Bombtekniker
Spela filmen

Bombtekniker

Bombtekniker, eller ammunitions- eller minröjningsspecialist, arbetar med kvalificerad röjning av ammunition.

I alla konfliktområden förekommer ett hot från kvarbliven ammunition från exempelvis minfält, ammunition som inte fungerar och lämnats kvar eller gamla ammunitionsförråd. Andra situationer där bombteknikers insatser behövs är vid t ex hot om terrordåd som inbegriper sprängämnen.

Som ammunitionsröjare är den huvudsakliga uppgiften att oskadliggöra ammunitionen för att skydda civil befolkning. Inom försvarsmakten, eller vid arbete i krigszoner, kan bombteknikers arbete gå ut på att möjliggöra att andra förband kan förflytta sig säkert i terrängen. I Sverige händer det att militära bombtekniker får till uppgift att oskadliggöra ammunition på militära övningsfält eller att stödja polisen med ammunitionsröjning.

Det finns tre huvudsakliga arbetsinriktningar inom ammunitionsröjning: minröjning, röjning av konventionell ammunition (CMD) och röjning av improviserade laddningar (IEDD).

Utbildning

Det finns två huvudsakliga vägar att gå om man vill utbilda sig till bombtekniker / ammunitionsröjare: man kan gå utbildning antingen i form av en vidareutbildning för en polis, se gärna information om yrket Polis eller så kan man söka till min- och ammunitionsröjarutbildning inom Försvarsmakten.

All utbildning inom den svenska Försvarsmakten börjar med en Grundläggande Militärutbilnding (GMU), vilken är 9 månader lång. Efter GMU kan man fortsätta utbildning till min- och ammunitionsröjare.

Som bombtekniker/ammunitionsröjare kan man avancera till en yrkesroll som Ammunitionsröjningsledare.

Personliga egenskaper

Ammunitionsröjning kan vara fysiskt påfrestande men framförallt kräver arbetet en stark psykisk uthållighet för att klara påfrestningen att under längre tid arbeta i en miljö där risken för att en explosion kan inträffa är överhängande.

För att kunna tillgodogöra sig utbildningen till bombtekniker krävs god teoretisk förmåga och teknisk förståelse såväl som praktisk fallenhet. Ammunitionsröjning är ett hantverk som kräver många års erfarenhet för att bli duktig.

Arbetsplats

Man kan arbeta både nationellt och internationellt. Bombtekniker arbetar ofta självständigt men måste även vara bra på att samarbeta med andra.

Visste du att...?

... dynamit uppfanns 1866 av Alfred Nobel (1833-1896). Alfred Nobel tog patent på 355 uppfinningar, patent på dynamit tog han 1867.
Källa: Tekniska museet

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.