Plåtslageribranschen, Plåt & Ventbyrån

Plåtslageribranschen, Plåt & Ventbyrån

Bli plåtslagare och få jobb direkt!

Du får jobba med händerna, använda din kreativitet och lösa problem. Som utbildad plåtslagare kan du dessutom räkna med att det finns gott om jobb och att du får en bra lön.

Ett äkta hantverk
En byggnadsplåtslagare klär byggnaders tak och fasader med plåt samt monterar regnvattensystem och säkerhetsanordningar. Målning, rengöring och snöskottning av taken liksom tilläggsisolering kan också ingå i arbetet. Arbetet ute på byggarbetsplatsen varvas med bearbetning av plåten i verkstadsmiljö. Det är ett fritt yrke med frisk luft och alltid bästa utsikten samt höga krav på estetik och funktion. Inte vem som helst blir en bra byggnadsplåtslagare. Det är ett yrke att vara stolt över.

Jobb direkt
Utbildade byggnadsplåtslagare är mycket attraktiva på arbetsmarknaden då det råder stor brist på byggnadsplåtslagare över hela landet. Chanserna till att få ett jobb direkt efter avslutad utbildning är därför mycket goda.

Karriär
Den som satsar på att bli byggnadsplåtslagare kan på lite sikt bli arbetsledare, egen företagare eller vidareutbilda sig till byggnadsingenjör. Byggnadsplåtslagare kan också efter genomförd utbildning och den praktik som krävs i yrket (ca 2,5 år som lärling), avlägga yrkesexamen och få ett yrkesbevis som är ett bevis på goda yrkeskunskaper.

Om Plåtslageribranschen
Byggnadsplåtslagare täcker tak och fasader med plåt. Målning, rengöring, montering av säkerhetsanordningar och vattenavrinning ingår också i arbetet. Under vintermånaderna är det ofta plåtslagarna som tar ansvar för tak- skottningen. För utbildade byggnads- plåtslagare finns det gott om jobb. Inom de närmast kommande åren behövs cirka 1000 nya medarbetare, varje år. Som byggnadsplåtslagare kan du vidareutbilda dig till byggnadsingenjör. Utbildade byggnadsplåtslagare är mycket attraktiva på arbetsmarknaden då det råder stor brist över hela landet. Ingångslön efter gymnasieutbildning är cirka 20 500 kr. Efter några år i yrket, avlagt yrkesprov och mottaget yrkesbevis är snittlönen cirka 34 000 kr.

Visa mer
Visa mindre