Campus Vimmerby - YH

Campus Vimmerby erbjuder utbildningar som är framtagna med syftet att fylla de behov av kompetens som företagen i vår region kommer att ha på kort och på lång sikt. Vi har regelbunden uppdatering med såväl offentliga som privata arbetsgivare för att undersöka hur behoven ser ut. Detta gör att vi vet att det finns en efterfrågan på just det du väljer att utbilda dig till.

På Campus Vimmerby erbjuder vi högskole- och universitetsutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och fristående kurser på plats hos oss. Med modern teknik placerar vi dig i digitala föreläsningssalar, grupprum och handledarmöten online. Samtidigt har du fullt stöd på plats från både studiekamrater och vår personal. Hos oss kan du även skriva dina tentor och samlas med dina studiekamrater för gemensamma studier i våra rum och salar.

Oavsett var du bor eller önskar för utbildning eller omskolning, ska du ha möjlighet till vidare studier och kompetensutveckling. Det får du hos oss!

Välkommen!

Visa mer
Visa mindre