av media. Du ger brukare access till Legimus och arbetar med fokus på digitala medier. Den läsfrämjande verksamheten är en av de viktigaste uppdragen i tjänsten och du lockar till läslust för både äldre och andra prioriterade grupper. Kvalifikationer Vi söker dig som har en högskoleutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan likvärdig utbildning. Du är relationsskapande med god social förmåga. Du är bekväm med att jobba med digitala verktyg och kan tala inför grupper och göra presentationer muntligt och skriftligt. Du är van att arbeta såväl individuellt som i grupp, kan skapa och driva samverkan med andra kommunala verksamheter och med externa aktörer. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Villkor Schemalagd arbetstid. Det ingår regelbunden kvälls- och helgtjänstgöring. Varmt välkommen med din ansökan! Vi arbetar aktivt med mångfald för att tillvarata de kvaliteter som sökande med olika bakgrund har. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.  Innebär ditt nya arbete en flytt för dig och din partner? Vi hjälper medflyttare till nytt arbete i ny livsmiljö. Hjälpen handlar främst om att stötta din medflyttare till nytt arbete eller studier. Det kan även handla om andra frågor som är viktiga i samband med en flytt, till exempel boende, barnomsorg, fritidsaktiviteter och andra nätverk. Vill du veta mer om vad medflyttarservice kan hjälpa dig med är du välkommen att kontakta [email protected] , mobil 072-7331343. Ta gärna en titt på hemsidan för medflyttarservice på adress medflyttarservice.se för mer information.
Arbetsgivare
Lysekils kommun
Ansökan
Ansök senast 9 October (14 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

bibliotekarie

Arbetsgivare / Ort: Lunds Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 11 October (16 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-16
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Bibliotekarie

Om jobbet
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter. De Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet har en sammanhållen biblioteksorganisation, HT-biblioteken. HT-biblioteken utgörs av tre fysiska enheter: Asien-, LUX- och SOL-biblioteket. Dessa är belägna nära varandra och fungerar som en verksamhet. Vi arbetar för att ge ett nära och ämnesanpassat stöd till forskning och lärande på HT-fakulteterna. Det pedagogiska och serviceinriktade förhållningssättet utgör tillsammans med integrering i HT-fakulteternas övriga verksamhet grunden för vårt arbete. Samlingarna består av såväl tryckta som elektroniska resurser. HT-biblioteken har ett nära samarbete med de övriga biblioteken vid Lunds universitet. Arbetsuppgifter Som bibliotekarie på HT-biblioteken kommer du att ha både egna ansvarsområden och gemensamma arbetsuppgifter med dina kollegor. Tjänsten kommer att ha sin tyngdpunkt på forskningsstöd. Tillsammans med en grupp kollegor arbetar du med vetenskaplig kommunikation i olika former; i första hand med frågor som rör det lokala CRIS-systemet, publicering, upphovsrätt, öppen vetenskap och forskningsdata. I arbetet ingår både att ge individuellt stöd till enskilda forskare och doktorander samt att hålla i kurser och liknande, på svenska och engelska. Förutom forskningsstöd ingår det även andra arbetsuppgifter i tjänsten såsom yttre tjänst och arbete med andra delar av verksamheten på biblioteken. Verksamhetens behov liksom vilka kompetenser du har kan påverka tjänstens utformning. På sikt är det även aktuellt att ha ämnesansvar vilket innebär undervisning, förvärv och annan form av stöd till studenter, lärare och forskare på en viss avdelning eller institution.   Kravprofil - Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande akademisk bibliotekarie­utbildning. - Intresse av att utveckla formerna för forskningsstöd. - Intresse för hur den vetenskapliga kommunikationen fungerar och förmågan att snabbt sätta dig in i hur den utvecklas. - Intresse för pedagogiska frågor och att du har ett pedagogiskt förhållningssätt. - Mycket god svenska i tal och skrift. - God engelska i tal och skrift.   Önskvärda kvalifikationer - Vi ser gärna sökande med praktisk erfarenhet av att arbeta med forskningsstödsfrågor och med god kunskap om områdets utveckling på nationell och internationell nivå. Det är viktigt att du kan förhålla dig till hur forskningsstöd inom humaniora kan utformas och utvecklas. - Det är önskvärt att du har erfarenhet av egen undervisning. - Du bör ha erfarenhet av och kunskap om andra funktioner som finns på forskningsbibliotek förutom forskningsstöd. - Vi ser gärna sökande med kunskaper i fler språk än engelska och ber dig specificera eventuella sådana i din ansökan. - Ämneskunskaper inom något av HT-fakulteternas ämnen förutom biblioteks- och informations­vetenskap är önskvärda.   Personliga egenskaper - Du behöver vara van vid och uppskatta en kombination av både självständigt arbete och att arbeta i grupp. - Det är viktigt att du har lätt för att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och kunna arbeta effektivt och prestigelöst. - Du behöver kunna arbeta med att bygga upp verksamhet på lång sikt samtidigt som du kan anpassa ditt arbete när verksamhetens behov förändras. - Du måste uppskatta att ha flera arbetsuppgifter parallellt och kunna prioritera mellan dessa. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka arbetet med forskningsstöd och övrig verksamhet vid HT-biblioteken.   Instruktioner för ansökan Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationerna och för ett resonemang kring arbetsuppgifterna, ett CV samt relevanta examensbevis. Helg- och kvällstjänstgöring kan förekomma. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Arbetsgivare
Lunds Universitet
Ansökan
Ansök senast 11 October (16 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Upplands Väsby bibliotek söker vikarierande mångspråksbibliotekarie

Arbetsgivare / Ort: Upplands Väsby kommun
Omfattning / Varaktighet: Deltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 11 October (16 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-15
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Bibliotekarie

Om jobbet
Välkommen till oss på biblioteket Vi söker en vikarierande mångspråksbibliotekarie på 80%. I tjänsten ingår ansvar för vuxenmedier på andra språk än svenska och engelska, visningar av biblioteket och delaktighet i att utforma bibliotekets tjänster och service riktade mot personer med annat modersmål än svenska. I tjänsten ingår även bemanning av bibliotekets vuxenavdelning, samt kväll- och helgtjänstgöring. Vikariatet löper på tio månader. Huvudsakliga arbetsuppgifter: Bemanning av bibliotekets informationsdiskar Bevakning, uppföljning, skyltning och inköp av vuxenmedier på olika språk Biblioteksvisningar för personer som blivit kommunanvisade och gymnasieelever på språkintroduktionsprogrammet Viss delaktighet i bibliotekets programverksamhet Kvalifikationer Vi söker dig som har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande. Du bör ha god kunskap om bibliotekets roll i ett interkulturellt samhälle. Tjänsten kräver samarbete internt/externt och en god kommunikationsförmåga. Du bör vara bra på att knyta kontakter, att lyssna in behov och att omvärldsbevaka frågor som rör den egna rollen. Du bör ha förmåga att följa upp överenskomna planer och att arbeta strukturerat. Vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande och personlig lämplighet. Vi erbjuder dig Vi erbjuder dig en mångfacetterad  tjänst med varierande arbetsuppgifter i ett trevligt och dynamiskt arbetsklimat. Upplands Väsby bibliotek intar en självklar plats i kommunens kulturliv. Bibliotektet är inrymt i akrivitetshuset Messingen och centralt beläget vid Upplands Väsby station med goda pendelförbilndelser till Stockholm och Uppsala.I samma byggnad finns kulturskola, scen, två gymnasieskolor, konferenslokaler, sporthall, lunchrestaurang och kafé.
Arbetsgivare
Upplands Väsby kommun
Ansökan
Ansök senast 11 October (16 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Förste bibliotekarie till Utbildningscentrum

Arbetsgivare / Ort: VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 12 October (17 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-14
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Om jobbet
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 400 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö. Vill du bli en del av en kunskapsintensiv organisation med stort fokus på utveckling? Vill du leda och utveckla det dagliga operativa arbetet? Är du specialist på informationssökning och informationsförmedling? Välkommen till Utbildningscentrum i NU-sjukvården! Om verksamheten NU-sjukvården är en kunskapsintensiv organisation med drygt 1500 studerande per år. I utbildningsenheten samlas utbildningsverksamheter för studerande tillsammans med NU-biblioteket. NU-biblioteket är ett medicinskt bibliotek inom NU-sjukvården. Biblioteket finns både på NÄL och Uddevalla sjukhus. Utbildningscentrum är NU-sjukvårdens mötesplats för utbildning, klinisk färdighetsträning, forskning och olika typer av erfarenhetsutbyte mellan studenter och medarbetare från olika yrkesgrupper. NU-bibliotekets uppdrag är att stödja alla student- och medarbetarkategorier i sökandet efter kunskap och information. Ett samlat utbildningscentrum gör det enkelt och inspirerande att vidareutvecklas och att arbeta evidensbaserat med nära koppling till FoU! Om tjänsten I ditt arbete ingår att stödja alla student- och medarbetarkategorier i sökandet efter kunskap och information. Ansvara för undervisning, informationsinsatser och förmedling av bibliotekets tjänster såväl i bibliotekets lokaler som på kliniker, samt sedvanliga biblioteksuppgifter. Våra tjänster består dels av digitala resurser som e-böcker, beslutsstöd och appar, utlån av fysiska böcker samt handledning i databassökning både enskilt och i grupp. 20 procent av tjänsten innebär att arbeta som OSV (Objektspecialist Verksamhet) för Digitala bibliotekstjänster, Objekt Lärande. Som OSV arbetar man med regiongemensamma digitala prenumerationer och tjänster samt är kontaktperson för Eira. Förste bibliotekarie/1:e bibliotekarie är en ny tjänst hos oss och ett led i att bygga vidare och utveckla utbildningsenheten i NU-sjukvården. Syftet är att säkra den professionella utvecklingen och styrningen av biblioteksverksamheten vid NU-sjukvården. I ditt arbete kommer du att samordna bibliotekets verksamhet i det dagliga arbetet i samråd med kollegor. Du utvecklar det löpande arbetet i biblioteket med aktörer både inom och utom Västra Götalandsregionen. Du fungerar som stöd i löpande "hur"-frågor internt i biblioteket samt ut mot kunder och verksamheter. Du representerar även biblioteket i forum internt och externt och är ansvarig för omvärldsbevakning, inventering av övergripande utbildningsbehov, planerar marknadsföring samt inför och bevakar arbetet med våra rutiner. I tjänsten ingår också att samordna bibliotekets regionala verksamhet och koordinera gemensamma biblioteksfrågor regionalt i samråd med utbildningschef som har det övergripande ansvaret för att leda bibliotekets arbete. Tjänsten som 1:e bibliotekarie är under utveckling vilket innebär att dina arbetsuppgifter kan komma att förändras. Kvalifikationer Akademisk examen inom Biblioteks-och informationsvetenskap. Har du erfarenhet av arbete på medicinskt bibliotek är det meriterande. Du har god IT-kunskap, goda pedagogiska meriter och har lätt för att samarbete och knyta kontakter. Du har ett genuint intresse av att möta användarens behov i undervisningssituationer, vid informationsdisken och digitalt. Som person är du en skicklig pedagog som genom din specialistkunskap inom informationssökning och informationsförmedling skapar ett tillgängligt utbildningscentrum för våra användare. Du har lätt för att anpassa dig efter olika situationer och trivs med ett arbete som präglas av skiftande tempo och arbetsuppgifter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Övrigt Provanställning kan komma att tillämpas. Vi intervjuar löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan! Om Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland. Ansökan Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons. Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.
Arbetsgivare
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Ansökan
Ansök senast 12 October (17 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Bibliotekarie till Polismyndighetens bibliotek och kunskapstjänst Stockhol

Arbetsgivare / Ort: Polismyndigheten
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 14 October (19 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-16
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Bibliotekarie

Om jobbet
Är du redo för en större uppgift? Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige. HR-avdelningens främsta uppgift är att tydliggöra, omsätta och utveckla en verksamhetsdriven arbetsgivarpolitik som stödjer Polismyndighetens korta -och långsiktiga mål. Ansvaret omfattar områden arbetsgivarpolitik/avtal, arbetsmiljö och kultur, chefs- och medarbetarskap, HR kompetens samt Polismyndighetens utbildningsverksamhet, där biblioteksverksamheten ingår. Polismyndighetens bibliotek och kunskapstjänst är en nationell resurs för vetenskaplig informationsförsörjning och kunskapsförmedling inom polisväsendets verksamhetsområden. Biblioteket fick 2017 ett nytt uppdrag som innebär att bistå med informationsförsörjning i såväl det operativa arbetet som i utvecklingsarbetet (uppdrag, projekt och medarbetardrivet utvecklingsarbete), kompetensförsörjning, utvärdering, uppföljning och omvärldsbevakning. Biblioteket erbjuder service till alla polisanställda samt anställda vid Brottsförebyggande rådet genom en särskild överenskommelse. Biblioteket deltar i det svenska fjärrlånesamarbetet via Libris. ARBETSUPPGIFTER Som bibliotekarie vid Polismyndighetens bibliotek och kunskapstjänst består dina huvudsakliga arbetsuppgifter av kontakt med kunder, lånehantering, litteratursökningar i biblioteket katalog, visst förvärv, hålla biblioteksintroduktioner och presentationer, samt bidra till arbetet med att utveckla bibliotekets nya uppdrag. Visst författande av texter förekommer i tjänsten. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har: • examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller likvärdig akademisk utbildning • goda kunskaper i svenska så väl muntligt som skriftligt Det är meriterande om du har: • aktuell erfarenhet av arbete i liknande biblioteksverksamhet (special- eller myndighetsbibliotek) • erfarenhet av relevanta ämnesområden (polisiärt arbete/polisväsen, kriminologi, juridik) förvärvat via arbete eller studier • erfarenhet av arbete i bibliotekssystemet I din roll som bibliotekarie bör du förutom god samarbetsförmåga vara flexibel och ha en självständig förmåga att utföra dina arbetsuppgifter med god servicekänsla och en god kommunikativ förmåga. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. ÖVRIGT Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan, uppmärkt med ref.nr, per post till: Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta ansvarig HR-konsult. Placeringsort: Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult. En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader. Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen. Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Arbetsgivare
Polismyndigheten
Ansökan
Ansök senast 14 October (19 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Bibliotekarie med fokus på barn och unga till Linköpings stadsbibliotek

Arbetsgivare / Ort: Linköpings kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 16 October (21 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-16
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Bibliotekarie

Om jobbet
Om Kultur- och fritidsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag är att erbjuda alla som bor och verkar i Linköpings kommun ett brett och varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Förvaltningen står inför nya spännande utmaningar, såsom byggnation av ny simhall, nya idrottsarenor, satsning på mer offentlig konst, utveckling av kreativa mötesplatser för unga vuxna. Inom ramen för kultur- och fritidsnämndens uppdrag ska förvaltningen arbeta strategiskt med utveckling av kultur, idrott - och fritidslivet. Vi vill bidra till att Linköping blir en attraktiv, hälsosam och kreativ stad som genomsyras av puls och passion! Är du intresserad av att ge Linköpingsborna en meningsfull fritid, då finns goda chanser att du skulle kunna trivas och skapa resultat här. Om arbetsplatsen Linköpings stadsbibliotek arbetar som en helhet och består av huvudbibliotek, nio närbibliotek och en bokbuss. Målet är att biblioteket ska vara en interaktiv mötesplats med kunskaps-, kultur- och läsinspiration för alla. Vi arbetar med att lyfta prioriterade målgrupper, verka utanför de egna lokalerna, samarbeta med andra verksamheter samt att öka deltagandekulturen. Ryd är ett av Linköpings prioriterade områden. I Ryd kommer vi åter öppna vårt närbibliotek, den här gången placerat i Ryds centrumgalleria. Vårt mål är att skapa en ny mötesplats för besökare i alla åldrar och med vida intressen. Arbetsbeskrivning Vi söker en bibliotekarie som ska arbeta med att utveckla och förnya verksamheten med inriktning läsfrämjande och uppsökande arbete för våra prioriterade målgrupper och med särskilt fokus barn och unga. Bibliotekets nya placering är resultatet av omfattande omvärldsbevakning och dialog med Rydsborna. Återöppningen är efterlängtad av många, samtidigt kommer biblioteket att vara nytt för en stor del av Ryds invånare.   Vi hoppas att du tillsammans med dina kollegor kommer kunna skapa ett välbesökt och aktivt bibliotek. Ni ska med hjälp av fantasi och kunskap, vilja och fokus, skapa ett bibliotek som är angeläget och tillgängligt för alla. Ni kommer behöva utveckla ett starkt barn- och mångfaldsperspektiv i verksamheten. I tjänsten ingår också vanliga bibliotekariesysslor som yttre tjänst i bibliotekets disk, mediehantering, programverksamhet och samverkan med utomstående aktörer som BVC, förskolor m.fl. I arbetet ingår även kvälls- och helgtjänstgöring. Kvalifikationer Vi söker dig med examen i biblioteks- och informationsvetenskap. Vi ser att du har kunskap, intresse och erfarenhet från arbete med barn och unga. Om du har andra språkkunskaper förutom svenska är det meriterande. Vi tror att du är en engagerad och kreativ person som gillar verksamhetsutveckling och att samarbeta med andra aktörer. Vi vill att du ska vara socialt kompetent och möta människor med mod och öppet sinne. Vi vill gärna att du är självgående, att du har förmågan att ta egna initiativ och kommer ofta med nya idéer för att nå flera. Du har god samarbetsförmåga, hög servicekänsla och stort engagemang i mötet med kollegor och besökare. Vi söker också en person som är mångfaldsmedveten och förstår värdet i människors olikheter.  Vi förutsätter att du sätter besökaren i centrum och har en vilja och förmåga att ge service på ett lyhört, tydligt och inkluderande sätt.   Information om tjänsten Tillträde: 2020-12-01 eller enligt överenskommelse Anställningsform: Tillsvidare Sysselsättningsgrad: 100% Antal lediga befattningar: 1 Ref. nr: 5632 Om Linköpings kommun Linköping är platsen där du möter framtiden. Här finns en snabbt växande stad med hållbarhet, högteknologi och nytänkande i fokus. Vår stad är en välkomnande och livsvänlig plats. En stad där allt är möjligt. Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill förbättra vardagen, framtiden och livskvalitén för Linköpingsborna. Som arbetsgivare har vi höga ambitioner. Vi arbetar ständigt med att hitta nya vägar för att på bästa sätt möta våra gemensamma utmaningar. Vill du vara med på resan?
Arbetsgivare
Linköpings kommun
Hemsida: http://www.linkoping.se/
Ansökan
Ansök senast 16 October (21 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Bibliotekarie

Arbetsgivare / Ort: Lunds Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 18 October (23 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-17
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Bibliotekarie

Om jobbet
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek består av två biblioteksenheter, fakultetsbiblioteket i Lund och biblioteket på Campus Helsingborg. Anställningens placering för den utlysta tjänsten är i Lund. Biblioteket är väl integrerat i fakultetens kärnverksamheter och vi tillhandahåller verksamhetsnära stöd och service till studenter, forskare och lärare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. I dialog med våra användare vill vi utveckla en dynamisk fysisk och digital lärmiljö för samarbeten och kreativa möten över professionsgränserna. För mer information om bibliotekets tjänster se bibliotekets handlingsplan: http://www.sambib.lu.se/om-biblioteket/publikationer-projekt-planer-och-policydokument/planer-och-policydokument Arbetsuppgifter Vi söker nu en bibliotekarie med erfarenhet av undervisning i informationshantering. Du har ett stort pedagogiskt intresse och du trivs i lärarrollen och i mötet med studenterna. Bibliotekets undervisningsformer genomgår en omställning till mer hybrida former och du är välkommen att delta i utvecklingsarbetet tillsammans med kollegorna i teamet. Erfarenhet av utvecklingsarbete i digitala lärmiljöer och i plattformen Canvas är meriterande liksom erfarenhet av att skapa och använda digitala lärobjekt för att främja studenters lärande. Du har ett utforskande och engagerat förhållningssätt till dina arbetsuppgifter och du har god samarbetsförmåga. Arbetsbelastningen kan vara hög i vissa perioder och det är viktigt att du har förmåga att planera ditt arbete med god framförhållning och att du trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp ditt arbete inom ramen för ditt uppdrag. Samhällsvetenskapliga fakulteten erbjuder utbildningar både på svenska och engelska och du måste därför känna dig bekväm med att undervisa och kommunicera på båda språken. I arbetsuppgifterna ingår att planera, genomföra och utveckla ämnesintegrerad undervisning i informationshantering huvudsakligen inom fakultetens beteendevetenskapliga utbildningar. Undervisningen planeras och schemaläggs i samarbete med lärare och administrativ personal och till stöd i ditt pedagogiska arbete har du flera bibliotekskollegor som samarbetar i ett team. I anställningen ingår även tjänstgöring i bibliotekets informationsdisk. Andra arbetsuppgifter kan tillkomma beroende på undervisningsuppdragets omfattning. Kvalifikationer Magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift Erfarenhet av undervisning i informationshantering i ett akademiskt sammanhang Önskvärda kvalifikationer Erfarenhet av pedagogiskt arbete i digitala lärmiljöer Grundläggande högskolepedagogisk utbildning Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Samhällsvetenskapliga ämnesstudier kan vara meriterande. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Arbetsgivare
Lunds Universitet
Ansökan
Ansök senast 18 October (23 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Bibliotekarie, vikariat

Arbetsgivare / Ort: Lunds Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 18 October (23 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-17
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Bibliotekarie

Om jobbet
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek består av två biblioteksenheter, fakultetsbiblioteket i Lund och biblioteket på Campus Helsingborg. Anställningens placering för den utlysta tjänsten är i Lund. Biblioteket är väl integrerat i fakultetens kärnverksamheter och vi tillhandahåller verksamhetsnära stöd och service till studenter, forskare och lärare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. I dialog med våra användare vill vi utveckla en dynamisk fysisk och digital lärmiljö för samarbeten och kreativa möten över professionsgränserna. För mer information om bibliotekets tjänster se bibliotekets handlingsplan: http://www.sambib.lu.se/om-biblioteket/publikationer-projekt-planer-och-policydokument/planer-och-policydokument Arbetsuppgifter Vi söker nu en bibliotekarie med stort intresse för pedagogiskt arbete i en akademisk lärmiljö. Det är viktigt att du trivs i lärarrollen och det är önskvärt att du har tidigare erfarenhet av undervisning i informationshantering, både i det fysiska klassrummet och i digitala lärmiljöer. Bibliotekets undervisningsformer genomgår en omställning till mer hybrida former och du är välkommen att delta i utvecklingsarbetet tillsammans med kollegor i teamet. Erfarenhet av utvecklingsarbete i digitala lärmiljöer kan därför vara meriterande. Arbetsbelastningen kan vara hög i vissa perioder och det är viktigt att du har förmåga att planera ditt arbete med god framförhållning och att du trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp ditt arbete inom ramen för ditt uppdrag. Samhällsvetenskapliga fakulteten erbjuder utbildningar både på svenska och engelska och du måste därför känna dig bekväm med att undervisa och kommunicera på båda språken. I tjänstens arbetsuppgifter ingår att planera, genomföra och utveckla ämnesintegrerad undervisning i informationshantering inom ett antal samhällsvetenskapliga ämnen. Undervisningen planeras och schemaläggs i samarbete med lärare och administrativ personal vilket förutsätter att du har god samarbetsförmåga. Till stöd i ditt pedagogiska arbete har du flera bibliotekskollegor som samarbetar i ett team. I anställningen ingår även tjänstgöring i bibliotekets informationsdisk. Andra arbetsuppgifter kan tillkomma beroende på undervisningsuppdragets omfattning. Kvalifikationer Magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift Erfarenhet av undervisning i informationshantering i ett akademiskt sammanhang Önskvärda kvalifikationer Erfarenhet av pedagogiskt arbete i digitala lärmiljöer Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Samhällsvetenskapliga ämnesstudier kan vara meriterande. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.
Arbetsgivare
Lunds Universitet
Ansökan
Ansök senast 18 October (23 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Bibliotekarie till Stora Skedvi folk- och skolbibliotek

Arbetsgivare / Ort: Säters kommun
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 18 October (23 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-21
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Bibliotekarie

Om jobbet
Säter, en av Dalarnas vackraste och mest nära städer präglas av både småstad och landsbygd. Staden ligger i hjärtat av Dalarna med närhet till bra kommunikationer - Falun-Borlängeregionen ligger inom 20 minuters bilresa, flygplats finns runt hörnet och till Stockholm tar det ca två timmar med tåg. Att bo i Säter är att bo vackert och lugnt, men ändå ha aktiviteter, storstadsliv, utbildning, arbete och kommunikationer inom räckhåll. I Säter hittar du lugnet i tillvaron, samtidigt som du har nära till allt du önskar för dig. Nära till jobbet. Nära till skolan. En rikare fritid. Biblioteket i Stora Skedvi är ett av Säters tre bibliotek. På våra bibliotek arbetar vi utifrån Kulturnämndens vision och uppsatta mål för folkbiblioteksverksamheten. Målen innefattar att stärka demokratin och motverka utanförskap i samhället, främja läsning och främja medie- och informationskunnighet för alla. Vi arbetar utifrån devisen Alla ryms, och vi arbetar för att biblioteket ska spela en viktig roll i lokalsamhället. Vi förutsätter att du liksom vi sätter besökaren i centrum. Ditt uppdrag är att med fantasi och kunskap vara med och driva ett angeläget bibliotek. Du som medarbetare har stora möjligheter att utvecklas och påverka i verksamheten. Arbetsuppgifter Du arbetar i nära samarbete med övriga medarbetare både inom bibliotek och skola för att inspirera barn och unga till att berätta, läsa, fantisera, lära, lyssna och skapa. Vi kompletterar varandra med våra ansvarsområden och kompetenser inom exempelvis medie- och informationskunskap, integration och läsfrämjande för personer med funktionsvariationer. Vi tror på ett öppet klimat för att skapa och utveckla nya arbetssätt för att uppnå våra mål. För att nå barn och unga kommer du också att jobba med marknadsföring, kommunikation och uppsökande verksamhet. I arbetet ingår mediehantering, tjänstgöring i bibliotek och verksamhet riktad till barn i samverkan med skolan i Stora Skedvi. Kvälls- och helgtjänstgöring enligt schema. Tjänstgöring på våra andra bibliotek förekommer. Kvalifikationer .Du ska ha examen i biblioteks- och informationsvetenskap, eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. .Du ska ha erfarenhet av arbete med barn och unga.  .Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Meriterande:  .Praktisk erfarenhet av läsfrämjande arbete är meriterande likväl som pedagogisk utbildning eller erfarenhet. .Dina IT-kunskaper är goda och ditt intresse för digital delaktighet är självklar.   .B-körkort är ett krav. Personliga egenskaper Vi söker dig som trivs med samarbete i olika former och har en vilja att dela med dig av dina kunskaper. Vi ser också att du är en kreativ person med initiativförmåga som intresserar dig för andra människor och har en god förmåga att ge ett gott bemötande. Din känsla för bemötande och samarbete med barn och unga är självklar, och att arbeta tillsammans med barn och unga är något som är mycket givande för dig. Du ska också kunna jobba självständigt utifrån de mål och riktlinjer som satts upp. Du är också utvecklingsbenägen och pedagogisk och känner dig bekväm med att tala inför grupp. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.   Övrig information Vi gör löpande urval och intervjuer kan ske under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan. Kontaktinformation Pia Eskola, Biblioteksledare, 0225-55267, [email protected] Arbetsplats Landsvägen 27 783 92 Stora Skedvi
Arbetsgivare
Säters kommun
Hemsida: http://www.sater.se/
Ansökan
Ansök senast 18 October (23 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Anställning som bibliotekarie med placering vid Medicinska biblioteket

Arbetsgivare / Ort: Linköpings Universitet
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 21 October (26 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-21
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Bibliotekarie

Om jobbet
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss! Universitetsbiblioteket (LiUB) är Linköpings universitets viktigaste gemensamma informationsresurs, i första hand för vetenskaplig forskning och högre studier. Personalgruppen består av cirka 85 anställda vid fyra bibliotek, som är belägna vid fyra Campus. Vi har en stark ställning som ett bibliotek i framkant, med kompetenta och engagerade medarbetare på en trivsam och utvecklande arbetsplats. Universitetsbiblioteket befinner sig för närvarande i ett generationsskifte som tillsammans med andra förändringar i vår bemanning gör att vi just nu har ett rekryteringsbehov. Vi erbjuder dig som söker till oss en anställning med goda utvecklingsmöjligheter i dynamiska campusmiljöer! Läs mer:https://liu.se/organisation/liu/ub Din framtida arbetsplats Vi behöver rekrytera en person till anställning som bibliotekarie med placering vid Medicinska biblioteket (MB). Medicinska biblioteket är ett av universitetsbibliotekets fyra campusbibliotek. Biblioteket är placerat på Campus US vid Universitetssjukhuset i Linköping Biblioteket ger omfattande biblioteks- och informationsservice till studenter, lärare och forskare vid Medicinska fakulteten. Personalgruppen består av elva anställda. Dina framtida arbetsuppgifter Ett viktigt område för verksamheten vid Medicinska biblioteket är utbildning och lärande. I den aktuella anställningen kommer du att ingå i ett undervisningsteam där du tillsammans med kollegor i Linköping och Norrköping planerar, genomför och utvecklar undervisning inom informationssökning, upphovsrätt och referenshantering, för i första hand studenter. Vi söker dig som har en förståelse för pedagogiska frågor och är intresserad av undervisning i olika former. Bland övriga arbetsuppgifter ingår att delta aktivt i plagierings/referenshanteringsgruppen samt arbeta i yttre tjänst med låne- och referensarbete. Arbetsinnehållet kan komma att anpassas efter dina intresseområden och tidigare erfarenheter från bibliotekssektorn. Vi ser gärna att du presenterar dina tankar kring detta i din ansökan. Linköpings Universitetsbibliotek arbetar ständigt med att utveckla sin verksamhet för att på bästa sätt motsvara de behov som ett modernt lärosäte ställer på ett universitetsbibliotek. Användarnas behov är alltid i fokus för bibliotekets verksamhet vilket innebär att arbetsinnehållet kan förändras över tid. Vi erbjuder en anställning med goda utvecklingsmöjligheter i en dynamisk biblioteksmiljö. Dina kvalifikationer Akademisk examen i Biblioteks- och informationsvetenskap eller likvärdig examen utgör krav för anställningen. Vi söker dig som kan undervisa på både svenska och engelska. Området undervisning är under ständig utveckling, så i anställningen krävs intresse och förmåga att lära nytt, exempelvis nya digitala plattformar och program för tillämpning inom bibliotekets olika områden.   För att passa för arbetsuppgifterna behöver du trivas med att arbeta i mötet med biblioteksanvändare både enskilt och i grupp till exempel genom att hålla i presentationer. Du kommer att ha omfattande kontakter med kollegor, bibliotekets olika användare och samarbetspartners. Arbetsinnehållet kräver därför att du har lätt för att samarbeta och är bra på att skapa kontakter och relationer. Du behöver också ha egen drivkraft, ett serviceinriktat och flexibelt förhållningssätt samt förmåga att anpassa ditt arbete till verksamhetens behov. God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska både i undervisningssammanhang och i övriga förekommande arbetsuppgifter samt IT-kompetens utgör krav för anställningen. Anställningens omfattning Tillsvidareanställning heltid provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde Enligt överenskommelse. Lön Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan. Fackliga kontaktpersoner För kontakt med fackliga kontaktpersoner se https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb. Ansökan Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast 2020-10-21. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.   Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald. Välkommen med din ansökan! Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Arbetsgivare
Linköpings Universitet
Hemsida: https://www.liu.se/
Ansökan
Ansök senast 21 October (26 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE

Bibliotekarie

Arbetsgivare / Ort: Fören Framstegsskolan i Göteborg
Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 22 October (27 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-22
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Språk
Meriterande
 • Svenska

Om jobbet

Römosseskolan en mångkulturell fristående skola för elever F-9 med tre enheter. Hos oss har du möjlighet till både personlig och professionell utveckling. Vi är alla som en stor familj och vi söker någon som tycker det är spännande och kul att arbeta med oss mot våra gemensammt uppsatta mål.

Vi erbjuder spännande utvecklingsmöjligheter och kollektivavtal finns. Vi söker dig som är genuint intresserad av ditt yrke och som kan arbeta på alla våra tre enheter.

Du ansvarar för att driva biblioteksverksamheten inom ramen för skolans arbetssätt och mål på våra tre enheter. I första hand kommer du stå för den dagliga verksamheten i biblioteket, men du är även ett stöd för lärare och elever i den pedagogiska verksamheten. Det kommer ingå viss undervisning i t.ex. källkritik, stimulera till läsning genom bokprat och litteratursamtal och andra upplägg relevanta för skolan.

Vi söker dig med examen från informations- och biblioteksvetenskap eller motsvarande och som har en mycket god social kompetens och en pedagogisk förmåga. Du är trygg i dig själv och trivs med att arbeta elevnära. Du är kunnig i litteratur och litteraturhistoria och vill gärna arbeta läsfrämjande tillsammans med lärare. Du har mycket goda DANTE- basen kunskaper och är trygg med ny tekning och olika digitala plattformar.


Vi gör löpande urval och intervjuer kan ske under ansökningstiden då starten av tjänsten är omgående.

Du är initiativrik och flexibel och har lätt att samarbeta.

Arbetsgivare
Fören Framstegsskolan i Göteborg
Hemsida: http://www.romosseskolan.com
Ansökan
Ansök senast 22 October (27 dagar kvar)

Ansök via mejl
[email protected]
VISA MINDRE

Bibliotekarier och biblioteksassistenter till sektor bibliotek

Arbetsgivare / Ort: Göteborgs kommun
Omfattning / Varaktighet: Deltid / 6 månader eller längre
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Ansök senast 16 November (1 månad 22 dagar kvar)
Publicerad: 2020-09-17
Källa: Arbetsförmedlingen
VISA MER
Kvalifikationer
Arbetslivserfarenhet
Krav
 • Bibliotekarie

Om jobbet
Kulturförvaltningen verkar för ett brett konst- och kulturliv för alla att delta i. Vi arbetar för en hållbar och öppen stad som sätter kulturen och konsten i centrum. Kulturförvaltningen har cirka 750 anställda som verkar inom tre huvudsakliga sektorer: Bibliotek, Museer, och Fri konst och kultur. ARBETSUPPGIFTER Vill du vara med och göra skillnad på riktigt? Vill du kombinera dina studier med arbete, är du i början av din karriär och vill samla arbetslivserfarenhet eller tillhör du dem som kanske rent av inte vill sluta jobba? Då vill vi att du söker dig till oss! Vi letar efter dig som tillsammans med oss vill göra biblioteken i Göteborg till angelägna och självklara platser för såväl barn som vuxna och äldre. Platser som bidrar till lärande, läsande, skapande och demokrati. I Göteborgs stad finns det 25 folkbibliotek. Biblioteken är geografiskt utspridda över hela staden och tillsammans är vi drygt 300 medarbetare. Att arbeta hos oss betyder många olika och varierande arbetsuppgifter. Biblioteken skiftar vad gäller storlek, användare, förutsättningar och omgivning och våra besökare är i alla åldrar, talar olika språk samt har olika behov och förväntningar. Till våra publika verksamheter söker vi olika kompetenser: Som biblioteksassistent på biblioteken är service ditt fokus. I din roll som biblioteksassistent kommer du tillsammans med kollegor att verka som bibliotekets ansikte utåt i våra informationsdiskar. Informationsdisken är ofta det första våra användare kommer i kontakt med och fungerar som en viktig informationspunkt för biblioteket. Du hjälper till med det som rör bibliotekets bastjänster som till exempel bibliotekskort, lån och tillgång till datorer. Bokuppsättning och mediearbete är också en del av det dagliga arbetet. Som bibliotekarie bemannar du biblioteket och möter besökare, informerar och vägleder. Du inspirerar användarna att ta del av bibliotekets medier antingen på biblioteket eller via våra digitala tjänster. Du driver och stärker bibliotekets läsfrämjande insatser, stärker läslust och språkutveckling samt utvecklar verksamheten i stort och smått. I tjänsten ingår kvälls- och helgtjänstgöring. KVALIFIKATIONER För timvikarie som bibliotekarie har vi som krav att du är högskoleutbildad inom området. Gemensamt för tjänsterna är att ge ett gott bemötande, information och vägledning. För att trivas hos oss behöver du stimuleras av att vara i en miljö med högt tempo och många intryck. Det är viktigt att du är serviceinriktad och har en vilja och förmåga att hjälpa andra. Du behöver vara lyhörd kring vad som behöver göras och flexibel när omständigheterna kräver det. Arbete på bibliotek innebär ansvar, möten och samspel med andra människor och vi erbjuder dig möjlighet att arbeta med en intressant, rolig och uppskattad verksamhet. Som vikarie får du dessutom möjlighet att se flera olika arbetsplatser och träffa många människor. Flera av våra medarbetare börjar sin karriär hos oss som vikarie, vissa väljer sedan att gå vidare och utbilda sig inom yrket, andra tar sig vidare med hjälp av värdefulla arbetslivserfarenheter. Det är flexibelt, omväxlande och lärorikt. ÖVRIGT Vi har löpande behov för kortare anställningar och behöver i perioder förstärka upp verksamheten. Arbetstid och omfattning kan komma att variera utifrån verksamhetens behov. Vill du vara med och tillsammans med oss göra stadens mest besökta kulturinstitution ännu bättre? Skicka in din ansökan via annonsen. Vi gör urval kontinuerligt och kontaktar dig om det blir aktuellt att komma på intervju - skicka in din ansökan redan idag!
Arbetsgivare
Göteborgs kommun
Ansökan
Ansök senast 16 November (1 månad 22 dagar kvar)

Ansök här
VISA MINDRE
VISA FLER LEDIGA JOBB


MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.