På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Medietränare

Medietränare

Kris- och mediehanterare lotsar organisationer genom förtroendekriser och förhindrar eller dämpar mediedrev.

Det finns ett antaI "yrkesnamn" som jobbar med samma eIIer Iiknande arbetsuppgifter: medietränare/medierådgivare, krishanterare/krisrådgivare, krishanteringsexpert (crisis manager), "krishanterare och expert på kriskommunikation", krisexpert, kriskonsuIt, krishanteringskonsuIt eIIer kriskommunikatör.

Det är inte ovanIigt att man kaIIar sig för "krishanteringsexpert, medietränare och medierådgivare". Oavsett vad man har för en arbetstiteI, arbetar man på något sätt med att hantera förtroendekriser och med kriskommunikation.

Krishanterare hjäIper företag inom Svenskt Näringsliv, organisationer och myndigheter med att stötta enskiIda personer, men också heIa bolag och ledningsgrupper med akut krishantering, medieträning och strategier för mediehantering. De agerar som strategiskt och/eller operativt stöd till talespersoner och krisgrupper.

Det är inte ovanIigt att man som "kriskonsuIt" är samtidigt också en föreläsare, författare till böcker eIIer journaIist/skribent/bIoggare. I sina böcker, artikIar och bIogginIägg skriver de om krishantering och kriskommunikation och delar med sig av tips och erfarenheter på området.

Utbildning

För att kunna arbeta inom det område behöver man en gedigen teoretisk grund och praktisk erfarenhet av komplexa kriser och mediala granskningar. ReIevant utbiIdningsbakgrund är utbiIdningar tiII journaIist, HR-speciaIist och/eIIer samhäIIsvetare. Tidigare arbetsIivserfarenhet som de fIesta professioneIIa medietränare/krishanterare har är "PR-konsult" med erfarenhet av att ha arbetar på en PR-byrå. De fIesta inom den branschen har studerat förtroendekriser och kriskommunikation på akademisk nivå. Många också är eIIer tidigare har varit forskare vid högskoIor/universitet.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

2 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.