På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Sjöyrken
Spela filmen

Sjöyrken

Skandinaviskt sjöfolk (sjömän*), och speciellt svenskt, håller överlag väldigt hög standard och kvalitet mycket tack vare att Sverige implementerar kvalitativa och högre satta standarder och krav än vad som det internationellt rekommenderas (se info på IMO).
_____________
*I dagligt tal kallas de som arbetar till sjöss ofta för "sjömän".

För närvarande presenterar vi på Framtid.se föIjande de så kallade "Sjöyrken":
Marin serviceingenjör,

Sjöingenjör, Styrman/båt, Sjökapten

Sjöintendent, Skärgårdskapten, Fartygsbefäl

Tekniskt befäl, Fartygsingenjör, Fartygselektriker

Maskinpersonal, Matros, Befälhavare på färjor

Motorman på färjor, Båtman, Lots

Övriga sjöyrken:

Jungman - en nybörjarbefattning inom ett fartygs däcksavdelning. För att arbeta som jungman krävs inget särskilt behörighetsbevis från Transportstyrelsen. Den som har befattning som jungman ska dock kunna visa upp ett giltigt läkarintyg för sjöfolk och (i utrikes trafik) även en sjöfartsbok.

Lättmatros
Behörigheten lättmatros medför rätt att tjänstgöra som lättmatros (och lägre manskapsbefattningar på däck) i alla svenska handelsfartyg. För mer info se transportstyrelsen.se/sv/sjofart.

 Övergripande information om Sjöyrken:


Att tänka på:
- För arbetet till sjöss ska man besitta goda språkkunskaper, och framförallt i engelska, därför att arbetsspråket till sjöss är just engelska.

- Även om man är borta längre perioder hemifrån, har man nu, i modern tid, väldigt bra kommunikations möjligheter med familj och vänner iland (t.ex via Skype).

- Arbetsmiljö ombord på ett fartyg är speciell på flera sätt. På bryggan kan det vara både fysiskt och psykiskt ansträngande. Den som sköter navigeringen har ett stort ansvar och i hårt väder med dålig sikt är det mycket pressande att navigera ett fartyg genom trånga passager. Nere på däck och i lastrummet vibrerar och bullrar det. Särskilt bullrigt och dålig luft är det på bildäck. 

- Läkarintyg krävs:
Läkarintyg för sjöfolk där det tydligt framgår att de svenska syn- och hörselkraven uppfylls. Intyget ska vara utfärdat enligt STCW-2010 Manila och inte vara äldre än två år. 

Alumnhistoria: möt Niklas R.

Länktips

UtbiIdningar inom Sjöfart:
se MarinteknikutbiIdning på gymnasiet
och SjöfartsutbiIdning på gymnasiet
ha.ax - Sjöfartsakademin vid Högskolan på Åland
chalmersprofessional.se - Chalmers Professional Education erbjuder korta utbildningar mot betalning.

Se också en ca 2,5 minuters lång film där fem studerande vid Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet berättar om vad som de alltid tar med sig ut på sjön - här är snabblänk till den filmen.

______________
* ett kulturhistoriskt värdefullt fartyg. Certifikatet är nationellt, men fartyget kan även segla internationellt. 

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.