Hur tänker generation Z? Genrebild - reportage från framtid.se

Hur tänker generation Z?

Arbetsmarknaden förändras i takt med utveckling och nya behov. Nästa generation att komma ut på arbetsmarknaden är generation Z. Det vill säga generationen födda mellan 1995 och 2005. Den nya generationen skiljer sig från tidigare generationer. Generation Z är digitala, snabba och ställer högre krav när det gäller inkomst och trygghet på arbetsplatsen. 

Generation Z är de första att växa upp i den digitala världen där internet, snabb informationsinsamling och stora nätverk som inkluderar hela världen, är en självklarhet. Detta innebär att det kommer ställas nya krav på såväl den framtida arbetsmarknaden som på framtida arbetsgivare.

För att känna sig trygg på sin arbetsplats kan anställningsformen spela stor roll. Olika anställningsformer ger olika trygghet när det gäller t.ex. uppsägningstid, anställningens längd och garanti till jobb. Här kan du läsa mer om olika anställningsformer och hitta den anställningsform som passar dig bäst. 

Men trygghet kan också handla om att välja ett yrke där framtidsutsikterna talar för att det kommer finnas goda chanser till jobb. Olika yrken har olika krav på kompetens och för vissa yrken är bristen på kompetens större än för andra. Om du vill utbilda dig och önskar en utbildning som med största sannolikhet leder till ett arbete så spår Arbetsförmedlingen att följande yrken kommer vara i behov av utbildad kompetens de kommande fem åren. 

Här är några yrken med stora möjligheter till jobb de 5 kommande åren:
- Barnmorska
- Civilingenjör
- Förskollärare 
- Sjuksköterska
- Lärare
- Mjukvaru- och systemutvecklare
- Elektriker
- Svetsare 
- Undersköterska
- VVS-montör

För generation Z verkar också inkomsten vara en viktig aspekt när man väljer yrke. Det kan bero på att en god inkomst ger motivation för att göra ett bra jobb och engagemang i arbetsuppgifterna. Lönen varierar dels beroende på yrke men också beroende på arbetsgivare. Många välbetalda jobb kräver eftergymnasial utbildning, men även yrkesprogrammen på gymnasiet tenderar att resultera i en god inkomst efter examen. Enligt SCBs lista över de yrken som hade högst genomsnittlig månadslön finns följande yrken. 

- Chefer inom bank, finans och försäkring
- Mäklare inom finans
- Specialistläkare
- Vd
- Flygledare 
- Professor

Men generation Z ställer inte bara höga krav. Med egenskaper som att vara snabba, smarta, bra på att navigera i digitala miljöer och engagera sig i sådant som motiverar, kan de tillföra nya perspektiv till traditionella arbetssätt. De kan t.ex. vara behjälpliga med att utveckla smarta och användarvänliga digitala system, lösa praktiska problem och se igenom fina fasader och dolda problem eller osanningar. För den här generationen verkar värderingar spela stor roll. 

Generation Z är med andra ord en generation som är här för att förändra! 


Elin sammanfattar:
Framtidens arbetsmarknad kommer med största sannolikhet skilja sig jämfört med dagens arbetsmarknad. Generation Z har spenderat stora delar av sina liv i den digitala världen och de har lärt sig att se saker ur ett annat perspektiv. De är snabba och smarta vad gäller internet, information och att avslöja "fake news". Med ny teknik och nya behov kommer nya yrken och arbetstillfällen. Flera av dagens jobb kommer troligtvis inte finnas kvar på arbetsmarknaden om 10 år, samtidigt som nya behov också ger upphov till nya yrken. Se t.ex. bara på hur pandemin har ändrat strukturer och tvingat fram nya digitala lösningar. 

Som arbetsgivare kan du ta fördel av generationens nya perspektiv och kunskaper. Med deras stora medvetenhet tror jag att en av deras stora styrkor är problemlösning. Man bryr sig mindre om fina fasader och stora ord och mer om värderingar och verklig handling. Har en företagsledare gett ett bolag eller varumärke ett statement måste de kunna visa att de jobbar för det. Generation Z är smarta och ser igenom lögner och fina ord. 

Kan man som arbetsgivare utlova trygghet, både anställnings- och inkomstmässigt, kan man förvänta sig engagerade, tillgivna och motiverade medarbetare tillbaka. Jag tror att generation Z är här för att förändra traditionella strukturer och yrken. Med deras kunskap och världsbild tror jag att de flesta företagen skulle utvecklas i en positiv riktning.  

Lycka till med era framtida rekryteringar och yrkesroller!


Källa: Lernia.se, scb.se och arbetsformdelingen.se

 

Reportage från framtid.se