Flygplansplåtslagare
Spela filmen

Flygplansplåtslagare

Flygplansplåtslagare reparerar och underhåller flygplan. Arbetsuppgifterna varierar från småskador i plåten till att reparera fästena till landningsställen.

Flygplansplåtslagare arbetar med underhåll, tillsyn och reparationer av flygplan, helikoptrar och flygplansmotorer samt med nytillverkning av flygplan och flygmotorer. De kan exempelvis vara anställda hos de civila flyg- och helikopterbolagen, inom flygvapnet eller flygindustrin. Arbetsuppgifterna skiljer sig åt beroende på var man arbetar.

Flygplansplåtslagare utför arbete såväl inne i planet som på utsidan. Uppgifterna varierar från mindre reparationer av plåtskador till stora arbeten. Det förekommer även nytillverkning av detaljer efter ritningar.

Vid översynerna arbetar plåtslagaren efter manualer och ritningar som beskriver vad som ska göras och på vilket sätt. Det förekommer oerhört mycket nitningsarbete. Andra arbetsuppgifter är slipning mot korrosion, tillklippning och bockning av plåt samt svetsning och lödning.

Förutom att reparera och tillverka detaljer inspekterar de även flygplan och motordetaljer för att upptäcka eventuella fel och förebygga skador.

Vid tillsyns- och översynsarbeten kontrollerar en kontrollant eller en behörig flygplansplåtslagare, att arbetet är utfört enligt fastställda krav.

Utbildning

Många flygplansplåtslagare är utbildade plåtslagare som vidareutbildat sig till flygplansplåtslagare på arbetsplatsen.

Bra förberedande grundutbildning finns inom gymnasieskolans Industritekniska program, på Fordons- och transportprogrammet, inriktning karosseri samt på Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning plåtslageri.

Motsvarande utbildningar kan även finnas inom komvux eller anordnas av Arbetsförmedlingen.

Framtidsutsikter

Flygplansplåtslagare är en relativt liten yrkesgrupp. Konkurrensen om service- och reparationsjobben är internationell och tryggheten i arbetet är beroende av hur väl respektive företag förmår hävda sig.

Visa mer
Visa mindre

  Få hjälp att hitta rätt utbildning

  Vill du få hjälp att hitta en utbildning som passar dig? Fyll i formuläret nedan så matchar vi samman dig med utbildningar som leder till yrket. Du får förslagen via vår systersajt, Studier.se.


  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

  Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
  Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.
  OBS! Vi erbjuder inga jobb eller vägledning via detta formulär.