På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Teckenspråkstolk
Spela filmen

Teckenspråkstolk

Generellt sett kan man säga att det finns två typer av teckenkommunikation:
- de som föds med dövhet, eller hörselnedsättning använder sig av teckenspråk som kommunikationsmetod
och
- vuxendöva, som har ett talat språk som modersmål, brukar ofta metoden tecken som stöd (TSS).

Teckenspråkstolkar bistår med tolkhjälp för döva och för personer med hörselnedsättning. Tolkens arbete innefattar allt från vaggan till graven och kan innebära tolkning inom till exempel sjukvård, arbetsliv, utbildning, såväl som fritid, för att nämna några.
Teckenspråkstolkar arbetar med att möjliggöra kommunikation mellan två eller flera parter där språket innefattar talad svenska till teckenspråk, eller tvärtom.

Teckenspråket innefattar så väl tecken, som ansiktsuttryck och kropp, där alla delar är viktiga komponenter.

Personliga egenskaper
Viktiga egenskaper för att kunna arbeta som tolk är stresstålighet, flexibilitet och god samarbetsförmåga.

Lilla ordboken
SVT
- en forkortning som kan stå för "Svenskt teckenspråk för hörande";det finns i det svenska utbildningssystemet (uppgift från jan 2018) SVT1, som motsvarar A1.2, och SVT2, som motsvarar A2.1, kurser; A1-C2 är graderingar på CEFR, som är den gemensamma europeiska referensramen för språk, lärande, undervisning och bedömning (på svenska blir förkortningen GERS). Det finns 6 generella nivåer för språkfärdighet: A1, A2, B1, B2, C1 och C2.
TSS = Tecken som stöd.
Tecken som stöd (TSS) metoden lånar tecken från svenska teckenspråket. TSS används ofta samtidigt som man pratar. Att teckna en del av orden i ett samtal underlättar för hörselskadade att avläsa/förstå vad som sägs.

Att tänka på när man använder tolkhjälp
Du som deltar i samtal som tolkas bör prata i normal samtalstakt. Viktigt att komma ihåg är att inte ställa frågor till tolken; detta för att tolken är inte en part i samtalet. Tolkens uppgift är att översätta/förmedla det som sägs mellan de deltagande samtalsparter.

Utbildning

Teckenspråkskompetens kan man tillskaffa sig på olika sätt: genom självstudier, genom kurser på en gymnasieskola elIer på ett studieförbund, komvux eller folkhögskola eller via en av Tolk- och översättningsinsitutets teckenspråksutbildningar.
Utbildningen är ofta kombinerad och ger en dubbelkompetens i form av att du efter avslutad utbildning är både teckenspråkstolk och-dövblindtolk. Att vara dövblindtolk innebär att du kan tolka även till personer som har en kombinerad syn och hörselskada. De vanligast förekommande tolkmetoderna inom detta område är taktil tolkning, avståndstolkning (anpassat efter tolkanvändarens synfält) och tydligt tal. Utöver att tolka det sagda ordet ingår det även i dövblindtolkens roll att syntolka och ledsaga tolkanvändaren.

Anställningsvillkor
Anställningsvillkoren kan variera: allt ifrån att vara anställd hos landstingets tolkcentral, till att arbeta inom privat sektorn, där det är vanligast med heltidsanställningar. Det finns också många teckenspråkstolkar som frilansar och därmed blir timarvoderade.
Grundlönen brukar starta på ca 22.000 per månad.

Övrigt

Kunskaper i teckenspråk kan man använda inom många andra yrken (även om man inte arbetar som just teckenspråkstoIk), exempelvis är teckenspråkskunskaper nödvändiga för att kunna jobba som hörselassistent. Yrken inom viIka man kan behöva använda teckenspråk är bland annat: personlig assistent, hemtjänstpersonallärare och audionom.

Länktps

Se gärna också information i yrkespresentationen Hörselassistent.

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.