På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Sjökapten Spela filmen

Sjökapten

Vill du jobba till sjöss? Kan du tänka dig att ha ansvar för besättning, last och passagerare på ett fartyg? Då kan Sjökapten eller skeppare vara ett yrket för dig! 

Som sjökapten är man chef med personalansvar för besättning och har övergripande ansvar för fartyget, passagerare och last. Arbetet innebär att man kan vara borta från hemorten under långa perioder.

Vilka egenskaper behöver man ha för att kunna arbeta som Sjökapten?
- Handlingskraftig, kommunikativ, analytisk, ordningssam, stresstålig, fokuserad, lugn.

Sjökapten - är den högsta fartygsbefälsbehörigheten och medför rätt att tjänstgöra som befälhavare, överstyrman och styrman på alla svenska handelsfartyg.

Sjökapten har ansvar för besättning, last och passagerare på ett fartyg. De är arbetsledare och ser till att fartyg förs fram och navigeras på ett säkert sätt. Arbetsuppgifterna varierar beroende på fartyg, besättning och vilken last fartyget har. Sjökapten har även många administrativa uppgifter, delegerar ansvar och fattar beslut.

En sjökaptens viktigaste arbetsuppgift är att se till att fartyget framförs och navigeras på ett säkert sätt men hen ansvarar också för att fartyget är i sjövärdigt skick, vilket bland annat innebär att fartyget är lastat och bemannat enligt de aktuella säkerhetsbestämmelserna.
Som sjökapten bor och arbetar man ombord på fartygen under långa sammanhängande perioder. Det gäller att respektera och komma överens med de andra i besättningen. Ibland kan personalstyrkan på ett stort fartyg bestå av flera tusen personer. Det kan också vara påfrestande att vara borta från hemmet under långa perioder, men nu i modern tid har man väldigt bra kommunikations möjligheter med familj och vänner iland (via t.ex Skype).
Sjökaptens arbetstider är oftast ordnade efter principen om att man är till sjöss lika länge som man är ledig i land. På de oceangående fartygen kan det handla om flera månader i sträck. Det vanligaste är dock perioder på fyra till sex veckor till sjöss. 

Behörighet

För att kunna få arbete som en sjökapten ska man ha avlagt sjökaptensexamen och efter att ha fått behörighet av lägst klass V ha tjänstgjort till sjöss i minst 36 månader som fartygsbefäl på handelsfartyg med en dräktighet om minst 500. Av denna tid skall minst 18 månader ha fullgjorts i annan närfart än mellan hamnar i Öresund eller i mer vidsträckt fart, varav minst 12 månader som lägst överstyrman på ett fartyg med en bruttodräktighet om minst 3 000.

Läkarintyg krävs:
Iäkarintyg för sjöfolk där det tydligt framgår att de svenska syn- och hörselkraven uppfylls. Intyget ska vara utfärdat enligt STCW-2010 Manila och inte vara äldre än två år.

Karriärmöjligheter

Som sjökapten kan man söka arbete över hela världen. Efter några år till sjöss, om man sedanväljer att gå i land finns det möjlighet till att få arbete som hamnadministratör, lots, försäkringsrådgivare eller skeppsmäklare alternativt skeppsklarerare eller tjänsteman på ett rederi. Andra områden där en f d sjökapten kan arbeta är skolor eller myndigheter med anknytning till sjöfart.

Utbildning

Utbildning till kapten finns på Sjökaptensprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar (ett treårigt och ett fyraårigt program) samt på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.  För mer information om utbiIdningar som förbereder inför yrket Sjökapten, var god se SUI, Sjöfartens UtbiIdningsinstitut. DirektIänk tiII information om SjöfartshögskoIor finns här.

Lilla ordboken
Sextant - från latinets sextans, "sjättedel", är ett instrument avsett för uppmätning av vinklar; används vid astronomiska och nautiska observationer.

Länktips

Du som är intresserad av det här yrket kanske också vill se flera yrkespresentationer - se gärna information om de andra "Sjöyrken".

Visa mer
Visa mindre

12 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.