På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Undervisningslogistiker

Undervisningslogistiker

När man nämner "logistik" då tänker de flesta direkt på Transport och varuflödeslogistik och yrket Logistiker är egentligen "transportlogistiker" eller logistiker inom varuflödet eller logistiker på ett företag som producerar varor av ngt. slag (dvs inom industri). Men det finns även andra typer av logistiska flöden och andra sorters logistiker behövs också - ex. Undervisningslogistiker.

Hen ser över elev-genomströmning genom utbildningssystemet, ex. hur det "optimalt antal" elever i en undervisningsgrupp ska vara för att undervisningen ska hålla tillräckligt hög kvalité och at det samtidigt även "går ihop", ekonomiskt sett.
Undervisningslogistik hänger också tätt ihop med schemaläggning.

Det är ofta personer med någon form av pedagogisk utbildning, ofta lärare i grunden, som jobbar som undervisningslogistiker. Det är inte ovanligt att man kombinerar att undervisa på deltid och vara undervisningslogistiker samtidigt. Det förekommer också att man är rektor/skolledage och undervisningslogistiker "i ett".

Uppdragsutbildningar
En uppdragsutbildning kan inte sökas av privatpersoner eller om man är "enskild firma". Uppdragsutbildning kan endast köpas av en s.k. juridisk person, dvs ett företag (AB), myndighet eller organisation, som vill kompetensutveckla sin personal till gagn för företaget eller verksamheten. Man behöver alltså vara anställd eller knuten till ett företag/organisation som är villig att betala för utbildningen.

Fjärrundervisning
Undervisningsform när läraren ej finns i klassrummet, utan undervisar via digitala kanaler, ex. Skype - kallas för "fjärrundervisning". Idag (uppgift från januari 2019) är fjärrundervisning i Sverige godkänd endast inom språkundervisningen. Källa: skolverket.se/fjärrundervisning.

Lilla ordboken
Case
– en undervisningsmetod som kopplar ihop det man lär dig i skolan med det som händer i samhället; i undervisningen enligt case utgår man från verkligheten, arbetar över ämnesgränserna och i mångt och mycket med hjälp av världen utanför klassrummet.

Skolmyndigheter
Barn- och elevombudet (BEO)
Sameskolstyrelsen
Skolforskningsinstitutet
Skolverket
Skolväsendets överklagandenämnd
Skolinspektionen
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

____________________________________

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.