Yrkeshögskolan Umeå

Yrkeshögskolan Umeå bedriver utbildningar som svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningarna är aktiva när det gäller både planering och genomförande av utbildningarna. Arbetslivets representanter sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper.

Yrkeshögskoleutbildningar (YH)
Våra yrkeshögskoleutbildningar uppdateras regelbundet mot det aktuella behovet på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet. Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningarna är aktiva när det gäller både planering och genomförande av utbildningarna. Arbetslivets representanter sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper.

Samtliga utbildningar är avgiftsfria och berättigar till studie­medel från CSN.

Visa mer
Visa mindre
Gör intresseanmälan

Kontakta Yrkeshögskolan Umeå

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad eller har frågor till Yrkeshögskolan Umeå. Yrkeshögskolan Umeå hör av sig inom kort!