Teckenspråkstolk
Spela filmen

Teckenspråkstolk

Generellt sett kan man säga att det finns två typer av teckenkommunikation

 • De som föds med dövhet, eller hörselnedsättning använder sig av teckenspråk som kommunikationsmetod
 • Vuxendöva, som har ett talat språk som modersmål, brukar ofta metoden tecken som stöd (TSS)

Teckenspråkstolkar bistår med tolkhjälp för döva och för personer med hörselnedsättning. Tolkens arbete innefattar allt från vaggan till graven och kan innebära tolkning inom till exempel sjukvård, arbetsliv, utbildning, såväl som fritid, för att nämna några.

Teckenspråkstolkar arbetar med att möjliggöra kommunikation mellan två eller flera parter där språket innefattar talad svenska till teckenspråk, eller tvärtom.

Teckenspråket innefattar så väl tecken, som ansiktsuttryck och kropp, där alla delar är viktiga komponenter.

Du som deltar i samtal som tolkas bör prata i normal samtalstakt. Viktigt att komma ihåg är att inte ställa frågor till tolken, detta för att tolken är inte en part i samtalet. Tolkens uppgift är att översätta och förmedla det som sägs mellan de deltagande samtalsparter.

Kunskaper i teckenspråk kan man använda inom många andra yrken, exempelvis är teckenspråkskunskaper nödvändiga för att kunna jobba som hörselassistent.

Utbildning

Teckenspråkskompetens kan man skaffa sig på olika sätt, dels genom självstudier, genom kurser på en gymnasieskola eller på ett studieförbund, komvux eller folkhögskola.

Det finns även utbildning hos Tolk- och översättningsinsitutet. Utbildningen är ofta kombinerad och ger en dubbelkompetens i form av att du efter avslutad utbildning är både teckenspråkstolk och dövblindtolk. Att vara dövblindtolk innebär att du kan tolka även till personer som har en kombinerad syn och hörselskada.

De vanligast förekommande tolkmetoderna inom detta område är taktil tolkning, avståndstolkning, anpassat efter tolkanvändarens synfält och tydligt tal.

Framtidsutsikter

Det finns idag brist på teckenspråkstolkar och livssituationen för döva och hörselskadade i landet riskerar att bli än värre. Myndigheten för delaktighet varnar för brist på teckenspråkstolkar eftersom få söker sig till yrket samtidigt som många lämnar det. På längre sikt saknas det alltså personer på väg in i yrket.

Personliga egenskaper

Viktiga egenskaper för att kunna arbeta som tolk är stresstålighet, flexibilitet och god samarbetsförmåga.

Övrigt

Tecken som stöd (TSS) -metoden lånar tecken från svenska teckenspråket. TSS används ofta samtidigt som man pratar. Att teckna en del av orden i ett samtal underlättar för hörselskadade att avläsa och förstå vad som sägs.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  8 Lediga jobb som teckenspråkstolk

  VISA FLER LEDIGA JOBB


  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.