Terminolog

Terminolog

Terminologer försöker bringa reda i "term-floran", alltså förbättra en situation när den terminologi som används i en organisation, är otydlig eller alltför brokig.

Terminologiarbetet bedrivs allt som oftast i projektform. Förutom att verka som fackexperter, kan terminologer också ha en rådgivande roll.

Ett första steg i ett terminologiprojekt bör vara att avgränsa det fackområde och den terminologi man ska arbeta med. Sedan samlar man in så mycket information om termer och begrepp som man kan, och som hör hemma inom det avgränsade området. Sedan sammanställer man begreppens förhållande till varandra.

Begreppen bör definieras på ändamålsenligt sätt, och sedan bör relevanta termer väljas ut. Om det finns det flera termer för samma begrepp, bör man välja den term som på bästa sätt uppfyller de krav som man kan ställa på ett bra uttryck. Om "bra uttryck" för ett begrepp saknas, bör man föreslå en ny term eller anpassa en befintlig främmande term till svenska förhållanden.

Resultaten av terminologiarbetet bör presenteras sedan i form av enskilda termordlistor eller i de mer omfattande termbanker.

Utbildning

Rekommenderad utbildning är kandidatprogrammet, Språkkonsultprogrammet, som finns i Stockholm, Göteborg och Lund (2021). Alternativt en magisterexamen i svenska, lingvistik eller moderna språk med språkvetenskaplig inriktning.

Det finns ingen utbildning specifikt till just terminolog, men exempelvis språkvetarprogram och språkkonsultutbildningar kan innehålla terminologi som ett moment i utbildningen. De rymmer normalt även kurser om språkvård, som också kan vara relevanta. Utöver det finns fristående kurser i terminologi på ett par ställen i landet, som man kan komplettera sin utbildning med.

För grundläggande gymnasial utbildning rekommenderas bl.a Humanistiska programmet eller Samhällsvetenskapsprogrammet.

Framtidsutsikter

Enligt flera sakkunniga, så finns det ett stort "dolt behov" av terminologer ute i samhället. Förhoppningen är att fler terminologer kommer att få anställningar eller uppdrag hos olika företag och organisationer. Mycket av arbetet idag sker på frilansbasis.

Arbetsplats

Det vanligaste är att arbeta som frilans. Såväl myndigheter som företag och organisationer kan anlita terminologer för olika projekt. Tillsvidareanställningar är ovanliga, men finns.

Att tänka på

Att ha kunskap om den egna verksamhetens terminologi både på koncernspråket och i översättning är en viktig grundbult för att underlätta kommunikationen. Som terminolog måste man många gånger själv arbeta för att göra organisationer medvetna om att de behöver ha hjälp av en terminolog. 

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  1 Lediga jobb som terminolog

  VISA FLER LEDIGA JOBB


  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.