Transportföretagen

Transportföretagen

Transportföretagen är transportnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation. I sju förbund ingår drygt 9 000 medlemsföretag som tillsammans har över 200 000 anställda. Vi är den samlade rösten för svensk transportnäring.

Våra medlemmar är våra uppdragsgivare. Vi stöttar deras verksamheter genom att teckna kollektivavtal och att ge arbetsrättslig rådgivning inom en rad olika områden. Vi bistår även i fackliga förhandlingar samt vid bransch-, kompetens- och arbetsmiljöfrågor.

Transportföretagen är också en aktiv part i den politiska debatten. Vår ledstjärna är att transporterna och vara en del av samhällets blodomlopp. Därför arbetar vi för att skapa goda förutsättningar för transportnäringen och medverka till välfärd och hållbar tillväxt för alla.

Transportbranschen erbjuder många olika yrken och specialiseringar. Det ger dig bra möjligheter till ett varierande och roligt yrkesliv.

- Här finns det gott om jobb i framtiden! säger Johanna Linder, branschutvecklare Transportföretagen.

Filmer och inspiration om yrken inom Transport! - VIKÖR.nu

Visa mer
Visa mindre