På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Särskolelärare

Särskolelärare

Särskolelärare är en lärare som arbetar på grundsärskolor och på gymnasiesärskolor. Gymnasiesärskola i Sverige erbjuder i dagens läge nio nationella program och det individuella särskoIeprogrammet. Särskoleelever kan även i vissa fall läsa på gymnasieskolans introduktionsprogrammen, t.ex på IM, Yrkesintroduktionen.

Här>> kan du Iadda ner Skolverkets broschyr "Kort om gymnasiesärskolan" (16 sidor) och här - broschyr "Speciallärare/informationsmaterial" (28 sidor). 

Vill du se Skolverkets ca 30 min lång film om mottagande av grund- och gymnasiesärskoleelever, finns den här.

Vad är kognitiv funktionsnedsättning?
En kognitiv funktionsnedsättning kan yttra sig i form av svårigheter att minnas, uppfatta tid, planera, organisera, fokusera, hantera stressiga situationer och ta in och tolka mycket information. Att vara i sociala sammanhang kan också upplevas som mycket stressande för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Utbildning

Kort om kraven för att bIi behörig Särskolelärare: för att SkoIverket ska kunna utfärda lärarlegitimation för en Särskolelärare, krävs att man har GrundIärarexamen mot grundskoIans "tidigare år" + SpeciaIlärarexamen med inriktning på utveckIingsstörning.

Visste du att...?
Ca 81% av barn och ungdomar i Sverige spelar spel (uppgift från januari 2017). Spelens komponenter, dynamik och design är konstruerade för att engagera, och de verktygen kan man plocka ur spelen och använda för att motivera elever till att prestera bättre och dessutom få ett tydligare sammanhang i skolan. Metoden har också visat sig mycket givande i arbete med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Gamification (eller spelifiering) handlar inte om att spela spel, utan om hur pedagogik och psykologi kan samspela för att öka engagemang, effektivitet och arbetsglädje i skolan och/eller i andra lärande situationer.

Lilla ordboken
CRA - Community Reinforcement Approach; är avsett för personer med alkohol- & drogproblem samt för dem med samsjuklighet: både missbruksproblem & t.ex en psykiatrisk diagnos.
Dyspraxi - är en funktionsnedsättning som innebär att personen har svårt att koordinera sina muskelrörelser.
Verbal dyspraxi - svårigheter när det gäller den motoriska programmeringen av talrörelser.
Oral dyspraxi - generella svårigheter att viljemässigt styra munmotoriken.

HVB - en förkortning för "Hem för vård eller boende" = en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran. Källa: Inspektionen för Vård & Omsorg (IVO).

Länktips
gymnasiesarskola.se/om-sarskolan/behorig - info om behörighet till särskolan
syvi.se - Vägledning riktad till elever i behov av särskilt stöd
fub.se - FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar & vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv
www.1177.se/Lagen-om-stod-och-service-till-vissa-funktionshindrade---LSS - info om LSS
fritidsbanken.se - låna sport- och fritidsutrustning gratis i 14 dagar
skolinspektionen.se - info om vilka fel & brister inom skolväsendet som kan anmälas till Skolinspektionen
mfd.se - Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället
youtube.com/watch - se en ca 4 min lång film Verbal dyspraxi - vad är det?
folkhogskola.nu/sok - info om utbildning i Dalarna, på Sjöviks folkhogskola (allman-kurs-steget---for-dig-som-tidigare-gatt-sarskola)
studeramedfunktionshinder.nu - tips och råd till dig med funktionshinder
fordetvidare.se - Läraryrket - något för dig?
folkhogskola.nu/sok-kurser/?disability - folkhögskoleutbildningar för personer med utvecklingsstörning;
vo-college.se/NKR - Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet
studeramedfunktionshinder.nu/anpassade-skolor
csn.se/partner/nyhet - om Högre bidrag för elever som läst på Introduktionsprogrammen (från 1 juli 2018)
forsakringskassan.se/privatpers/funktion - info om Aktivitetsersättning
gymnasiesarskola.se/forum - information om gymnasiesärskolorna och allmän info om utvecklingsstörning.

Du som är intresserad av yrket Särskolelärare, kanske också vill ta del av informationen om flera yrken:
Speciallärare och Specialpedagog.

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.