På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Språkvetare Spela filmen

Språkvetare

Språkvetare studerar språk: språkhistoria, sitt eget modersmåI, främmande språk; skiIInader meIIan taIspråk och skriftspråk; "myndigheternas språk" och "gatuspråk"; skillnader meIIan oIika diaIekter inom samma språk mm. Det finns, aIItså, oIika sorters språkvetare och begreppet "språkvetare" omfattar ett stort antaI oIika yrken.

Språkvetare kan t.ex arbeta med professionell språkgranskning åt organisationer och företag eIIer bedriva språkvetenskaplig forskning på högskolor och universitet runt om i Sverige.

En språkvetare kan också arbeta på ett "språkbyrå". Det finns flera språkbyråer i Sveriges som syssIar med att erbjuda diverse språktjänster till företag, organisationer och myndigheter. På en sådan språkbyrå kan både översättare, tolkar, retorikkonsulter och språkgranskare arbeta. Majoritet av översättare och tolkar arbetar som frilansande, det viII säga får uppdrag av både organisationer och företag. De uppdragen förmedlas bland annat via Exportrådets Språktjänst men mestadeIs via personliga och professionella kontaktnät.
Har man svenska språket som specialitet i en högskoleutbildning, kan man bland annat arbeta med kommunikationsfrågor.

Allmänt om "moderna språk"
Moderna språk är ett ämne som innefattar en stor mängd språk, som kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande sammanhang som vardagsliv, kultur, politik och utbildning.
Kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i moderna språk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Lilla ordboken
Slang (eller slanguttryck) - är lokala eller sociala varianter av det vardagliga talade språket, som innehåller ofta förenklade versioner av ord. Nationalencyklopedin definierar slang som "delvis nyskapande, vardagligt gruppspråk ofta bland ungdomar eller kamrater i yrkesgrupper (jargong)"; ex. "Måste gitt" betyder "måste dra", dvs måste gå nu, måste skynda mig, "aina" betyder "polis" och "shurda" betyder "kille".

fkdm = förkortning som står för uttrycket "för kännedom".

Visste du att...?

  • Ordet "kex" kom in i svenska språket från det engelska ordet cakes (kakor). Men från början anses engelskans cake ha, i sin tur, lånats från det fornnordiska ordet kaka. "Kex" kan uttalas på 2 olika sätt och har alltid varit en källa till diskussion bland språkintresserade. En del anser att kex bör sägas med hårt k (som i kalas), pga det då mer liknar engelskans ordet "cakes". Andra tycker att man bör betrakta "kex" som ett svenskt ord, och då gäller uttalsregeln mjukt k framför vokalen e (alltså ett tje-ljud). Traditionellt är uttalet med tje-ljud vanligare i södra och i västra Sverige.
  • Det finns uppskattningsvis mellan 3 och 6 tusen språk (ingen vet exakt hur många; detta pga det är inte helt klart var skillnad mellan olika språk och olika dialekter inom samma språk ligger). Sverige har ett antal olika dialekter och en av dem är Gutamål, som talas på Gottland. Många dialekter är utrotningshotade pga allt färre pratar och förstår dialekter och allt fler använder sig av "huvudspråket"; och detta gäller så gott som alla världens länder.

Kuriösa

  • Det finns andra "former" av språk än de talade, skift- eller teckenspråk - nämligen "visselspråk". Här kan du lyssna på visselspråket vid namnet "Silbo Gomero" som används på ön La Gomera, som är en av Kanarieöarna.

Länktips

11 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.