Social hållbarhetsstrateg
Spela filmen

Social hållbarhetsstrateg

Vad är social hållbarhet?
Det finns i dagens läge inte någon klar definition. Men de flesta experter på området tycker att det handlar om att identifiera utmaningarna i ett projekt väldigt tidigt, utgå från dem och prioritera "rätt".

Sociala hållbarhetsstrateger gör utredningar och stöttar företag och organisationer i att utveckla hållbarhetsstrategier. Arbetsplatser för sociala hållbarhetsstrateger finns framförallt på avdelningar inom strategisk samhällsanalys på diverse konsultbolag och inom Regioner och Landsting. Innehåll i arbetsuppgifterna kan t.ex vara: arbete med hållbarhetsfrågor i kollektivtrafiken och/eller  arbete med kommunikativ tillgänglighet för att inkludera människor med funktionsvariation i samhället.

Vilka är de viktigaste sociala frågorna inom samhällsbyggnad?
Olika sociala frågor är viktiga i olika delar i processen och beroende på vilket projektet det handlar om. Det kan t.ex handla om hur området ska hållas levande och om det får kosta lite mer med anpassning av transporterna. I byggprocessen kanske arbetsmiljöfrågan och att skapa sysselsättning är viktigast och i förvaltningsfasen kan det handla om upplevelse och service. När man jobbat sociala hållbarhetsfrågor inom kollektivtrafik och då handlar det mycket om att inte gå på gamla sanningar utan hålla sig à jour med resenärernas utmaningar.

Ofta jobbar sociala hållbarhetsstrateger med att systematisera arbetet med tillgänglighet. På vissa arbetsplatser är de ensamma i sin roll och jobbar därför på alla nivåer, både med mål och strategi och med det dagliga operativa arbetet. De kan agera som projektledare, bland annat ta fram krav till projekt och upphandlingar samt vara förvaltningens representanter i landstingets nätverk för folkhälsa, jämställdhet och mångfald.

Det konkreta resultat av sociala hållbarhetsstrategernas arbete kan t.ex vara att ha gjort det möjligt för resenärer med synnedsättning att röra sig självständigt i kollektivtrafiken, bland annat genom att placera de digitala skyltarna och de så kallade ”pratorerna”, en knapp som man kan trycka på för att höra trafikinformationen, på busshållplatser och/eller genom att skapa ledstråk för att underlätta navigering.

Utbildning

Oftast krävs det universitets- eller högskoleexamen inom pedagogik eller samhällsvetenskap. Det finns ett antal exempel på att personer som tidigare har arbetat som lärare, studie- och yrkesvägledare, utbildningssamordnare, utbildningsledare eller skolledare går över till att arbeta som sociala hållbarhetsstrateger.  

Att ha tidigare utbildning och/eller erfarenhet av att leda processer och/eller projekt kan vara avgörande för möjlighet att få anställning som social hållbarhetsstrateg eller samordnare inom social hållbarhet.

Personliga egenskaper

Eftersom arbetet sker ofta i samverkan med många olika aktörer är det viktigt att man har god kommunikativ förmåga och förmåga att samarbeta och skapa goda relationer. Man behöver ha handlingskraft och lösningsfokus, för att kunna driva processer framåt. Det är även viktigt att ha mycket god analytisk förmåga och kunna se och förstå olika perspektiv och sammanhang.

Tjänster som social hållbarhetsstrateg innebär allt som oftast ett stort mått av självständigt arbete inom ramen för det uppdrag som verksamheten har, vilket ställer höga krav på personens förmågor att ta initiativ och uppnå resultat. De personliga egenskaper som krävs för att lyckas i yrkesrollen är bland annat: prestigelös, ge god bemötande, har systemförståelse, samhällsengagemang och skarp utvecklingsfokus.

Visste du att...?

... "Tappa" personal kostar företaget både tid och pengar. I snitt 542 700 kr per nyanställning. Det tar ca 1,5 år för en ny medarbetare att nå sin fulla kapacitet.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.