På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Flygmekaniker
Spela filmen

Flygmekaniker

Flygmekaniker och flygtekniker arbetar med underhåll, tillsyn, reparationer av flygplan, helikoptrar och flygplansmotorer samt med nytillverkning av flygplan och flygmotorer. Skillnaden mellan mekaniker och tekniker ligger i att tekniker har längre, eftergymnasial utbildning och därför får ta ett större ansvar. Vid underhåll av flygmaskiner gör ofta mekaniker mindre tillsyner och service samt rutinarbeten. En flygtekniker gör dessutom felsökning, inspektioner samt funktionskontroller som kräver större systemkännedom.

Utbildade flygmekaniker är eftertraktade inom många olika områden. Man kan exempelvis vara anställd hos de civila flyg– och helikopterbolagen, flygvapnet (dvs inom det militära flyget), inom flygindustrin eller inom fristående flygtekniska verkstäder. Arbetsuppgifterna skiljer sig åt beroende på var man arbetar. Efter ett visst antal flygtimmar ska motorer, flygplan och helikoptrar ses över. Behovet av tillsyn styrs av den flygtid som exempelvis motorn eller flygplanet är godkänd för. Det innebär att det förekommer både mindre, dagliga tillsyner och omfattande översyner.

Vid översynen arbetar man som flygmekaniker/flygtekniker efter manualer och föreskrifter som beskriver vad som ska göras och på vilket sätt. Till exempel ses motor, roder, bränslesystem över och komponenter byts ut. Varje detalj utsätts för röntgen och/eller spricksökning, det senare via sonder som motståndsmäter godset. Ökar motståndet har godset sannolikt en spricka och detaljen åtgärdas eller byts ut. I arbetet använder de olika handverktyg, specialverktyg och mätinstrument.

Flygmekanikern arbetar sida vid sida med flygteknikern med underhåll, tillsyn och reparationer av flygplan, helikoptrar och flygplansmotorer samt med nytillverkning av flygplan och flygmotorer. Att vara flygmekaniker innebär att du har ett mycket stort ansvar i ditt yrkesutövande. Arbetsgivare, kollegor och passagerare litar på att du underhåller flygplanen på ett professionellt sätt.

Då branschen ständigt genomgår förändringar, ny teknik och regeländringar, gäller det att hela tiden vara på tå. Nya motorer och flygplan kräver vidareutbildning. Om man ska jobba utomlands kräver det att man sätter sig in i det nya landets regelverk.

Läs mer på bliflygmekaniker.nu

SkiIInaden meIIan fIygtekniker och fIygmekaniker
Trots att de arbetar sida vid sida är skillnaden mellan flygmekaniker och flygtekniker ganska omfattande.

En flygmekaniker arbetar visserligen på samma arbetsplats som en tekniker. Allt som mekanikern utför skall ske under ansvar av den behörige teknikern. Teknikerna gör de mer avancerade uppdragen och fungerar som arbetsledare för mekanikern.

Statistiken säger att över hälften av de ungdomar som utbildar sig till flygmekaniker fortsätter sedan med att utbilda sig till flyg/helikoptertekniker vid någon av enheterna i Klippan, Linköping, Nyköping eller i Luleå.

I dag är bristen stor på flyg-/helikoptertekniker, däremot är arbetsmarknaden besvärlig i Sverige för flygmekaniker.

Både civila flygverkstäder och försvaret anställer idag tekniker från den civila flygteknikerutbildningerna. Internationellt är behovet mycket stort enligt de prognoser som flygföretagen gör.

Utbildning

Utbildning till flygmekaniker finns inom gymnasieskolan på Flygteknikutbildningen>> som är ett specialutfårmat program med egna examensmål. Programmet är riksrekryterande.
Lämpliga utbildningar kan även finnas inom Yrkeshögskolan, läs mer på YrkeshögskoleGuiden.

På Flygteknikutbildningarna på gymnasial nivå kan även flygtekniker utbiIdas, beroende på vilket tillstånd gymnasieskolan har: "Category A" ger behörighet till flygmekaniker och "del-66 Cat B1" ger behörighet att söka jobb i de flesta europeiska länder som flygtekniker.

Inom högskolan finns några ingenjörsutbildningar där man kan välja inriktning mot flygteknik, till exempel flygingenjörsprogrammet. Det finns också kurser om aerodynamik och flygmekanik. Vidareutbildning i olika flygplanstyper anordnas av arbetsgivaren.

Allmän info om utbildningar till flygmekaniker och flygtekniker:
det finns två nivåer inom flygteknikområdet; dels flygmekaniker (Kategori A) som man erhåller genom
gymnasiestudier på FTU, ett specialgymnasieprogram med egna examensmål.
Sedan finns det flygtekniker (Kategori B 1) som ges som YH-utbildning (inom yrkeshögskola) dels med inriktning mot helikopter och dels med inriktning mot flygplan.
Utbildningar i Luleå och i Klippan har en samverkan som innebär att man kan erhålla både helikopter och flygplansbehörighet.

Framtidsutsikter

Flygbranschen är konjunkturkänslig och utvecklingen har varit svag det senaste året. Både passagerartrafik in- och utrikes samt flygfrakt har drabbats av nedgångar. Arbetsförmedlingen gör dock bedömningen att arbetsmarknadsläget kommer förbättras något och att det kommer i så fall förhoppnings råda balans på arbetsmarknaden för flygmekaniker de närmaste åren. Som läget är idag så är som så att bristen är stor på flyg-/helikoptertekniker, däremot är arbetsmarknaden inte lika god i Sverige för flygmekaniker.

Övrigt

Det här yrket är i Sverige mycket mansdominerat: ca 96 % av yrkesverksamma är män (uppgift från SCB från mars 2017 - men som är baserat på data insamlat under år 2015).

Länktips

  • ffk.se - Frivilliga Flygkåren, FFK, en frivillig försvarsorganisation med medlemmar fördelade över hela Sverige
Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.