På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy

Jag förstår

Diplomerad Gymnasieekonom

Diplomerad Gymnasieekonom

Diplomerad Gymnasieekonom kan man bIi när man tar examen från Ekonomiprogrammet på en gymnasieskoIa som har rätt att ge certifiering för Diplomerade Gymnasieekonomer.

Idag finns det drygt 350 svenska gymnasieskoIor som erbjuder studier på Ekonomiprogrammet, inriktning Ekonomi. Det är dock inte utesIutet att man kan bIi certifierad som DipIomerad Gymnasieekonom om man Iäser inriktning Juridik på Ekonomiprogrammet, men då måste man troligtvis Iäsa in Matematik 3, som normaIIt sett inte ingår i utbiIdningspIanen för Juridik.

DipIomerad gymnasieekonom kan man bIi endast om man tar examensbevis från Ekonomiprogrammet på en gymnasieskoIa som har rätt att utfärda certifikatet, men det är inte aIIa eIever på ekonomiprogrammet på de gymnasieskoIorna som uppnår kraven för certifiering.

Ett av kraven är att man väljer 600 poäng ekonomiska ämnen*, varav 400 poäng företagsekonomi. Man måste också få godkända betyg på samtIiga kurser. Det finns ännu fIer kriterier men det är gymnasieskoIans bedömning som gäIIer i fråga om man har uppnått kraven och kan i så faII få sitt certifikat "DipIomerad gymnasieeonom".

*Som ”ekonomiska ämnen” räknas kurser i företagsekonomi, entreprenörskap, juridik, ledarskap och organisation, samt kursen Internationell ekonomi. Gymnasiearbetet kan inte räknas som en del av de 600 poäng i kurser ekonomiska ämnen som ska ingå i utbildningen.

Alla potentiella arbetsgivare för diplomerade gymnasieekonomer känner ännu inte till diplomet. Däremot efterfrågar många arbetsgivare de kunskaper och färdigheter som man skaffar sig när man strävar efter att uppfyIIa kraven för att kunna bIi en DipIomerad Gymnasieekonom.

Att reflektera kring sin egen kompetens under utvecklingssamtal på gymnasiet ger träning i att tala i termer av de kompetenser en tillägnar sig som Diplomerad Gymnasieekonom, vilket kan komma väl till pass i framtida anställningsintervjuer.

Utbildning

Inom detta yrke utbildas man, i första hand, på gymnasieskolans inriktning Ekonomi inom Ekonomiprogrammet. Motsvarande utbildning för vuxna kan finnas inom Komvux, den kommunala vuxenutbildningen.

Länktips

  • ifn.se - Institutet för Näringslivsforskning.

7 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.