På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Terminolog

Terminolog

Terminologer försöker bringa reda i "term-floran", alltså förbättra en situation när den terminologi som används i en organisation, är otydlig eller alltför brokig.

Terminologiarbetet bedrivs allt som oftast i projektform. Förutom att verka som fackexperter, kan terminologer också ha en rådgivande roll.

Ett första steg i ett terminologiprojekt bör vara att avgränsa det fackområde och den terminologi man ska arbeta med. Sedan samlar man in så mycket information om termer och begrepp som man kan, och som hör hemma inom det avgränsade området. Sedan sammanställer man begreppens förhållande till varandra.

Begreppen bör definieras på ändamålsenligt sätt, och sedan bör relevanta termer väljas ut. Om det finns det flera termer för samma begrepp, bör man välja den term som på bästa sätt uppfyller de krav som man kan ställa på ett bra uttryck. Om "bra uttryck" för ett begrepp saknas, bör man föreslå en ny term eller anpassa en befintlig främmande term till svenska förhållanden.

Resultaten av terminologiarbetet bör presenteras sedan i form av enskilda termordlistor eller i de mer omfattande termbanker.

Visa mer
Visa mindre

1 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.