På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.
Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok

Fartygsbefäl
Spela filmen

Fartygsbefäl

Det yttersta ansvaret för besättningen, passagerarna och lasten vilar på befälhavarna. Arbetsuppgifterna skiljer sig beroende på viIken sort befäIhavare man är, hur stort fartyget är, hur stor besättningen är och vilken last fartyget har.

Som befälhavare har man också många administrativa uppgifter, har möten med andra chefer ombord, delegerar uppgifter och fattar beslut.

Alla befäl har ansvar utifrån sina ansvarsområden:

  • Befälhavaren är högsta chef inom däcksavdelningen
  • Teknisk chef är högsta chef för den tekniska avdelningen
  • Intendenten är högsta chef för intendenturavdelningen

Att tänka på:

  • För att jobba som farygsbefäl krävs att man har godkänd syn, hörsel och normaIt färgseende.
  • Fartygsbesättning är borta längre perioder hemifrån, men nu i modern tid har man väldigt bra kommunikations möjligheter med familj och vänner på fastlandet (via t.ex Skype).

Arbetstiderna
Arbetstiderna varierar kraftigt mellan olika fartyg. Fartygsbefäl arbetar vanIigtvis efter principen att man är till sjöss lika länge som man är ledig i land. På de oceangående fartygen kan det handla om flera månader i sträck. Det vanligaste är dock perioder på fyra till sex veckor till sjöss.

Utbildning

Sjökaptensprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar eller Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Utbildningen är normalt fyra år lång och ett år av dessa är praktik ombord på fartyg. 

SnabbIänk tiII information om SjöfartshögskoIor finns här,

Bra förberedande grundutbiIdning finns på det Riksrekryterande programmet Sjöfart som är ett gymnasieprogram med egna examensmål.

Framtidsutsikter

Fartygsbefäl är ett av de yrken där bristen på arbetskraft tidigare varit allra störst, med brist även globalt. Den senaste lågkonjunkturen slog osedvanligt hårt mot transportnäringarna, även om sjöfarten inte drabbats lika hårt som andra delar av transportsektorn. Behovet av personal har minskat och bristen på fartygsbefäl har därigenom försvunnit.

Den pågående utflaggningen av svenska fartyg medför också ett minskat anställningsbehov. Eftersom de svenska lönekostnaderna är relativt höga i ett internationellt perspektiv kan de svenska fartygsbefälen få svårt att hävda sig i konkurrens med fartygsbefäl från andra länder.

För de seniora befälen är arbetsmarknadsläget mer positivt. Det väntas sammantaget råda balans på arbetsmarknaden för fartygsbefäl under det kommande året. Behovet av att rekrytera fartygsbefäl beräknas vara stort under de kommande tio åren. En orsak är att efterfrågan på dessa yrken ökar internationellt. Pensionsavgångarna förväntas också bli mycket stora.

Allt fler fartyg tas i bruk
Det "våras" svenska fartyg (uppgift från maj 2019). Allt fler rederier upplever att de har svårt att hitta personal att anställa.
Orsaker tros bland annat att
: vid årsskiftet 2016-17 infördes det ett svenskt tonnageskattesystem och det tillsammans med andra åtgärder stoppar det trenden på "utflaggning" och prognosen är att svenska handelsflottan kommer på sikt att öka ännu mer samt att många anställda går i pension (under åren 2020-2025 kommer uppskattningsvis var sjätte anställd inom sjöyrken i Sverige att gå i pension.

Karriärmöjligheter

För fartygsbefäl som efter några år till sjöss väljer att gå i land finns det möjlighet till olika arbeten, till exempel som hamnadministratör, lots, försäkringsrådgivare eller skeppsmäklare alternativt skeppsklarerare eller tjänsteman på ett rederi. Andra områden där f d fartygsbefäI kan få arbete är utbiIdningsväsendet (skoIor/Iärosäten av oIika sIag) eller myndigheter som har anknytning till sjöfart.

Lilla ordboken

Sextant - från latinets sextans, "sjättedel", är ett instrument avsett för uppmätning av vinklar; används vid astronomiska och nautiska observationer.

Länktips

Du som är intresserad av det här yrket kanske också vill se flera yrkespresentationer, här kan du läsa om flera "Sjö-yrken".

Visa mer
Visa mindre

2 liknande yrke(n)

MINA ÅSIKTER OM DETTA YRKE

Jobbar du inom detta yrke och tycker att något saknas eller inte stämmer i vår beskrivning?
Fyll i formuläret så lyssnar vi gärna på dina åsikter.