På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Styrman/flygplan

Styrman/flygplan

Det vanligaste är att två piloter ingår i besättningen, en kapten och en styrman. Det är kaptenen som fattar beslut men hen gör det i samråd med styrmannen. Man måste ha arbetat ett visst antal år som styrman innan hen har möjlighet att bli fIygkapten.

Styrmans uppgift är att backa upp fIygkaptenen med radiokommunikation, navigering och flygning. Styrmannen tar även fram beslutsunderlag exempelvis för bränsleberäkningar från olika tabeller och listor. Det är vanligt att kaptenen och styrman delar på arbetet: den ene gör pappersarbetet och sköter radiokommunikationen, samtidigt som den andre utför sjäIva flygningen.

Precis före flygningen begärs ett tillstånd att starta från flygledningen. Under de delar av flygningen då autopiloten styr, är det fortfarande kaptenens och styrmannens uppgift att övervaka situationen och de instrument som används. Man har hela tiden radiokontakt med flygtrafikledningar längs vägen och även med andra flygplan. Ibland ingår det att informera passagerarna om olika händeIser som kan inträffa under flygningen, som till exempel turbulens.

Inför landningen gör kaptenen och styrmannen ytterligare kontroller av instrument enligt en checklista. Efter landningen fyller man i loggboken och rapporterar till markkontrollen.

Att tänka på
Det finns begränsningar i piloternas "fysiska utseende", nämligen i första hand längd; de flesta flygbolag anställer endast piloter som är mellan 158 cm och 195 cm långa; detta pga att utrymmet i kabinen och utrustningen inte är anpassad till personer som är längre än 195 cm eller kortare än 158 cm.
Man måste också ha normallt färgseende och för övrigt vara frisk, både fysiskt och psykiskt.

Du som är intresserad av detta yrket, viII kanske också bekanta dig mer fIer yrken, försIagsvis:
Flygingenjör, trafikinspektörlokforareflygledaretransportledartrafikflygare, sjöyrken och järnvägsyrken.

Utbildning

Utbildning av piloter ges inom Yrkeshögskolan. Kontakta respektive utbildningsanordnare för mer information och aktuella behörighetskrav. Bland annat ställs vissa medicinska krav för att kunna bli antagen till piIotutbildningen. Läs mer om kraven på Transportstyrelsens hemsida: transportstyrelsen.se/sv/Regler/Regler-for-luftfart.

Flygutbildningar anordnas också av fristående utbildningsanordnare, till exempel Svensk Pilotutbildning som är en av Sveriges största flygskolor.
Det är även möjligt att utbilda sig till pilot utomlands.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.