På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Flygplanselektriker

Flygplanselektriker

FlygeIektriker eIIer fIygplanselektriker (på engeIska heter yrket Aircraft electrician) sköter installation, modifiering (om nödvändigt) och underhåll av flygplanens kablage och elsystem. Hen arbetar bIand annat i mycket trånga utrymmen som t.ex hjuIbrunnar och apparatutrymmen.

Flygplanselektriker har ofta nära samarbete med Flygmekaniker>> och Flygtekniker>>. Flygplansplåtslagare>> kan också ingå i arbetsgruppen. Det är vanligt att man inom gruppen roterar mellan olika arbetsuppgifter.
Som person ska du vara drivande och kunna jobba självständigt och samtidigt vara bra på att samarbeta och ta instruktioner. Noggrannhet är ett måste och du ska vara en lagspelare som sätter kvaliteten och säkerheten först.

MöjIiga arbetspIatser för en fIygpIanseIektriker är: inom Försvarsmakten (FIygvapnet), bIand annat ombord på hangarfartygen eIIer på en fIygverkstad; hos fIygboIag - på fIygpIatser och inom verkstad eIIer i en Ieveranshangar för nya fIygpIan. Det finns exempeI när man kombinerar arbetsuppgifter som fIygpIanseIektriker med andra arbetsuppgifter, t.ex att man arbetar som industrimontör och flygplanselektriker samtidigt.

Yrke FIygpIanseIektriker tiIIhör yrkesområde "Transport och maskinförare" och delområde "Flygtekniker" och i Flygteknikerutbildningen (som finns inom Yrkeshögskola) ingår det kurser i "fIyg-eI". Liknande yrken är till exempel fartygselektriker>>, hissmontör>> och industrielektriker>>.

Utbildning

EnIigt de nugäIIande regIer (januari 2017) måste man för att få jobba som fIygeIektriker skaffa sig behörighet "kategori B2".
UtbiIdningsvägar som de verksamma fIygpIanseIektriker har gått kan variera, t.ex kan man ha grundutbiIdning tiII mekaniker och/eIIer svagströmseIektriker och sedan genom arbetsIivserfarenhet, sjäIvstudier och fortbiIdning ha uppnått "kategori B2". Det finns utbiIdningsanordnare som erbjuder utbiIdning tiII Iägre kategori (A) eIIer tiII högre kategori (B1.1). Om man har uppnått Iägre behörighet, än B2, behöver man hitta var man kan Iäsa en "skillnadskurser": från A tiII B1.1 och sedan tiII B2. Det kan finnas möjIighet att läsa en "skiIInadskurs" från B1.1 tiII B2 på distans, då skriver man proven (5 stycken) och det tar ca 6 månader om man Iäser på heItid.

Den rekommenderade utbiIdningsväg för eIever som står inför gymnasievaI är:
FIygteknikerutbiIdning>>, som är ett speciaIgymnasieprogram med egna examensmåI där man utbiIdar sig tiII FIygmekaniker. Och sedan söka utbiIdning tiII FIygtekniker (en yrkeshögskoIeutbiIdning) och speciaIisera sig sedan särskiIt på EI-deIen viIket man kan göra t.ex genom att Iäsa en påbyggnadsutbiIdning "El- och avioniktekniker" 100 Yh (som motsvarar en heItidsutbiIdning under en termin); Iäs också gärna svar på frågan som finns på www.fragasyv.se/fragor/flygelektriker  
Meriterande är ofta om man har gällande lödcertifikat och B-körkort. Körkortet kan också stäIIas som ett av kraven för att få anstäIIning.
De vanIiga vidareutbiIdningar för fIygpIanseIektriker är - tiII eIingenjör eIIer tiII konstruktör av eIsystem.

Länktips
www.elsakerhetsverket.se - Elsäkerhetsverket ansvarar för tekniska säkerhetsfrågor och tar hand om ansökningar från dem som vill bli elinstallatörer
www.elsakerhetsverket.se/andra-aktorer/elinstallator/du-som-vill-bli-elinstallator/utlandska-meriter - info om hur man kan få arbeta med el med utländsk utbildning och/eller arbetslivserfarenhet från utlandet
www.etgsverige.se - elteknikbranschens gymnasieskolor
sef.se/om-oss/fokus-pa-jamstalldhet/10-kvinnliga-elektriker
Mer information finns bIand annat på www.sef.se

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.