Renskötare

Renskötare

Renskötsel har bedrivits i hundratals, kanske tusentals år inom Eurasien och har i sen tid införts även till Nordamerika och Grönland.

Renskötare äger och kontrollerar tama eller halvvilda renar och använder dem för sin försörjning, exempelvis genom att tillvarata mjölk, kött och skinn och/eller genom att använda renarna som drag- eller lastdjur och/eller som lockdjur vid vildrensjakt. Renskötsel utövas oftast som en areell näring över stora områden men kan också bedrivas inom inhägnader.

Hen som livnärsig som renskötare, kan samtidigt också vara verksam inom andra yrken, t.ex som samisk hantverkare och/eller guide till natur-, kultur- och matupplevelser inom besöksnäringen. 

Statistisk uppgift
Det bor ca 20 000 samer i Sverige idag, i februari 2018, och ca 2500 av dem bor i Stockholm.

Länktips
www.samer.se - hemsida om sveriges ursprungsfolk samer;
www.jordbruksverket.se - info om behandlingsförbudet för "övrig personal";
www.sameskolstyrelsen.se - Sameskolstyrelsen är en av de svenska skolmyndigheter;
www.umu.se/forskning - Centrum för Samisk forskning vid Umeå Universitet;
www.minoritet.se  - Lägesrapport från Samiskt språkcentrum "De samiska språken i Sverige 2016";
www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak - i Sverige finns det fem nationella minoritetsspråk (ett av dem är samiska).

Mer information i ämnet finns bland annat på följande hemsidor: www.mat.samernas.se och www.samernas.se 

Se gärna också yrkespresentationer djurskötare inom lantbruk>>, djurskötare/djurvårdare>> och duodji>>.

5 liknande yrke(n)