På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Grafisk formgivare

Grafisk formgivare

Som grafisk formgivare svarar man för hur en trycksak, en förpackning eller grafik i digitala medier ska se ut.
Grafiska formgivare ger produkter en form genom att välja typografi, färg och bilder.

Grafisk design - är att tillämpa tekniker för att arrangera bilder och text för att få fram ett budskap eller underlätta för mottagaren att förstå budskapet.

Grafiska formgivare är verksamma inom olika fält. Många arbetar med traditionell trycksaksinformation: böcker, tidningar, broschyrer, affischer, cd-omslag etc. Ett annat område är förpackningar och etiketter av olika slag, till exempel till livsmedel. Ett tredje område är film och tv: vinjetter och för- och eftertexter är ofta skapade av grafiska formgivare. Ett stort arbetsområde är design av webbsidor och annan digital grafik. Här kallas den grafiska formgivaren ofta webbdesigner.

Grafisk design handlar inte bara om formgivning med hjälp av bokstäver och bilder. Symboler av olika slag, till exempel skyltar som även de som talar ett annat språk ska förstå, eller ikoner i olika dataprogram, är vanliga arbetsuppgifter.

När en grafisk formgivare arbetar med att utforma ett företags grafiska profil ingår ofta logotyp för varumärket, brevhuvuden, varukassar med mera. Syftet är att visa upp enhetlig och igenkännbar identitet som går igen i alla sammanhang där företag och produkter presenteras.

Datorn är det viktigaste arbetsredskapet för en grafisk formgivare och verktygen är olika designprogram, text- och bildbehandlingsprogram som till exempel Indesign, Photoshop och Illustrator.
Att beskriva idéer och att övertyga kunden om varför idéerna är bra är en viktig del i arbetet, men också att lyssna på kunden och förstå hur produkten ska användas.

En grafisk designer behöver ha goda kunskaper i upphovsrättslagstiftningen, både som köpare och säljare av form. Kunskap i ekonomi är värdefull för att kunna planera ett projekt. Det gäller också kunskap om upphandling och försäljning.
 

Arbetsplatser

Grafiska formgivare kan vara anställda hos till exempel bokförlag, tidningar, tv-bolag, kommunikationsbyråer, tryckerier eller ha andra typer av uppdrag, exempelvis som frilansare.
Det är vanligt med ojämn arbetsbelastning. En frilans har under perioder flera uppdrag på gång samtidigt som måste vara klara vissa bestämda dagar. Andra perioder kan det vara betydligt lugnare.

Utbildning

Det finns en mängd olika utbildningar med varierande längd inom grafisk design, till exempel inom gymnasieskola, yrkeshögskola, högskola/universitet samt fristående kommunikationsskolor. Relevanta utbildningar kan även finnas inom folkhögskola och KKU.
Exempel på passande utbildning på högskolenivå - programmet på Konstfack: Kandidatprogram/Grafisk-design--Illustration, urval till vilket görs på på konstnärlig grund och baseras på arbetsprover, skriftlig motivering och intervju.

Förberedande grundutbildning finns på flera av gymnasieskolans nationella program, exempelvis på inriktningen Estetik och media på Estetiska programmet, inom vilken brukar kurser som Grafisk kommunikation och Medieproduktion finnas i programutbudet och eleverna jobbar, om de läser de kurerna, mycket med layout och formgivning.
En annan av de passande utbildningar på gymnasiet är inriktning Bild och formgivning på Estetiska programmet.

Framtidsutsikter

Många grafiska formgivare arbetar inom konjunkturkänsliga branscher som media och kommunikation, och i lågkonjunktur minskar möjligheterna både för anställningar och uppdrag.

Den tekniska utvecklingen går mycket snabbt inom det område där grafiska formgivare är verksamma. Exempel på förändringar som på olika sätt påverkar formgivarens arbete är nya medier som växer fram och utvecklas, datorernas programvara och tekniska hårdvara är i en mycket snabb utveckling. Den grafiska formgivaren måste hålla sig uppdaterad inom dessa områden.
Förändringar sker också inom den grafiska branschen vilket påverkar produktionsprocessen. Trots detta är grundläggande kunskap och erfarenhet som bygger på traditionell formgivning nödvändig i konkurrensen på arbetsmarknaden.

Lön

Ingångslön (uppgift från december 2017): cirka 25.500 kr/månad.

Länktips

11 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.