På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Internationella FN-dagar & FN-veckor

Internationella FN-dagar & FN-veckor

JANUARI
27 januari - Internationella dagen till minne av förintelsens offer.Yrke - Historiker

FEBRUARI
4 febriari - Världscancerdagen [WHO*]. Var god se yrkespresentation  - Onkolog
6 febriari - Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning[WHO*]. Var god se yrkespresentation - Gynekolog
11 febr - Internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskap. Var god se yrkespresentation  - Naturvetare
20 febr - Världsdagen för social rättvisa. Var god se yrkespresentation  - Socionomyrken
21 febr - Internationella dagen för modersmål [UNESCO]. Var god se yrkespresentation  - Modersmålslärare

MARS
1 mars - Internationella dagen mot diskriminering[UNAIDS]. Var god se yrke - Diskrimineringsombudsman
8 mars - Internationella kvinnodagen. Var god se info - Karriärkvinnorna genom historien

21 mars

  • Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering. var god se yrkespresentation - Internationell rättsvetare
  • Internationella dagen för Nowruz. Det är "den första vårdagen"/vårdagsjämningen som sedan urminnes tider firas stort i många länder, bl a i Iran, Afghanistan, Tadzjikistan, irakiska Kurdistan, Azerbajdzjan, Turkmenistan, Uzbekistan & Pakistan. Var god se yrkespresentation - Etnograf
  • Internationella Down syndrom-dagen. Var god se yrkespresentation - Särskolelärare

22 mars - Internationella vattendagen. Var god se yrkespresentation - Vattenstrateg
23 mars - Världsmeteorologidagen [WMO]. Var god se yrkespresentation - Meteorolog
24 mars - Internationella dagen för rätt till sanning om grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna, samt för offrens värdighet. Var god se yrkespresentation - Jurist
och Världstuberkulosdagen [WHO*]. Var god se yrkespresentation - Tuberkulos-expert
25 mars - Internationella dagen till minne av slaveriets offer. Var god se yrkespresentation - Historiker

APRIL
2 april - Internationella autismdagen. Var god se yrkespresentation - Speciallärare
4 april - Internationella dagen mot minor. Var god se yrkespresentation  - Bombtekniker
7 april - Världshälsodagen [WHO*]. Var god se yrkespresentation - Hälsoinformatör
7 april - Världsdagen för åminnelse av offren för Rwandas folkmord. Var god se yrkespresentation - Handledare i sorgbearbetning
22 april - Internationella dagen för Moder Jord. Var god se yrkespresentation  - Miljövårdsyrken
23 april - Världsdagen för böcker och copyright [UNESCO]. Var god se yrkespresentation  - Bokförlagsyrken
25 april - Världsmalariadagen [WHO*]. Var god se yrkespresentation  - Infektionist
26 april - Världsdagen för intellektuell äganderätt [WIPO]. Var god se yrkespresentation - IP-paralegal
28 april - Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen [ILO]. Var god se yrkespresentation - Arbetsmiljöinspektör

MAJ
3 maj - Internationella dagen för pressfrihet. Var god se yrkespresentation  - Multijournalist
8-9 maj - Hågkomst och försoning för de som omkom under andra världskriget. Var god se yrkespresentation - Historiker
11-12 maj - Världsdagen för flyttfåglar [UNEP]. Var god se yrkespresentation  - Ornitolog
15 maj - Internationella familjedagen. Var god se yrkespresentation  - Familjebehandlare
17 maj - Internationella telekommunikationsdagen. Var god se yrkespresentation - Kommunikatör
21 maj - Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling. Var god se yrkespresentation  - Kulturvetare
22 maj - Internationella dagen för biologisk mångfald. Var god se yrkespresentation - Biolog
29 maj - Internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal. Var god se yrkespresentation - FN-jobb
31 maj - Internationella dagen mot tobak [WHO*]. Var god se yrkespresentation - Mental coach

JUNI
4 juni - Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression. Var god se yrkespresentation  - Familjehemsförälder
5 juni - Världsmiljödagen. Var god se yrkespresentation - Naturvårdsbiolog
8 juni - Världshavsdagen. Var god se yrkespresentation - Oceanograf
12 juni - Internationella dagen mot barnarbete [ILO]. Var god se yrkespresentation - Barnombudsman
14 juni - Internationella blodgivardagen [WHO*]. Var god se yrkespresentation - Hematolog
15 juni - Världsdagen om våld och övergrepp mot äldre. Yrke - Sjuksköterska inom äldrevård
17 juni - Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka. Var god se yrkespresentation  - Klimatanpassningssamordnare
20 juni - Världsdagen för flyktingar. Yrke - Beslutsfattare på Migrationsverket
23 juni - FN:s dag för offentliga tjänster. Var god se yrkespresentation  - Upphandlare
23 juni - Internationella dagen för änkor. Yrke - Handledare i sorgbearbetning
26 juni - Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika. Var god se yrkespresentation  - Drogförebyggare
26 juni - Internationell solidaritetsdag för tortyroffer. Yrke - Värvare

JULI
5 juli - Internationella dagen för kooperativ. Var god se yrkespresentation - Gårdsbutiksföretagare
11 juli - FN:s befolkningsdag [UNDP]. Var god se yrkespresentation  - Folkhälsoplanerare
18 juli - Internationella Nelson Mandela dagen. Yrke - Politiker
30 juli - Internationella dagen mot trafficking av personer. Var god se yrkespresentation - Jurist

AUGUSTI
9 augusti - Internationella dagen för världens ursprungsfolk. Var god se yrkespresentation - Renskötare
12 aug - Internationella ungdomsdagen. Var god se yrkespresentation  - Ungdomscoach
19 aug - Internationella dagen för humanitärt arbete. Var god se yrkespresentation  - Humanist
23 aug - Internationella dagen till minne av slaveriet och dess avskaffande [UNESCO]. Var god se yrkespresentation  - Politisk redaktör
29 aug - Internationella dagen mot kärnvapenprov. Var god se yrkespresentation  - Försvarsattaché

SEPTEMBER
5 sept - Internationella dagen för välgörenhet. Var god se yrkespresentation  - Projektledare
8 sept - Internationella läskunnighetsdagen [UNESCO]. Var god se yrkespresentation  - Språklärare
10 sept - Internationella suicidpreventiva dagen [WHO*]. Var god se yrkespresentation  - Psykolog
15 sept - Internationella dagen för demokrati. Var god se yrkespresentation  - Politiker
16 sept - Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet. Var god se yrkespresentation  - Ekolog
21 sept - Internationella fredsdagen. Var god se yrkespresentation  - Ambassadör
26 sept - Internationella dagen för eliminerandet av kärnvapen. Var god se yrkespresentation  - Diplomat
27 sept - Världsturismdagen [UNWTO]. Var god se yrkespresentation  - Turistinformatör
28 sept - Internationella rabiesdagen [WHO*]. Var god se yrkespresentation  - Specialistläkare
Internationella sjöfartsdagen (valfri dag sista veckan i september) [IMO]. Var god se yrkespresentation  - Sjöyrken

OKTOBER
1 okt - Internationella dagen för äldre. Var god se yrkespresentation  - Geriatrisjuksköterska.
2 okt - Internationella ickevåldsdagen. Var god se yrkespresentation  - Medlare.
5 okt - Internationella dagen för lärare [UNESCO]. Var god se yrkespresentation  - Lärare.
9 okt - Världspostunionens dag [UPU].
10 okt - Världsdagen för mental hälsa [WHO*]. Var god se yrkespresentation  - Psykiatriker.
11 okt - Internationella flickdagen. Var god se yrkespresentation  - Genusvetare.
13 okt - Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer. Var god se yrkespresentation  - Seismolog.
15 okt - Internationella dagen för landsbygdens kvinnor. Var god se yrkespresentation  - Lantbrukare.
16 okt - Världslivsmedelsdagen. Var god se yrkespresentation  - Processoperatör inom Livsmedelsindustrin.
17 okt - Internationella dagen för utrotning av fattigdom. Var god se yrkespresentation - Ekonomiyrken.
24 okt - FN-dagen. Var god se yrkespresentation  - FN-jobb.
24 okt - Världsdagen för information om utvecklingsfrågor. Var god se yrkespresentation  - Informatör.
27 okt - Världsdagen för audiovisuellt kulturarv [UNESCO]. Var god se yrkespresentation - Kulturarvspedagog.

NOVEMBER
6 nov - Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter. Var god se yrkespresentation - Miljövårdsyrken.
10 nov - Världsdagen för vetenskap för fred och utveckling [UNESCO]. Var god se - Yrken inom försvarsmakten.
14 nov - Världsdiabetesdagen [WHO*]. Var god se yrkespresentation - Diabetessköterska.
16 nov - Internationella dagen för tolerans. Var god se yrkespresentation - Socionomyrken.
Tredje söndagen i november: Världsdagen till minne av offer för trafikolyckor. Var god se yrkespresentation - Trafikplanerare.
19 nov - Världsdagen för toaletter. Var god se yrkespresentation - Fastighetsyrken.
20 nov - Internationella barndagen. Var god se yrkespresentation  - Barnläkare.
20 nov - Världsfilosofidagen [UNESCO]. Var god se yrkespresentation  - Filosof.
21 nov - Världsdagen för TV. Var god se yrkespresentation  - TV-producent.
22 nov - Industrialiseringsdagen för Afrika. Var god se yrkespresentation - Kultur/naturgeograf.
25 nov - Internationella dagen mot våld mot kvinnor. Var god se yrkespresentation  - Kvinnojoursmedarbetare.
29 nov - Internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket. Var god se yrkespresentation - Expert.

DECEMBER
1 dec - Internationella AIDS-dagen. Var god se yrkespresentation  - Epidemiolog.
2 dec - Internationella dagen för avskaffande av slaveri. Var god se yrkespresentation  - Rättsvetare.
3 dec - Internationella dagen för handikappade. Var god se yrkespresentation - Vårdare inom funktionsvariation.
5 dec - Internationella dagen för volontärarbete för ekonomisk och social utveckling. Var god se yrkespresentation  - Volontär.
7 dec - Internationella dagen för civil luftfart [ICAO]. Var god se yrkespresentation  - Flygledare.
9 dec - Internationella dagen mot korruption. Var god se yrkespresentation  - Brottsförebyggande samordnare.
10 dec - Mänskliga rättigheternas dag. Var god se yrkespresentation  - Beslutsfattare på Migrationsverket.
11 dec - Internationella dagen för världens berg. Var god se yrkespresentation  - Bergsguide.
18 dec - Internationella migrationsdagen. Var god se yrkespresentation  - Gränskontrollant.
20 dec - Internationella dagen för mänsklig solidaritet. Var god se yrkespresentation  - Ombudsman.

FN-VECKOR
1-7 februari
Interreligiös vecka för harmoni. Var god se yrkespresentation  - Teolog.

21-27 mars
Solidaritetsvecka i kampen mot rasism och rasdiskriminering. Var god se yrkespresentation  - Diskrimineringsombudsman.

25-31 maj
Solidaritetsvecka för folk i koloniområden som kämpar för frihet, självständighet och mänskliga rättigheter. Var god se yrkespresentation - Utrikeskorrespondent.

1-7 augusti
Världens amningsvecka [WHO*]. Var god se yrkespresentation  - Barnmorska.

4 -10 oktober
Världsrymdens vecka. Var god se yrkespresentation - Rymdyrken.

24-30 oktober
Nedrustningsveckan. Var god se yrkespresentation  - Internationell rättsvetare.

11-17 november
Internationell vecka för vetenskap och fred. Var god se yrkespresentation - Forskare.

Lilla ordboken
UNEP - Förenta nationernas miljöprogram, ofta förkortat till UNEP (av det engelska namnet United Nations Environment Programme).

Länktips
www.who.int - WHO, World Health Organization (Världshälsoorganisation).

 

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.