På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Kvinnojoursmedarbetare Spela filmen

Kvinnojoursmedarbetare

Stora resurser satsats i Sverige för att minska våldet i nära reIationer. Statistiken säger att ca 75% av den typen av brott utövas mot kvinnor - av män.

Kvinnor som utsätts av den typen av brott och även deras barn kan få skydd, stöd och hjäIp på Kvinnojourer.

Förutom kvinnojourer, arbetar även tjejjourer och andra stödverksamheter (som ungdomsjourer och jourer mot sexueIIa övergrepp, juridikjourer och kriscentra) - för ett jämställt samhälle fritt från våld. Det finns ca 200 kvinno- och tjejjourer i Sverige.

KvinnofridsIinjen ger stöd dygnet runt på teIefonnummer 020-50 50 50. Att kontakta en kvinnojour, tjejjour, ungdomsjour eller jour mot sexuella övergrepp är att ta första steget till att förändra sitt liv.

Kvinnojourerna har även en viktig roll som opinionsbildare lokalt och nationellt, genom att till exempel arrangera manifestationer, skriva debattartiklar och utbilda lokalpolitiker om mäns våld mot kvinnor. En viktig del av påverkansarbetet är att stötta våldsutsatta kvinnor i kontakt med myndigheter.

Majoriteten av kvinnojourerna har skyddat boende, där vuxna och barn kan bo och få stöd under en begränsad tid. Jourerna har också stödsamtal i sina lokaler och på telefon och mejl. De erbjuder stöd i kontakt med t.ex. Polisen, Socialtjänsten, familjerätten och rättsväsendet. Kvinnojoursmedarbetare lyssnar, stöttar och peppar och hjälper de utsatta kvinnor och deras barn att upptäcka sina val och definiera sina måI samt komma fram tiII hur de kan nå dem måIen.

Kvalifikationer/väg till yrket
De flesta börjar som "ideella jourkvinnor" vilket i ger den erfarenheten som behövs för att senare få en anställning på jouren. Tyvärr finns det en missuppfattning om att anställda på kvinnojourer ska ha en socionomutbildning eller liknande, men i praktiken är det kvinnojourserfarenhet genom att arbeta som ideell jourkvinna (tjej) som behövs. För att få "sitta jour" måste man ha den utbildning som ges på jouren. Utbildningen kompletteras med Roks-organisations material. Jourerna erbjuds också utbildningar kontinuerligt av Roks. Joursmedarbetare utbildas inom lagstiftning och praxis gällande vårdnad, boende och umgänge även på de stora konferenserna, som äger rum i Umeå, Malmö och Göteborg. Jourerna träffas också kontinuerligt för erfarenhetsutbyte med jourer i andra länder.

Yrkesporträtt
Möt Caroline Persson, i grunden utbildad Socionom, som arbetar som Verksamhetsledare på Stadsmissionens skyddsboende.

Lilla ordboken
CRA - Community Reinforcement Approach; är avsett för personer med alkohol- & drogproblem samt för dem med samsjuklighet: både missbruksproblem & t.ex en psykiatrisk diagnos

ROKS - Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige

Se gärna föIjande yrkespresentationer: Socionom, Kurator, Studie- och yrkesvägIedare, SamhäIIsvetare, SamhäIIsvägIedare, KommunvägIedare, Genusvetare.

Visste du att...?
Ca 16.000 personer lever i Sverige idag under hot om våld och har de så kallade "skyddade personuppgifter"; ca 1 600 av dem har en starkare form av skydd som innebär bl a att det ej finns någon bostadsadress registrerad för de personerna (uppgift från februari 2018). En stor del av de personer som i Sverige lever under hot är kvinnor som har utsatts för våld eller hot om våld från sina f d manliga partners: makar eller pojkvänner.

Den "mansfria festivalen"
Statement
(Den mansfria festivalen) ägde rum den 31 augusti och 1 september 2018 på Bananpiren i Göteborg. Initiativtagare var komikern Emma Knyckare. Bakom arrangemanget står en ideell förening Statement

Övrigt
WWSF, Women's World Summit Foundation is an international, not-for-profit, lay, non-governmental organizations (INGO) with UN consultative status (ECOSOC, UNFPA, DPI), which serves the advancement of women's and children's rights and the UN development agenda.

Länktps

6 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.