På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Flygtekniker Spela filmen

Flygtekniker

Flygteknik - kan förenklat beskrivas som maskinteknik med flygteknisk tillämpning.

Flygmekaniker och flygtekniker arbetar med underhåll, tillsyn, reparationer av flygplan, helikoptrar och flygplansmotorer samt med nytillverkning av flygplan och flygmotorer. Skillnaden mellan mekaniker och tekniker ligger i att tekniker har längre, eftergymnasial utbildning och därför får ta ett större ansvar. Man kan exempelvis vara anställd hos de civila flyg – och helikopterbolagen, flygvapnet, inom flygindustrin eller inom fristående flygtekniska verkstäder. Arbetsuppgifterna skiljer sig åt beroende på var man arbetar.

Skillnaden mellan flygmekaniker och flygtekniker ligger i att tekniker har längre, oftast eftergymnasial utbildning och därför får ta ett större ansvar. Vid underhåll av flygmaskiner gör ofta mekaniker mindre tillsynsarbete och service samt rutinarbeten. En flygtekniker gör dessutom felsökning, inspektioner samt funktionskontroller som kräver större systemkännedom.

Lön
Löneutvecklingen för en flygtekniker är mycket bra både i Sverige och utomlands.

Se gärna Skolverkets film "60 sekunder med en flygtekniker" - här är snabblänk till filmen och kika gärna på fIer yrkespresentationer, exempeIvis på Ingenjör, HeIikoptertekniker och FIygmekaniker.

Att tänka på:
Viktigt är att veta att Flygtekniker är ett både praktisk och teoretiskt yrke; man måste tycka om att skruva men också att "sätta tänderna i litteraturen" för att klara de europeiska lagstiftade examinationer, som man måste göra för att klara av utbildningen och kunna utföra arbetsuppgifter med godkänt resultat.

Utbildning

Utbildning till flygmekaniker finns inom gymnasieskolan på Flygteknikprogrammet, som är ett riksrekryterande gymnasieprogram med egna examensmåI. Vidareutbildning till flygtekniker finns inom Yrkeshögskolan. YH-utbildningen är idag tvåårig och behörig till den är en avslutad gymnasieutbildning samt som särskilda behörighetskrav - godkända betyg i Matemaik 2, EngeIska 6 och Fysik 1a.
Men för att bli certifierad fIygtekniker kräver Transportstyrelsen ytterligare ca två års praktik, som genomförs vanligen som fIygmekaniker; personen ifråga får oftast lön under "praktiktiden".

På Flygteknikutbildningarna på gymnasial nivå kan även flygtekniker utbiIdas, beroende på vilket tillstånd gymnasieskolan har: "Category A" ger behörighet att arbeta som flygmekaniker och "del-66 Cat B1" ger behörighet att söka arbete i de flesta europeiska länder som flygtekniker.

Inom högskolan finns några ingenjörsutbildningar där man kan välja inriktning mot flygteknik, till exempel flygingenjörsprogrammet. Det finns också kurser om aerodynamik och flygmekanik. Vidareutbildning i olika flygplanstyper anordnas av arbetsgivaren.

Allmän info om utbildningar till flygmekaniker och flygtekniker:
det finns två nivåer inom flygteknikområdet; dels flygmekaniker (Kategori A) som man erhåller genom
gymnasiestudier på FTU, ett specialgymnasieprogram med egna examensmål.
Sedan finns det flygtekniker (Kategori B 1) som ges som YH-utbildning (inom yrkeshögskola) dels med inriktning mot helikopter och dels med inriktning mot flygplan.
Utbildningar i Luleå och i Klippan har en samverkan som innebär att man kan erhålla både helikopter och flygplansbehörighet.

Framtidsutsikter

Den ekonomiska utvecklingen är osäker och läget kan ganska snabbt förändras för den konjunkturkänsliga flygbranschen. Arbetslösheten bland flygtekniker är dock låg och idag är bristen stor på flyg-/helikoptertekniker, däremot är arbetsmarknaden inte Iika god i Sverige för flygmekaniker.

Länktips

Visa mer
Visa mindre

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.