Sjöfartsverket

Sjöfartsverket

Välkommen till Sveriges vackraste arbetsplats!
Transportmässigt kan man säga att Sverige är en ö. Av alla varor som går på import och export har närmare 90 % någon gång transporterats med båt. Runt om i världen finns system med farleder för fartygstrafik och till de svenska hamnarna kommer närmare 110 000 fartyg per år.

Sjöfartsverket ansvarar för att sjövägarna är framkomliga och att säkerheten för både människor och miljö är hög. Våra farleds- tekniker ser till att farleden är utprickad och att fyrarna lyser. Vi har egna sjömätningsfartyg och producerar sjökort att navigera efter. Fartygen får hjälp av en lots när de ska in till hamn eller gå igenom svåra passager och trafiken övervakas med kameror och elektroniska system. På vintern hålls hamnar och farleder öppna med hjälp av Sjöfartsverkets isbrytare Ymer, Frej, Atle och Oden. Råkar någon i sjönöd så är det den gemensamma Sjö-och Flygräddningscentralen som ansvarar för räddningsarbetet och larmar ut våra fartyg och våra räddningshelikoptrar.

Många yrkesroller på Sjöfartsverket är unika och de allra flesta av våra medarbetare har Sveriges vackra skärgård som arbets- plats. Yrkesmöjligheterna på Sjöfartsverket är stora. Du kanske vill arbeta med att lotsa in stora lastfartyg till hamn eller övervaka sjötrafiken i hårt trafikerade farleder. Kanske är du intresserade av att reparera fyrar eller hålla i stora bygg- och muddringsprojekt. Eller har du bestämt dig för att du i framtiden vill arbeta med sjömätning och sjökortsproduktion?

Sjöfartsverket erbjuder ett brett spektrum av möjliga karriärer och spännande projekt och den ena dagen är sällan lik den andra. Sa vi att vi även har helikopterpiloter och ytbärgare hos oss?

Visa mer
Visa mindre