Kvinnligt och Manligt

Kvinnligt och Manligt

Det är ingen hemlighet att det finns yrken som är kvinno- eller mansdominerade där många fler än hälften av de yrkesverksamma tillhör samma kön.

Mansdominerade yrken på den svenska arbetsmarknaden är bland annat:
Artistbokare
Fastighetsskötare
Maskinställare
Maskinoperatör
Metallarbetare
Professor
Dataspelsbranschens yrken
Metalltryckare
Civilingenjör
Installations- och serviceelektriker
Fordonsmekaniker
Snickare
Träarbetare
Företagssäljare
Racingmekaniker
Lagerarbetare
Programmerare
Lastbilsförare
Lastbils- och maskinmekaniker
Yrken inom försvarsmakten
Svarvare
Byggnadsarbetare
Chef
Brandman
Verkstadsarbetare.

Kvinnodominerade yrken på den svenska arbetsmarknaden är bland andra:
Barnmorska
Tandhygienist
Receptarie
Arbetsterapeut
Dietist
Fysioterapeut
Psykoterapeut
Audionom
Biomedicinsk analytiker (BMA)
Vårdbiträde
Redovisningsekonom
Städare
Personlig assistent
Grundskolelärare
Sekreterare
Kontorsvärd
Sjuksköterska
Ekonomiassistent
Administratör
Receptionist
Telefonist
Hemtjänstpersonal
Undersköterska
Barnskötare
Förskollärare


Generellt sett har de mansdominerade yrkena en högre medellön än de kvinnodominerade yrkena. 2017 var den genomsnittliga månadslönen i Sverige 33700 kronor i månaden. Den genomsnittliga månadslönen för män var 35700 kronor och för kvinnor 31700 kronor, detta enligt Medlingsinstitutet.
Källa: Studera.nu


De vanligaste yrkena för egenföretagande kvinnor är: Frisör, Städare, Butikssäljare, Skogsarbetare, Växtodlare och Djuruppfödare.

De vanligaste yrkena för egenföretagande är: Träarbetare, Snickare, Odlare av jordbruksväxter, frukt- och bär;

Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur; Växtodlare och djuruppfödare (blandad drift) och Skogsarbetare.

Källa: scb.se


Länktips